Strona główna > O nas > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W skład Spółki wchodzą następujące ośrodki:

Udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ:

SZPITAL IM. PROF. M. WEISSA

 

 1. Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  • Izba Przyjęć,
  • Oddział Rehabilitacji,
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacji,
  • Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji Ortopedycznej,
  • Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii,
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
  • Pododdział Chirurgii Splotu Ramiennego Oddziału Urazowo-ortopedycznego,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Blok Operacyjny,
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki,
  • Sterylizatornia,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia EKG,
  • Laboratorium,
  • Dział Farmacji Szpitalnej,
  • Dział Dokumentacji Medycznej,
  • Dział Higieny
 2. Ośrodek Zaopatrzenia Ortopedycznego w strukturze którego wyodrębnia się:
  • Dział Ortotyczny,
  • Dział Protetyczny.
 3. Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Izba Przyjęć,
  • Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

 

 1. Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny - ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej;
  3. Blok Operacyjny, w skład  którego wchodzi: Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej;
  4. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem   Gastroenterologii;
  5. Oddział Rehabilitacyjny;
  6. Izba Przyjęć;
  7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  8. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego;
  9. Apteka Szpitalna;
  10. Centralna Sterylizacja;
  11. Dział Fizjoterapii;
  12. Bank Krwi.
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ - STOCER

W strukturze którego wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Ośrodek Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:,
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej,
  • Pracownia masażu leczniczego,
  • Pracownia Balneoterapii,
  • Zespół ds. planowania zabiegów rehabilitacyjnych.
 2. Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze którego wyodrębnia się komórkę organizacyjną - Oddział Rehabilitacji Dziennej
 3. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, w strukturze którego wyodrębnia się komórkę organizacyjną - Oddział Rehabilitacji Dziennej.
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ - BARSKA

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej- Al. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;
 2. Dział Fizjoterapii;
 3. Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu;
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - STOCER

W strukturze której wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Przychodnia w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Ambulatorium Chirurgii Urazowej,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu,
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego,
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-ortopedycznej,
 2. Przychodnia w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego dla Dzieci,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci,
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci,
  • Poradnia Preluksacyjna,
  • Poradnia Wad Postawy,
 3. Przychodnia w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Poradnia Wad Postawy,
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci.
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - BARSKA
 1. Przychodnia Specjalistyczna -  ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  2. Poradnia Chirurgii Ogólnej;
  3. Poradnia Medycyny Pracy;
  4. Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej;
  5. Pracownia Tomografii Komputerowej;

   

 2.  Poradnia Leczenia Bólu - l. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa

Udzielające świadczeń zdrowotnych odpłatnych:

CENTRUM MEDYCZNE SZPITAL

W strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:
  • Oddział Neuroortopedii,
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Neuroortopedii,
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży.
CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA

W strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12,
  • Komercyjny Dział Fizjoterapii,
  • Zespół Rehabilitacji Domowej.
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Komercyjny Dział Fizjoterapii
CENTRUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA

w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 - Komercyjna Poradnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna,
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Komercyjna Poradnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna.