Strona główna > Usługi > Komercyjne > CENNIK SZPITALA IM. PROF. M. WEISSA > Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

SZPITAL IM. PROF. M. WEISSA świadczy odpłatne usługi z zakresu rehabilitacji dzieci oraz młodzieży. Najmłodsi Pacjenci leczeni są zarówno na Oddziale stacjonarnym , oddziałach rehabilitacji dziennej jak również w ramach poradni: rehabilitacyjnej, neurologicznej, wad postawy, zaopatrzenia ortopedycznego.

Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą lekarską posiadającą międzynarodowe doświadczeniem, które gwarantuje efektywny, indywidualny program leczenia dostosowany do aktualnych możliwości dziecka. Zapewniamy również kompleksową edukację rodzica w zakresie programu rehabilitacji i profilaktyki schorzenia.

Dowiedz się więcej:

Komercyjne leczenie rehabilitacyjne dzieci

Informacje o poradni komercyjnej:

Komercyjna Poradnia Ortopedyczno- Rehabilitacyjna

tel. 781 005 090, 22 50 66 745 (tel.-rejestracja czynna w godz. 9.00 – 17.00)

Instruktaże ćwiczeń w godzinach 13.00-20.00, po wcześniejszym umówieniu

 

 

Koordynatorem Rehabilitacji jest

mgr Iga Walenda

Zakres działalności:

  • Specjalistyczne porady lekarskie lekarzy specjalistów ortopedii i rehabilitacji medycznej
  • Diagnostyka i leczenie funkcjonalne skolioz z wykorzystaniem metody Biofeedbacku
  • Nieinwazyjna komputerowa trójpłaszczyznowa diagnostyka kręgosłupa, badanie USG kręgosłupa przy użyciu Skolioscanu
  • Rehabilitacja schorzeń narządu ruchu u dzieci
  • Rehabilitacja zaburzeń neurorozwojowych u niemowląt metodą NDT-Bobath
  • Badanie kliniczne i USG stawów biodrowych u niemowląt
  • Dobór zaopatrzenia ortopedycznego, w tym wkładek ortopedycznych w ramach poradni podologicznej, dobieranych indywidualnie na podstawie badania statycznego i dynamicznego stóp
  • Instruktaże fizjoterapeutyczne i pakiety rehabilitacyjne
  • Odpłatne usługi komercyjne (lekarskie i rehabilitacyjne) nierefundowane przez NFZ

 

 INNOWACYJNA STATYCZNA i DYNAMICZNA DIAGNOSTYKA KRĘGOSŁUPA i KOŃCZYN DOLNYCH 

SCOLIOSCAN   –  to urządzenie do nieinwazyjnego badania skolioz z wykorzystaniem technologii USG. Rejestruje rzeczywiste  ukształtowanie kręgosłupa. Metoda ta stanowi doskonałą alternatywę do kontrolnych badań RTG. 

DIERS - to urządzenie, pozwalające w sposób całkowicie bezpieczny uzyskać kompleksowy obraz 3D układu mięśniowo – szkieletowego człowieka w statyce i podczas chodu. Pozwala wykryć asymetrie, zablokowania segmentów kręgosłupa, ocenić ruchomość poszczególnych kręgów i miejsca przeciążeń, rotacje i nachylenia miednicy, skoliozę, ale możemy również zlokalizować nadmierne napięcia mięśniowe oraz zaburzenia osi kończyn dolnych i wady stóp.

PODOSCOP i MATA PEDOBAROGRAFICZNA –   badanie stóp i analiza chodu dostarcza informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wielu schorzeń, w  tym skolioz i wad postawy.   Ocenia kształt stóp, chód i równowagę w warunkach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii CIS oraz lasera punktowego. Pozwala to na dobranie prawidłowej terapii i profesjonalnych wkładek.

