RODO

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin Monitoringu Wizyjnego STOCER

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Jerzy Kędra - e-mail: iod@stocer.pl