RTG

Pracownia RTG tel. 22 711 90 00 wew. 323
Pacjenci mogą wykonać odpłatne badanie RTG w naszej pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia*.
W celu wykonania badania Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem lekarskim zawierającym rozpoznanie oraz rodzaj zleconego badania.
 
* badania na długich kasetach odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 22 711 90 00 wew. 323

CENNIK RTG
Części ciała Lp. Rodzaj badania RTG cena
GŁOWA 1 2. Zdjęcie czaszki AP 30,00 zł
2 2. Zdjęcie czaszki boczne 30,00 zł
3 2. zdjęcie czaszki ap+boczne 50,00 zł
4 2. Zdjęcie kości nosa 30,00 zł
5 2. Zdjęcie czaszki inne 30,00 zł
6 2. Zdjęcie oczodołów 45,00 zł
7 2. Zdjęcie zatok przynosowych 30,00 zł
KLATKA PIERSIOWA 8 6. Zdjęcie klatki piersiowej AP w pozycji stojącej 45,00 zł
9 6. Zdjęcie klatki piersiowej boczne  w pozycji stojącej 45,00 zł
10 6. Zdjęcie klatki piersiowej AP w pozycji leżącej 45,00 zł
11 6. zdjęcie klatki piersiowej ap+boczne 75,00 zł
12 6. Mostek ap 45,00 zł
13 6. Mostek bok 45,00 zł
14 6. Mostek ap+bok 60,00 zł
15 3. Zdjęcie żeber 45,00 zł
 KRĘGOSŁUP 16 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa AP 30,00 zł
17 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa boczne 30,00 zł
18 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa AP+ boczne 50,00 zł
19 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa czynnościowe 65,00 zł
20 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa skosy 65,00 zł
21 4. Zdjęcie celowane na ząb obrotnika 30,00 zł
22 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa AP 30,00 zł
23 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa boczne 30,00 zł
24 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa AP+boczne 50,00 zł
25 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa AP 30,00 zł
26 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa boczne 30,00 zł
27 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa AP+bok 50,00 zł
28 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa czynnościowe 65,00 zł
29 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa skosy 65,00 zł
30 4. zdjęcie celowane na L5-S1 ap 30,00 zł
31 4. zdjęcie celowane na L5-S1 bok 30,00 zł
32 4. zdjęcie celowane na L5-S1 ap+bok 50,00 zł
33 Zdjęcie kręgosłupa AP na długiej kliszy 120,00 zł
34 Zdjęcie kręgosłupa bok na długiej kliszy 120,00 zł
35 Zdjęcie całego kręgosłupa dziecka AP 50,00 zł
36 Zdjęcie styczne do garbu 45,00 zł
37 TEW 120,00 zł
JAMA BRZUSZNA 38 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji leżącej 50,00 zł
39 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji stojącej 50,00 zł
KOŃCZYNA GÓRNA 40 1. Zdjęcie palców ręki  ap + boczne 45,00 zł
41 1. Zdjęcie palców ręki  AP 25,00 zł
42 1. Zdjęcie palców ręki  boczne 25,00 zł
43 1. Zdjęcie palca ręki  AP 20,00 zł
44 1. Zdjęcie palca ręki  boczne 20,00 zł
45 1. Zdjęcie palca ręki  ap+boczne 40,00 zł
46 1. Zdjęcie ręki  AP 25,00 zł
47 1. Zdjęcie ręki  boczne 25,00 zł
48 1. Zdjęcie ręki  ap+boczne 45,00 zł
49 1. Zdjęcie rąk AP 45,00 zł
50 1. Zdjęcie rąk boczne 45,00 zł
51 1. Zdjęcie nadgarstka  ap 25,00 zł
52 1. Zdjęcie nadgarstka  boczne 25,00 zł
53 1. Zdjęcie nadgarstka  ap+boczne 45,00 zł
54 1. Zdjęcie kości łódeczkowatej   1 projekcja 25,00 zł
55 1. Zdjęcie kości łódeczkowatej   3 projekcje 60,00 zł
56 1. Zdjęcie przedramienia  AP 25,00 zł
57 1. Zdjęcie przedramienia  AP i bok 45,00 zł
58 1. Zdjęcie przedramienia  boczne 25,00 zł
59 1. Zdjęcie stawu łokciowego  AP i bok 45,00 zł
60 1. Zdjęcie stawu łokciowego boczne 25,00 zł
61 1. Zdjęcie stawu łokciowego AP 25,00 zł
62 1. Zdjęcie ramienia AP 25,00 zł
63 1. Zdjęcie ramienia boczne 25,00 zł
64 1. Zdjęcie ramienia AP i bok 45,00 zł
OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ 65 1. Zdjęcie barku ap 40,00 zł
66 1. zdjęcie barku osiowe 40,00 zł
67 1. Zdjęcie barku Y 40,00 zł
68 1. Zdjęcie barku transtorakalnie  40,00 zł
69 1. Zdjęcie barku ap+osiowe 75,00 zł
70 1. Zdjęcie barku ap+transtorakalnie 75,00 zł
71 1. Zdjęcie barku ap+Y 75,00 zł
72 1. zdjęcie stawów mostkowo – obojczykowych ap 50,00 zł
73 3. Zdjęcie obojczyka AP 30,00 zł
74 3. Zdjęcie obojczyka skos 30,00 zł
75 3. Zdjęcie łopatki AP 40,00 zł
76 3. Zdjęcie łopatki osiowe 40,00 zł
OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ 77 5. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 45,00 zł
78 5. Zdjęcie kości guzicznej/ogonowa 45,00 zł
79 5. Zdjęcie stawów biodrowych AP 45,00 zł
80 5. Zdjęcie stawów biodrowych osiowe 45,00 zł
81 5. Zdjęcie stawów biodrowych AP+ osiowe 75,00 zł
82 5. Zdjęcie stawu biodrowego Ap 45,00 zł
83 5. Zdjęcie stawu biodrowego osiowe 45,00 zł
84 5. Zdjęcie stawu biodrowego ap+osiowe 75,00 zł
85 5. Zdjęcie stawu biodrowego lewego w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej 75,00 zł
KOŃCZYNA DOLNA 86 5. Zdjęcie uda AP 30,00 zł
87 5. Zdjęcie uda boczne 30,00 zł
88 5. Zdjęcie uda AP+boczne 50,00 zł
89 5. Zdjęcie stawu kolanowego AP 25,00 zł
90 5. Zdjęcie stawu kolanowego boczne 25,00 zł
91 5. Zdjęcie stawu kolanowego ap+boczne 45,00 zł
92 5. zdjęcie rzepki osiowe 25,00 zł
93 5. Zdjęcie stawu kolanowego tunelowe 25,00 zł
94 5. zdjęcie stawu kolanowego ap w obciążeniu 30,00 zł
95 5. zdjęcie stawu kolanowego boczne w obciążeniu 30,00 zł
96 5. Zdjęcie stawu kolanowego ap+bok w obciążeniu 55,00 zł
97 5. Zdjęcie stawów kolanowych ap  w obciążeniu 55,00 zł
98 5. Zdjęcie podudzia AP 25,00 zł
99 5. Zdjęcie podudzia boczne 25,00 zł
100 5. zdjęcie podudzia ap+boczne 45,00 zł
101 5. Zdjęcie stawu skokowego AP 25,00 zł
102 5. Zdjęcie stawu skokowego boczne 25,00 zł
103 5. Zdjęcie stawu skokowego ap+boczne 45,00 zł
104 5. zdjęcie stawu skokowego na więzozrost 25,00 zł
105 5. zdjęcie stawów skokowych na więzozrost – porównawczo 45,00 zł
106 5. Zdjęcie kości piętowej osiowe 25,00 zł
107 5. Zdjęcie kości piętowej boczne 25,00 zł
108 5. Zdjęcie kości piętowej boczne + osiowe  45,00 zł
109 5. Zdjęcie stopy AP 25,00 zł
110 5. Zdjęcie stopy boczne 25,00 zł
111 5. Zdjęcie stopy ap+boczne  45,00 zł
112 5. Zdjęcie stopy ap w obciążeniu  40,00 zł
113 5. Zdjęcie stopy bok w obciążeniu 40,00 zł
114 5. Zdjęcie obu stóp ap 45,00 zł
115 5. Zdjęcie obu stóp boczne  45,00 zł
116 5. zdjęcie obu stóp ap w obciążeniu 50,00 zł
117 5. zdjęcie obu stóp boczne w obciążeniu 60,00 zł
118 5.zdjęcie obu stóp ap+boczne w obciążeniu  110,00 zł
119 5. Zdjęcie palców stopy AP 25,00 zł
120 5. Zdjęcie palców stopy boczne 25,00 zł
121 5. zdjęcie palców stopy ap+boczne 45,00 zł
122 5. zdjęcie przodostopia ap 25,00 zł
123 5. zdjęcie przodostopia bok 25,00 zł
124 5. zdjęcie przodostopia ap+bok 45,00 zł
125 5. Zdjęcie palca stopy AP 20,00 zł
126 5. Zdjęcie palca stopy boczne 20,00 zł
127 5. zdjęcie palca stopy ap+bok 40,00 zł
128 5. zdjęcie skalowane kończyn dolnych 120,00 zł
129 5. Zdjęcie kończyny dolnej ap na długiej kliszy 120,00 zł
RTG Z KONTRASTAMI 130 KONTRASTY wg cennika według cen aptecznych

 

CENNIK USG
Lp. Rodzaj badania USG cena
1 USG jamy brzusznej 90,00 zł
2 USG miednicy 90,00 zł
3 USG tarczycy 90,00 zł
4 USG piersi 100,00 zł
5 USG jednego stawu 100,00 zł
6 USG dwóch stawów 180,00 zł