Cennik
LECZENIE I DIAGNOSTYKA SKOLIOZ I WAD POSTAWY *
Lp. Rodzaj świadczeń cena brutto
1 Porada lekarza rehabilitacji medycznej 300 zł
2 Porada lekarza ortopedy 300 zł
3 Porada lekarza ortopedy w porani preluksacyjnej z USG bioder u niemowląt 300 zł
4 METODA FED – PAKIET 45 GODZIN ZAJĘĆ
- 3 tygodnie zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny
w cenie: aparat FED, system ćwiczeń FED, elektrostymulacja i ciepłolecznictwo, diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego
 4 000,00 zł (około 89,00 zł za godzinę)
5 METODA FED - PAKIET 22,5 GODZINY ZAJĘĆ
- 3 tygodnie zajęć – 1 raz dziennie po 1,5 godziny
w cenie: aparat FED, system ćwiczeń FED, elektrostymulacja i ciepłolecznictwo, diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego
2 100,00 zł
(około  93,00 zł za godzinę)
6 METODA FED - PAKIET 15 GODZIN ZAJĘĆ
- tydzień zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny
w cenie:
- aparat FED, system ćwiczeń FED, elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
1 400,00 zł (93,00 zł za godzinę)
7 METODA FED – PAKIET 7,5 GODZIN ZAJĘĆ
- tydzień zajęć po 1,5 godziny dziennie
w cenie:  elektrostymulacja i ciepłolecznictwo, system ćwiczeń FED, aparat FED
 700,00 zł  (93,00 zł za godzinę)
8 PAKIET 4 ZAJĘCIA METODA FED
- obejmuje 4 nieturnusowe – pojedyncze zajęcia FED - 4 razy po 1,5 godziny
w cenie: elektrostymulacja i ciepłolecznictwo, system ćwiczeń FED, aparat FED                                        
550 zł– 92,00 zł za godzinę
9 POJEDYNCZE ZAJĘCIA FED - 1,5 godziny
w cenie:
- elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
- system ćwiczeń FED
- aparat FED
150 zł – 100 zł  za godzinę
10 Scolioscan – bezinwazyjne badanie USG kręgosłupa z możliwością monitorowania przebiegu i terapii skolioz i wad postawy 150 zł
11 KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
- obejmuje pojedynczą poradę fizjoterapeutyczną                                          
150 zł
12 INSTUKTARZ ĆWICZEŃ
- obejmuje pojedyncze zajęcia fizjoterapeutyczne 1h/ 45 min
200 zł/ 160 zł.
  INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ GRUPOWYCH - grupy max. 10-12 osobowe 60 zł
13 PAKIET REHABILITACYJNY
- obejmuje 4 zajęcia fizjoterapeutyczne
520 zł
14 PAKIET REHABILITACYJNY
- obejmuje  10 zajęć fizjoterapeutycznych w tym bezpłatne komputerowe badanie postawy ciała met. DIERS
1 200 zł
15 KINESIO TAPING
- obejmuje pojedynczą aplikację taśmy Kinesiology Taping
80 zł
16 TURNUS FED STACJONARNY - obejmuje:
- pobyt dziecka 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
6 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej i pobytu rodzica)
17 TURNUS FED STACJONARNY z opiekunem - obejmuje:
- pobyt dziecka z opiekunem 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
8 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej)
18 TURNUS FED STACJONARNY z opiekunem - obejmuje:
- pobyt dziecka z opiekunem 7 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 5 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 10 zabiegów trwających łącznie 15 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
2 900,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej)
19 TURNUS FED STACJONARNY z opiekunem - obejmuje:
- pobyt dziecka z opiekunem 14 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 10 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 20 zabiegów trwających łącznie 30 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
5 500,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej)
20 TURNUS FED STACJONARNY - obejmuje:
- pobyt dziecka 7 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 5 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 10 zabiegów trwających łącznie 15 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu.
2 200,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej i pobytu rodzica)
21 TURNUS FED STACJONARNY - obejmuje:
- pobyt dziecka 14 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 10 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 20 zabiegów trwających łącznie 30 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu.
4 100,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej i pobytu rodzica)
* - Wykorzystanie pakietów – 1 miesiąc od daty zakupu
- Czas trwania ćwiczeń 60 min., w tym 45 min. indywidualnie z fizjoterapeutą
 
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością
- obowiązuje od 1 maja 2022 r.

 1.    Ulga obejmuje komercyjne usługi kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu, w tym: porady specjalistów, pakiety ćwiczeń i pobyty w oddziale rehabilitacyjnym w trybie indywidualnym (poza kolejkowym).

2.    Obniżenie ceny usług komercyjnych o 50%