Wyst膮pienia

Zapraszamy do lektury streszcze艅 wyst膮pie艅 konferencyjnych

Sandra Trzci艅ska, Joanna W贸jcik

鈥濷cena skuteczno艣ci metody FED w leczeniu skolioz idiopatycznych鈥

Sandra Trzci艅ska, Joanna W贸jcik

O艣rodek Ortopedyczno 鈥 Rehabilitacyjny dla dzieci i m艂odzie偶y

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o

ul. D艂uga 40/42, 05-510 Konstancin 鈥 Jeziorna

 

Wst臋p

W dzisiejszych czasach terapia skolioz stanowi du偶e wyzwanie dla fizjoterapii. Jedn膮 z metod wykorzystywanych do terapii skolioz jest metoda FED. Poprzez zastosowanie pe艂nej terapii zgodnie z za艂o偶eniami prof. Sastre mo偶na wp艂yn膮膰 na popraw臋 funkcjonalnych parametr贸w badania postawy.

 

Materia艂 i metoda

Badania przeprowadzono w O艣rodku Ortopedyczno 鈥 Rehabilitacyjnym dla dzieci i m艂odzie偶y Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji 鈥濻TOCER鈥, w kt贸rych wzi臋艂o udzia艂 30 pacjent贸w w wieku od 11 do 16 lat ze skolioz膮 idiopatyczn膮 II stopnia zakwalifikowanych na podstawie zdj臋cia RTG.  艢rednia wieku wynosi艂a 14,2 lata (odchylenie standardowe SD = 1,4). W badaniu wzi臋艂o udzia艂 2 ch艂opc贸w i 28 dziewcz膮t. Badanych podzielono na 2 grupy po 15 os贸b. Pierwsza grupa obj臋ta by艂a pe艂nym programem metody FED z fizykoterapi膮, aparatem FED oraz kinezyterapi膮 wed艂ug metody FED. Na drugiej grupie przeprowadzona by艂 standardowy program kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem element贸w koncepcji FITS. Okres obserwacji trwa艂 3 tygodnie. Na pocz膮tku i na koniec terapii przeprowadzone by艂o badanie fizjoterapeutyczne wg karty badania fizjoterapeutycznego  oraz statyczne badanie komputerowe aparatem ZEBRIS CMS10.

Pod uwag臋 wzi臋to 3 parametry komputerowego badania postawy ZEBRIS: lateralizacja tu艂owia, wsp贸艂czynnik skoliozy oraz  rotacj臋 obr臋czy barkowej wzgl臋dem miednicznej.

W celu oceny istotno艣ci statystycznej pos艂u偶ono si臋 testem t-Studenta dla pr贸b zale偶nych.

 

Celem pracy  by艂o:

 1. ocena efektywno艣ci terapii FED w leczeniu funkcjonalnym skolioz
 2. por贸wnanie efekt贸w terapii metod膮 FED i programu kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem element贸w koncepcji FITS

 

Wyniki

Poprawa parametr贸w w grupie leczonych metod膮  FED wynosi艂a: 39 % lateralizacji tu艂owia, 66 % wsp贸艂czynnika skoliozy i 9 % rotacji obr臋czy. W drugiej grupie natomiast: lateralizacja -14 %, wsp贸艂czynnik skoliozy 鈥 17% a rotacje obr臋czy 24%. W grupie badanej uzyskano istotn膮 statystycznie popraw臋 wsp贸艂czynnika skoliozy. W grupie kontrolnej za艣 lateralizacj臋. Poprawa rotacji w obu grupach nie by艂a istotna statystycznie. Statystycznie por贸wnuj膮c parametry obu grup lateralizacja w grupie badanej by艂a wi臋ksza poprawa wsp贸艂czynnika skoliozy, w kontrolnej - wi臋ksza  lateralizacji, a r贸偶nice mi臋dzy grupami parametru rotacji obr臋czy mimo poprawy w grupie kontrolnej nie mia艂y znaczenia statystycznego.

