Strona główna > O nas > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W skład Spółki wchodzą następujące ośrodki:

Udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ:

SZPITAL IM. PROF. M. WEISSA

 

 1. Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  • Izba Przyjęć,
  • Oddział Rehabilitacji,
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacji,
  • Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji Ortopedycznej,
  • Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii,
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
  • Pododdział Chirurgii Splotu Ramiennego Oddziału Urazowo-ortopedycznego,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Blok Operacyjny,
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki,
  • Sterylizatornia,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia EKG,
  • Laboratorium,
  • Dział Farmacji Szpitalnej,
  • Dział Higieny
 2. Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Izba Przyjęć,
  • Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

 

 1. Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny - ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej;
  3. Blok Operacyjny, w skład  którego wchodzi: Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej;
  4. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem   Gastroenterologii;
  5. Oddział Rehabilitacyjny;
  6. Izba Przyjęć;
  7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  8. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego;
  9. Apteka Szpitalna;
  10. Centralna Sterylizacja;
  11. Dział Fizjoterapii;
  12. Bank Krwi.
SZPITAL KOLEJOWY im. dr med. Włodzimierza Roeflera

1)     Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera, Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:

 

a)     Oddział chorób wewnętrznych I,

b)     Oddział diabetologiczny,

c)     Oddział gastroenterologiczny,

d)     Oddział kardiologiczny,

e)     Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,

f)      Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

g)     Oddział chirurgiczny ogólny z pododdziałem ortopedyczno-urazowym,

h)     Oddział urologiczny,

i)      Izba przyjęć,

j)      Blok operacyjny,

k)     Apteka szpitalna,

l)      Ośrodek rehabilitacji dziennej,

m)   Oddział neurologiczny,

n)     Oddział udarowy,

o)     Centralna sterylizacja.

p)     Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG),

q)     Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,

r)      Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG),

s)     Pracownia endoskopii,

t)      Pracownia spirometrii,

u)     Pracownia badań wysiłkowych,

v)     Pracownia badań Holtera EKG i RR,

w)   Pracownia EKG,

x)     Pracownia echokardiografii i echokardiografii przezprzełykowej,

y)     Pracownia tomografii komputerowej,

z)     Sekcja Dokumentacji Medycznej.

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ - STOCER

W strukturze którego wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Ośrodek Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:,
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej,
  • Pracownia masażu leczniczego,
  • Pracownia Balneoterapii,
  • Zespół ds. planowania zabiegów rehabilitacyjnych.
 2. Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze którego wyodrębnia się komórkę organizacyjną - Oddział Rehabilitacji Dziennej
 3. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, w strukturze którego wyodrębnia się komórkę organizacyjną - Oddział Rehabilitacji Dziennej.
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ - BARSKA

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej- Al. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa, w strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;
 2. Dział Fizjoterapii;
 3. Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu;
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - STOCER

W strukturze której wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Przychodnia w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Ambulatorium Chirurgii Urazowej,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu,
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego,
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-ortopedycznej,
 2. Przychodnia w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego dla Dzieci,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci,
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci,
  • Poradnia Preluksacyjna,
  • Poradnia Wad Postawy,
 3. Przychodnia w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  • Poradnia Wad Postawy,
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci.
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - BARSKA
 1. Przychodnia Specjalistyczna -  ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  2. Poradnia Chirurgii Ogólnej;
  3. Poradnia Medycyny Pracy;
  4. Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej;
  5. Pracownia Tomografii Komputerowej;

   

 2.  Poradnia Leczenia Bólu - l. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - WARSZTATOWA

1)      Warsztatowa, Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1, w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:

a)     Poradnia diabetologiczna,

b)     Poradnia gastrologiczna,

c)     Poradnia kardiologiczna,

d)     Poradnia nefrologiczna,

e)     Poradnia neurologiczna,

f)      Poradnia pulmonologiczna,

g)     Poradnia ginekologiczno-położnicza,

h)     Poradnia chirurgii ogólnej,

i)      Poradnia okulistyczna,

j)      Poradnia urologiczna,

k)     Pracownia fizjoterapii,

l)      Poradnia otolaryngologiczna,

m)   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

n)     Poradnia rehabilitacyjna,

o)     Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

p)     Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Udzielające świadczeń zdrowotnych odpłatnych:

CENTRUM MEDYCZNE SZPITAL

W strukturze którego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:
  • Oddział Neuroortopedii,
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Neuroortopedii,
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży.
CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA

W strukturze którego wyodrębnia się komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12,
  • Komercyjny Dział Fizjoterapii,
  • Zespół Rehabilitacji Domowej.
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Komercyjny Dział Fizjoterapii
CENTRUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA

w strukturze której wyodrębnia się komórki organizacyjne:

 1. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 - Komercyjna Poradnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna,
 2. W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - Komercyjna Poradnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna.