Strona główna > O nas > Zakup niezbędnego sprzętu - koronawirus

Zakup niezbędnego sprzętu - koronawirus

 

 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł

 

Spot informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

 

 

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

 

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

 

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

 

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

 

• zakup środków do dezynfekcji;

 

• zakup środków ochrony indywidualnej;

 

• zakup leków, szczepionek, testów;

 

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

 

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

 

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

Informacja na temat wsparcia otrzymanego w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W ramach powyższego zadania zawarto umowy użyczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. na:

  1. Respirator Medumat Transport WM 9600 wraz z akcesoriami – 1 szt.
  2. Łóżko do intensywnej terapii8 FAMED LE-13 z materacem i szafką przyłóżkową – 2 szt.
  3. Kardiomonitor modułowy PHILIPS IntelliVue MX 550 z ekranem dotykowym 15” i modułem transportowym InelliVue MMx na podstawie jezdnej – 10 szt. Centrala monitorująca PHILIPS IntelliVue PIIC iX – 1 szt.

oraz umowy darowizny na:

  1. Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego DAHUA 1 szt.
  2. Maski chirurgiczne 11 000 szt., gogle ochronne 200 szt.
  3. Kombinezony ochronne 50 szt., rękawiczki nitrylowe 10 000 szt., maski 15 000 szt.
  4. Pulsoksymetry 32 szt.