 

Wnioski

 

 1.  W obu grupach badanych nast膮pi艂a poprawa funkcjonalnych parametr贸w badania postawy
 2. U pacjent贸w leczonych metod膮 FED nast臋puje znaczna poprawa parametru wsp贸艂czynnika skoliozy (istotnie statystycznie)  i lateralizacji tu艂owia w por贸wnaniu z grup膮 kontroln膮.
 3. Leczenie standardowym programem kinezyterapii analitycznej z elementami koncepcji FITS powoduje statystyczn膮 popraw臋 lateralizacji oraz rotacji (brak istotno艣ci statystycznej ).
 4. Terapia FED jest wi臋kszy wp艂yw na korekcj臋 kr臋gos艂upa w leczeniu funkcjonalnym skolioz ni偶 standardowy program kinezyterapii analitycznej z elementami FITS tym samym jest efektywniejsza w leczeniu skolioz idiopatycznych.
Anna Permoda, Joanna Bytner

Wyniki leczenia skolioz w Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy Wyspa w Gda艅sku.

Anna Permoda1,2, Aneta Bytner2

1.Katedra Fizjoterapii  AWFiS w Gda艅sku

2.Wyspa Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy w Gda艅sku

 

Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy Wyspa

ul. Bia艂a 7a

80-435 Gda艅sk

 

Andrzej Permoda1, Dominika Wo藕niak2 , Zofia Paneczko2

Wst臋p

Metoda FED opiera si臋 na tr贸jwymiarowej korekcji kr臋gos艂upa z jednoczesnym jego wyd艂u偶eniem. Jest to nieinwazyjna metoda powsta艂a jako wynik d艂ugoletnich bada艅, a jej skuteczno艣膰 zosta艂a potwierdzona popraw膮 k膮ta skrzywienia w wielu przypadkach. W Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy Wyspa w Gda艅sku leczymy t膮 metod膮 od 1,5 roku.    

 Cel pracy

Celem pracy by艂a ocena skuteczno艣ci terapii skolioz z wykorzystaniem metody FED.

 Materia艂 i metodyka

Grup臋 badawcz膮 stanowi艂o 20 os贸b (17 dziewcz膮t, 3 ch艂opc贸w) w wieku od 8 do 17 lat z rozpoznan膮 skolioz膮 w badaniu lekarskim na podstawie zdj臋cia rentgenowskiego. 艢rednia wieku 13 lat. K膮t Cobba 艂uku pierwotnego wynosi艂 艣rednio 28 stopni, a 艣redni k膮t rotacji wg. Raimondi w 艂uku pierwotnym wynosi艂 15 stopni. Wszystkie osoby poddane by艂y terapii prowadzonej w Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy Wyspa w Gda艅sku przez okres od p贸艂 roku do roku. Program fizjoterapeutyczny obejmowa艂 przygotowanie fizykalne (lampa sollux-10 min, elektrostymulacja-10 min), terapi臋 w urz膮dzeniu FED (25 min), kinezyterapi臋 analityczn膮, stymulacj臋 uk艂adu proprioceptywnego za pomoc膮 biofeedbacku na urz膮dzeniu Delos Postural System (20 min). Po艂owa badanych os贸b (10 dziewcz膮t i 1 ch艂opiec) by艂a dodatkowo zaopatrzona w gorsety ortopedyczne typu Cheneau.

 Wyniki

Po wykonaniu kolejnych zdj臋膰 rentgenowskich ich analiza wykaza艂a i偶 艣rednia k膮ta Cobba ( 艂uku pierwotnego,) u badanych os贸b zmniejszy艂a si臋 po terapii z 28 stopni na 24 stopnie, a 艣rednia k膮ta rotacji wg. Reimondi z 16 stopni poprawi艂a si臋 do 14 stopni. U 70% pacjent贸w uzyskano wyniki nie przekraczaj膮ce 5 stopni zwi臋kszenia lub zmniejszenia si臋 k膮ta Cobba (w 艂uku pierwotnym).  30% badanych uzyska艂o popraw臋 k膮ta Cobba (w 艂uku pierwotnym) o wi臋cej ni偶 5 stopni.

