Sterylizacja

14.    Cennik usług sterylizacyjnych
       
Lp. Nazwa pakietu Rozmiar Cena netto [zł]
około
Sterylizacja parowa
1 Pojedyncze małe narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 7,5cmx25cm 5,25 zł
2 Pojedyncze średnie narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia,   15cmx25cm 6,30 zł
3 Pojedyncze  duże narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia, 21cmx40cm 8,40 zł
4 Pakiet sprzętu medycznego  pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx40cmx 2,5cm 9,45 zł
5 Zestaw mały narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 30cmx15cmx5cm 13,65 zł
6 Zestaw średni narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 35cmx30cmx10cm 17,85 zł
7 Zestaw duży narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 60cmx30cmx 15cm 21,00 zł
8 Pakiet mały materiału opatrunkowego 20cmx15cm 4,20 zł
9 Pakiet średni materiału opatrunkowego 30cmx20cmx 5cm 5,25 zł
10 Pakiet duży materiału opatrunkowego 30cmx30cmx   10cm 7,35 zł
11 Pakiet sprzętu stomatologiczny  pakowane w mankiecie ,papier -folia 7,5cmx20cm 1,57 zł
12 Pakiet sprzętu stomatologiczny  pakowane w mankiecie , papier -folia 5cmx10cm 1,05 zł
13 Pakiet sprzętu medycznego np. 30cmx45cmx 5cm 14,70 zł
14 Pakiet sprzętu medycznego np. zestaw do szycia , pojedyncze większe narzędzia 20cmx35cmx 5cm 15,75 zł
15 Pojedyncze narzędzia np. pęseta, nożyczki, pean 14cmx28cmx 5cm 9,45 zł
16 Pakiet sprzętu medycznego np. cystoskop , światłowód, 30cmx60cmx 7cm 18,90 zł
  USŁUGA CITO plus pakiety   157,50 zł
       
Lp. Nazwa pakietu Rozmiar Cena netto [zł]
Sterylizacja gazowa /EO/
1 Pojedyncze małe narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 7,5cmx25cm 15,75 zł
2 Pojedyncze średnie narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx25cm 16,80 zł
3 Pojedyncze  duże narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia, 21cmx40cm 18,90 zł
4 Pakiet sprzętu medycznego  pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx40cmx 2,5cm 19,95 zł
5 Zestaw mały narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 30cmx15cmx 5cm 23,10 zł
6 Zestaw średni narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 35cmx30cmx 10cm 25,20 zł
7 Zestaw duży narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 60cmx30cmx15cm 28,35 zł
8 Pakiet sprzętu medycznego np. reduktor komplet, mankiet do pomiaru RR 30cmx45cmx 5cm 25,20 zł
9 Pakiet sprzętu medycznego np. zestaw do szycia , pojedyncze większe narzędzia 20cmx35cmx 5cm 26,25 zł
10 Pojedyncze narzędzia np. penseta, nożyczki, pean 14cmx28cmx 5cm 19,95 zł
11 Pakiet sprzętu medycznego np. cystoskop , światłowód, 30cmx60cmx 7cm 29,40 zł
       
       
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  parowej w godzinach od. 7.00 – 13.00 / również godziny do uzgodnienia /
Odbiór materiału ze sterylizacji parowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia / również godziny do uzgodnienia /
Usługa na CITO sterylizacji  parowej w godzinach od. 8.00 – 14.30
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.00
Odbiór materiału ze sterylizacji gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia
Rozmiar pakietu odbiegający od podanych – cena do uzgodnienia indywidualnie