Strona główna > Usługi

Usługi

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. niesie pomoc pacjentom w zakresie leczenia schorzeń oraz urazów narządu ruchu w tym  kręgosłupa. Świadczymy specjalistyczne usługi rehabilitacyjne i ortopedyczne.

Specjalizujemy się w :

  • kompleksowym leczeniu (ortopedycznym i rehabilitacyjnym) urazów i schorzeń narządu ruchu w tym kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
  • leczeniu rozrostowych procesów w ośrodkowym układzie nerwowym,
  • leczeniu (ortopedycznym i rehabilitacyjnym) wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży,
  • rehabilitacji pacjentów po amputacjach (głównie kończyn dolnych) z zaprotezowaniem i nauką chodu,
  • leczeniu (ortopedycznym i rehabilitacyjnym) dzieci z wadami wrodzonymi, chorobami narządu ruchu .

  • leczeniu (ortopedycznym i rehabilitacyjnym) dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z rozszczepami kręgosłupa oraz z wadami genetycznymi.

Leczenie w naszych ośrodkach może odbywać się na dwa sposoby:

  1. Nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
  2. Odpłatnie usługi komercyjne