 Wnioski

Na podstawie uzyskanych wynik贸w mo偶na stwierdzi膰, 偶e zastosowana terapia u wi臋kszo艣ci (70%) pacjent贸w ustabilizowa艂a ich stan i spowodowa艂a zatrzymanie si臋 k膮ta skrzywienia, a 30 % pacjent贸w uzyskano popraw臋 k膮ta skrzywienia powy偶ej 5 stopni co wg. towarzystwa SOSORT (Society of Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) stanowi o regresji skoliozy. U 偶adnego z pacjent贸w k膮t Cobba nie pogorszy艂 si臋 o wi臋cej ni偶 5 stopni wi臋c nie dosz艂o do progresji skrzywienia.  

Marta Stachura, Magdalena Jagie艂艂o

Skolioza idiopatyczna czy wada wrodzona? Zasi臋gnij porady, nie jeste艣 sam.

 

Marta Stachura

O艣rodek Ortopedyczno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i M艂odzie偶y

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" sp. z o. o

ul. D艂uga 40/42, 05-510 Konstancin - Jeziorna

 

Magdalena Jagie艂艂o

O艣rodek Ortopedyczno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i M艂odzie偶y

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" sp. z o. o

ul. D艂uga 40/42, 05-510 Konstancin - Jeziorna

 

 

Streszczenie

Wady wrodzone kr臋gos艂upa to anomalie rozwojowe w budowie kr臋g贸w kr臋gos艂upa lub wady ich segmentacji. Powstaj膮 w 偶yciu p艂odowym. Brak jest dowod贸w na rodzinne wyst臋powanie wad wrodzonych kr臋gos艂upa, wiele danych wskazuje na wp艂yw czynnik贸w 艣rodowiskowych na ich powstawanie. Do deformacji dochodzi, gdy zaburzony jest balans potencja艂贸w p艂ytek wzrostowych kr臋g贸w. Wady wrodzone kr臋g贸w dzielimy na wady segmentacji kr臋gos艂upa, wady w budowie kr臋g贸w, wady mieszane, kt贸re s膮 kombinacj膮 powy偶szych wad oraz wady specjalne, niedaj膮ce si臋 sklasyfikowa膰 wg wymienionych kryteri贸w (np. zesp贸艂 Kllippel-Feila). Wadom wrodzonym kr臋gos艂upa cz臋sto towarzysz膮 wady rozwojowe 偶eber, wady uk艂adu nerwowego oraz wady innych narz膮d贸w i uk艂ad贸w. W badaniu klinicznym pacjent贸w z wadami wrodzonymi kr臋gos艂upa mo偶emy zaobserwowa膰 zmiany w pigmentacji sk贸ry, nietypowe jej ow艂osienie, zniekszta艂cenia w budowie ko艅czyn, optyczne zaburzenia proporcji sylwetki oraz zmiany neurologiczne. Powy偶sze objawy s膮 wskazanie do konsultacji lekarskiej i pog艂臋bienia diagnostyki. Mo偶liwo艣ci leczenia wad wrodzonych kr臋gos艂upa s膮 ograniczone Leczenie zachowawcze nie przynosi efektu. Powinno by膰 jednak podejmowane w celu poprawienia postawy cia艂a i og贸lnej wydolno艣ci organizmu. Leczenie operacyjne powinno by膰 indywidualnie zaplanowane dla ka偶dego dziecka po dok艂adnej analizie przypadku. Przeciwwskazania w leczeniu kinezyterapeutycznym podyktowane s膮 niebezpiecze艅stwem, jakie mog膮 nie艣膰 za sob膮 ewentualne wady uk艂adu nerwowego, z艂amania patologiczne kr臋g贸w oraz dyskopatie. Obejmuj膮 dzia艂ania takie jak: rozci膮ganie struktur kana艂u kr臋gowego, mobilizacje i manipulacje kr臋gos艂upa oraz 膰wiczenia zwi臋kszaj膮ce jego ruchomo艣膰.

Paulina Obtu艂owicz

Tytu艂 pracy (sesja II): 膯wiczenia w wodzie oraz p艂ywanie asymetryczne jako forma korekcji skolioz uzupe艂niaj膮ca leczenie Metod膮 FED.

