Strona główna > Usługi > Komercyjne > Dzieci > Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

Rejestracja w godzinach 16.00-20.00

Tel. 781 005 090 lub TEL. 22 756-39-12 lub 22 756-40-43 wew. 45

 • odpłatne usługi komercyjne (lekarskie i rehabilitacyjne), nierefundowane przez NFZ
 • Specjalistyczne porady lekarskie
 • metoda FED - najnowsza metoda leczenia skolioz i wad postawy
 • trójpłaszczyznowa diagnostyka  kręgosłupa ZEBRIS
 • instruktaże fizjoterapeutyczne
 • rehabilitacja domowa
 • zapewnia indywidualne podejście do pacjenta i długoterminową kontrolę schorzenia dziecka

Komputerowa Diagnostyka Zebris

 • obiektywne i nieinwazyjne  badanie kręgosłupa
 • możliwość nieszkodliwego i wielokrotnego powtarzania badania
 • możliwość weryfikacji dobranego zestawu ćwiczeń
 • stała kontrola progresji schorzenia
 • profilaktyka wad postawy i skolioz.

Metoda FED

 • pobyty stacjonarne z noclegiem, wyżywieniem i 24-godzinną opieką lekarską, (możliwość noclegu dla opiekuna)
 • leczenie zarówno dzieci jak i  dorosłych
 • wykorzystanie metody w celu przygotowania do noszenia gorsetu i leczenia operacyjnego dużych deformacji
 • możliwość systematycznej kontroli  i poprawności wykonywania ćwiczeń
 • Metoda FED - stworzona przez profesora Santosa Sastre Fernandez'a wykorzystywana jest do zachowawczego leczenia skolioz oraz innych skrzywień kręgosłupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Została wprowadzona na podstawie długoletnich i szczegółowych badań medycznych.
 • Bazuje ona na zastosowaniu sterowanego komputerowo urządzenia oddziaływającego na kręgosłup poprzez zastosowanie trójpłaszczyznowych sił: F - fiksacji (stabilizacji), E – elongacji, D – derotacji (odkręcenia).
 • Działanie aparatu w połączeniu ze stworzonym przez profesora  systemem ćwiczeń (odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch w wyizolowanych pozycjach) wymusza korekcję i  derotację kręgosłupa co wpływa na  niwelowanie zmian.
 • Program ćwiczeń korygujących deformacje wymaga od Pacjenta dużego wysiłku fizycznego, koncentracji i systematyczności.
 • Celem metody jest nie tylko zatrzymanie deformacji, ale i jej korekcja poprzez wprowadzenie nowej jakości w pracy ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży.
 • Efekty zastosowania FED widać już po kilku tygodniach ćwiczeń!!!
 • Duże znaczenie w leczeniu jest wiek kostny pacjenta. Im szybciej rozpoznane zostanie skrzywienie i podjęte postępowanie zachowawcze  tym lepszy można uzyskać efekt terapii. Zaskakujące rezultaty Profesor Sastre uzyskał w leczeniu skolioz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, zaś badania przeprowadzone w Barcelonie udowodniły, że metoda FED może prowadzić niemal do całkowitego wyleczenia.
 • Duży nacisk w metodzie kładzie się na wczesną diagnostykę i leczenie jeszcze przed rozpoczęciem okresu szybkiego wzrostu, kiedy to skrzywienie ulega nagłemu i dużemu pogłębieniu. Ryzyko postępowania skrzywienia przypada na okres 12 – 15 lat u dziewcząt, a u chłopców około 2 lata później. Wczesne rozpoznanie i leczenie metodą FED w czasie wzrostu dzieci, pozwala na korekcję skrzywienia, uniknięcie późniejszych komplikacji, poprawiają jakość życia i zapobiegają operacjom. U dorosłych zaś zmniejsza objawy towarzyszące jak ból i sztywność.
 • Zakwalifikowanie do leczenia metoda FED: skierowanie z Komercyjnej Poradni Ośrodka, zdjęcie RTG AP na długiej kliszy i bok.
Kierownictwo

Kierownik Ośrodka: dr Waldemar Szymanik
Specjalista ortopedii i traumatologii z ponad 30-letnim doświadczeniem w leczeniu zachowawczym i operacyjnym skolioz. Autor wielu publikacji naukowych oraz uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie ortopedii. Ordynator oddziału wad postawy i skolioz. Certyfikowany w zakresie nowoczesnych metod korekcji chirurgicznej i stabilizacji kręgosłupa.

Kierownik ds. Rehabilitacji: mgr Sandra Trzcińska
Jedna z pierwszych osób w Polsce wdrażających koncepcje leczenia skolioz i wad postawy FED. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale Fizjoterapii. W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń w zakresie rehabilitacji ortopedycznej jak i merytoryczno−naukowe, zdobyte jako wykładowca kinezyterapii i terapii manualnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Cennik
LECZENIE I DIAGNOSTYKA SKOLIOZ I WAD POSTAWY *
1 Porada lekarza rehabilitacji medycznej 200 zł
2 Porada lekarza ortopedy 200 zł
3 METODA FED – PAKIET 45 GODZIN ZAJĘĆ
 • 3 tygodnie zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego

4 000,00 zł

(około 89,00 zł za godzinę)

4 METODA FED - PAKIET 22,5 GODZINY ZAJĘĆ
 • 3 tygodnie zajęć – 1 raz dziennie po 1,5 godziny w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego

2 100,00 zł

(około 93,00 zł za godzinę)

5 METODA FED - PAKIET 15 GODZIN ZAJĘĆ
 • tydzień zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny
w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo

1 400,00 zł

(93,00 zł za godzinę)

6 METODA FED – PAKIET 7,5 GODZIN ZAJĘĆ
 • tydzień zajęć po 1,5 godziny dziennie
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

700,00 zł

(93,00 zł za godzinę)

7 PAKIET 4 ZAJĘCIA METODA FED
 • obejmuje 4 nieturnusowe – pojedyncze zajęcia FED - 4 razy po 1,5 godziny
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

550 zł

(92,00 zł za godzinę)

8 POJEDYŃCZE ZAJĘCIA FED - 1,5 godziny
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

150 zł

(100,00 zł za godzinę)

9 TRÓJPŁASZCZYZNOWE BADANIE POSTAWY ZEBRIS cena obejmuje:
 • precyzyjne i nieinwazyjne badanie kręgosłupa z możliwością weryfikacji dobranego zestawu ćwiczeń i oceną efektów terapii
120 zł
10 KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • obejmuje pojedyncza poradę fizjoterapeutyczną
120 zł
11 INSTUKTARZ ĆWICZEŃ
 • obejmuje pojedyncze zajęcia fizjoterapeutyczne
120 zł
12 PAKIET REHABILITACYJNY
 • obejmuje 4 zajęcia fizjoterapeutyczne
400 zł
13 KINESIO TAPING
 • obejmuje pojedynczą aplikację taśmy Kinesiology Taping
40 zł
14 TURNUS FED STACJONARNY - obejmuje:
- pobyt dziecka 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
6 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej i pobytu rodzica)
15 TURNUS FED STACJONARNY z opiekunem - obejmuje:
- pobyt dziecka z opiekunem 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
8 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej)

* - Wykorzystanie pakietów – 1 miesiąc od daty zakupu
- Czas trwania ćwiczeń 60 min., w tym 45 min. indywidualnie z fizjoterapeutą