Strona główna > Usługi > Komercyjne > Dzieci > Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

Komercyjna poradnia ortopedyczno - rehabilitacyjna dla dzieci

Rejestracja w godzinach 16.00-20.00

Tel. 781 005 090 lub Tel. 22 756-39-12 lub 22 756-40-43 wew. 45

 • odpłatne usługi komercyjne (lekarskie i rehabilitacyjne), nierefundowane przez NFZ
 • leczenie dzieci, młodzieży i dorosłych
 • specjalistyczne porady lekarskie
 • metoda FED - najnowsza metoda leczenia skolioz i pleców okrągłych
 • badanie kręgosłupa aparatem scolioscan
 • komputerowe badanie stóp (statyczne i dynamiczne)
 • trójpłaszczyznowa diagnostyka  kręgosłupa ZEBRIS
 • preluksacja: badanie kliniczne i USG bioder
 • terapia Bobath dla najmłodszych
 • terapia indywidualna i zajęcia grupowe

 

KOMPLEKSOWE BADANIE POSTAWY

 

INNOWACYJNA DIAGNOSTYKA KRĘGOSŁUPA 

SCOLIOSCAN   – pierwsze w Polsce urządzenie do
nieinwazyjnego badania krzywizn kręgosłupa.  W ośrodku Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży STOCER istnieje od 2019 roku.   W tym samym roku przeszkoleni zostali fizjoterapeuci, którzy uzyskując certyfikat stali się pionierami w zakresie badania skolioz z wykorzystaniem technologii USG: dr Sandra Trzcińska, mgr Marta Stachura oraz mgr Anna Kuśmirek.   Dzięki wykorzystaniu technologii i  specjalistycznego algorytmu oprogramowania aparat
rejestruje rzeczywiste  ukształtowanie kręgosłupa. Metoda ta stanowi doskonałą alternatywę do badania RTG.  Badanie stóp –   dostarcza informacji niezbędnych wtrakcie diagnozowania i leczenia wielu schorzeń w  tym skolioz i wad postawy.   Ocenia kształt stóp, chór i równowagę w warunkach statycznych i dynamicznych zwykorzystaniem nowoczesnej technologii CIS oraz lasera punktowego. Pozwala tona dobranie prawidłowej terapii i profesjonalnych wkładek.   Sandra Trzcińska   kom. 693 393 797

 

Badanie stóp – dostarcza informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wielu schorzeń w tym skolioz i wad postawy. Ocenia kształt stóp, chór i równowagę w warunkach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii CIS oraz lasera punktowego. Pozwala to na dobranie prawidłowej terapii i profesjonalnych wkładek.

Komputerowe badanie Zebris - trójpłaszczyznowe badanie kręgosłupa

 

Metoda FED Metoda FED - stworzona przez profesora Santosa Sastre Fernandez'a z Uniwersytety w Barcelonie, wykorzystywana jest do zachowawczego leczenia skolioz oraz  pleców okrągłych. Została wprowadzona na podstawie długoletnich i szczegółowych badań medycznych. Bazuje ona na zastosowaniu sterowanego komputerowo urządzenia oddziaływającego na kręgosłup poprzez zastosowanie trójpłaszczyznowych sił: F – fiksacji, E – elongacji, D – derotacji.

 

Działanie aparatu w połączeniu ze stworzonym przez profesora  systemem ćwiczeń (odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch w wyizolowanych pozycjach) wymusza korekcję i  derotację kręgosłupa co wpływa na  niwelowanie zmian.

 • pobyty stacjonarne z noclegiem, wyżywieniem i 24-godzinną opieką lekarską, (możliwość noclegu dla opiekuna)
 • leczenie zarówno dzieci jak i  dorosłych
 • wykorzystanie metody w celu przygotowania do noszenia gorsetu i leczenia operacyjnego dużych deformacji

 

Efekty zastosowania FED widać już po kilku tygodniach ćwiczeń!!!

 • Duże znaczenie w leczeniu jest wiek kostny pacjenta. Im szybciej rozpoznane zostanie skrzywienie i podjęte postępowanie zachowawcze  tym lepszy można uzyskać efekt terapii. Zaskakujące rezultaty Profesor Sastre uzyskał w leczeniu skolioz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, zaś badania przeprowadzone w Barcelonie udowodniły, że metoda FED może prowadzić niemal do całkowitego wyleczenia.
 • Zakwalifikowanie do leczenia metoda FED: skierowanie od lekarza specjalisty oraz aktualne zdjęcie RTG kręgosłupa
Cennik
LECZENIE I DIAGNOSTYKA SKOLIOZ I WAD POSTAWY *
1 Porada lekarza rehabilitacji medycznej 200 zł
2 Porada lekarza ortopedy 200 zł
3 METODA FED – PAKIET 45 GODZIN ZAJĘĆ
 • 3 tygodnie zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego

4 000,00 zł

(około 89,00 zł za godzinę)

4 METODA FED - PAKIET 22,5 GODZINY ZAJĘĆ
 • 3 tygodnie zajęć – 1 raz dziennie po 1,5 godziny w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • diagnostyka ZEBRIS i weryfikacja programu rehabilitacyjnego

2 100,00 zł

(około 93,00 zł za godzinę)

5 METODA FED - PAKIET 15 GODZIN ZAJĘĆ
 • tydzień zajęć – 2 razy dziennie po 1,5 godziny
w cenie:
 • aparat FED
 • system ćwiczeń FED
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo

1 400,00 zł

(93,00 zł za godzinę)

6 METODA FED – PAKIET 7,5 GODZIN ZAJĘĆ
 • tydzień zajęć po 1,5 godziny dziennie
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

700,00 zł

(93,00 zł za godzinę)

7 PAKIET 4 ZAJĘCIA METODA FED
 • obejmuje 4 nieturnusowe – pojedyncze zajęcia FED - 4 razy po 1,5 godziny
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

550 zł

(92,00 zł za godzinę)

8 POJEDYŃCZE ZAJĘCIA FED - 1,5 godziny
w cenie:
 • elektrostymulacja i ciepłolecznictwo
 • system ćwiczeń FED
 • aparat FED

150 zł

(100,00 zł za godzinę)

9 TRÓJPŁASZCZYZNOWE BADANIE POSTAWY ZEBRIS cena obejmuje:
 • precyzyjne i nieinwazyjne badanie kręgosłupa z możliwością weryfikacji dobranego zestawu ćwiczeń i oceną efektów terapii
120 zł
10 KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • obejmuje pojedyncza poradę fizjoterapeutyczną
120 zł
11 INSTUKTARZ ĆWICZEŃ
 • obejmuje pojedyncze zajęcia fizjoterapeutyczne
120 zł
12 PAKIET REHABILITACYJNY
 • obejmuje 4 zajęcia fizjoterapeutyczne
400 zł
13 KINESIO TAPING
 • obejmuje pojedynczą aplikację taśmy Kinesiology Taping
40 zł
14 TURNUS FED STACJONARNY - obejmuje:
- pobyt dziecka 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
6 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej i pobytu rodzica)
15 TURNUS FED STACJONARNY z opiekunem - obejmuje:
- pobyt dziecka z opiekunem 21 dni z żywieniem szpitalnym i noclegami,
- 15 dni zabiegowych (2 zabiegi dziennie po 1,5 godziny każdy = 30 zabiegów trwających łącznie 45 godzin),
- stały nadzór lekarski w czasie trwania turnusu,
- trójpłaszczyznowe badanie postawy ZERBIS,
8 000,00 zł
(koszt turnusu nie obejmuje kwalifikacji lekarskiej)

* - Wykorzystanie pakietów – 1 miesiąc od daty zakupu
- Czas trwania ćwiczeń 60 min., w tym 45 min. indywidualnie z fizjoterapeutą