Prelegent: Paulina Obtu艂owicz
Wsp贸艂autorzy: Micha艂 Zarzycki

Instytucje: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjny w Zakopanem, Centrum Rehabilitacji Sportowej, Akademia Ruchu i Rehabilitacji ACTIVE, e-mail: akademia.active@gmail.com

Wst臋p:

Na cia艂o cz艂owieka zanurzone w wodzie dzia艂a szereg si艂, wynikaj膮cych z w艂a艣ciwo艣ci fizycznych wody. Si艂y dzia艂aj膮ce na cia艂o cz艂owieka w wodzie maj膮 wp艂yw na prac臋 uk艂ad贸w i narz膮d贸w wewn臋trznych organizmu, oraz powoduj膮 reakcje ze strony uk艂adu mi臋艣niowo- szkieletowego. Utrzymanie r贸wnowagi statycznej w wodzie, r贸wnie偶 wymaga nak艂adu pracy mi臋艣niowej. W przypadku skoliozy, asymetryczna budowa cia艂a powoduje, i偶 utrzymanie pozycji r贸wnowa偶nej w wodzie, wymaga adekwatnej asymetrycznej odpowiedzi ruchowej tu艂owia i aktywacj臋 mi臋艣ni odpowiedzialnych za korekcj臋 skrzywienia. Zadania ruchowe wykonywane w wodzie, wykorzystuj膮ce si艂臋 oporu wody, umo偶liwiaj膮 nam dzia艂anie korekcyjne na dany typ skoliozy zgodnej z klasyfikacj膮 King Moe i uzupe艂niaj膮 kinezyterapi臋 analityczn膮 metody F.E.D.

Cel pracy:

Przedstawienie terapii ruchowej w wodzie jako alternatywnej formy korekcji skolioz i jej korzystnego  oddzia艂ywania og贸lnoustrojowego. Zaprezentowanie ciekawych i niestandardowych pozycji koryguj膮cych i zada艅 ruchowych wykonywanych w wodzie z wykorzystaniem sprz臋tu u偶ywanego w treningu p艂ywackim i Aqua fitnessie. Por贸wnanie terapii ruchowej wykonywanej w wodzie z tradycyjn膮 kinezyterapi膮, b臋d膮c膮 elementem Metody F.E.D.

Materia艂 i metody: prezentacja ustna oraz w formie multimedialnej, zdj臋cia, filmy

Wnioski: Korekcja skolioz wykonywana w wodzie oraz p艂ywanie korekcyjne to wszechstronna forma terapii zgodna z Metod膮 F.E.D.

W procesie terapii ruchowej skolioz, 艣rodowisko wodne umo偶liwia nam:

 • odci膮偶enie, niezale偶ne od masy cia艂a, niezb臋dne w procesie korekcji skoliozy, do uzyskania strukturalnych zmian w budowie kr臋g贸w i kr膮偶k贸w mi臋dzykr臋gowych
 • korekcj臋 tr贸jp艂aszczyznow膮, wykonywan膮 w trzech p艂aszczyznach r贸wnocze艣nie,
 • kinezyterapi臋 o charakterze wzmacniaj膮cym odpowiednie partie mi臋艣niowe, z wykorzystaniem si艂y oporu wody, przy zmniejszonym dzia艂aniu przeci膮偶eniowym si艂y grawitacji
 • relaksacj臋 mi臋艣niowo- nerwow膮 u艂atwiaj膮c膮 elongacj臋 i rozci膮gni臋cie odpowiednich partii mi臋艣niowych
 • wzmacnianie mi臋艣ni stabilizuj膮cych tu艂owia i utrwalenie uzyskanej korekcji
 • popraw臋 wydolno艣ci oddechowej p艂uc bez konieczno艣ci wykonywania dodatkowych 膰wicze艅 oddechowych
 • pozytywne zmiany w uk艂adzie kr膮偶eniowo- oddechowym, naczyniowym, trawiennym oraz nerwowym
 • popraw臋 psychicznej sfery 偶yciowej pacjenta