Strona główna > O nas > Praca, kogo szukamy

Praca, kogo szukamy

158. MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” SP. Z O.O. zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz lekarzy rezydentów ( po drugim roku specjalizacji ) w ramach realizowania dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć. Miejsce pracy: Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska

Pliki do pobrania:

156. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby z wykształceniem kierunkowym – ratownictwo medyczne. Miejsce pracy: Izba Przyjęć Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa

Pliki do pobrania:

155. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby z wykształceniem kierunkowym - pielęgniarstwo. Miejsce pracy: Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa

Pliki do pobrania:

154. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby z wykształceniem kierunkowym – opiekun medyczny. Miejsce pracy: Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa

Pliki do pobrania:

153. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w częściach, w zakresie: wykonywania i interpretacji badań USG, opisywania badań TK i RTG oraz pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Spółce Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. w jednostce organizacyjnej -Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie

152. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. zatrudni Kierownika Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej. Miejsce pracy: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie

Pliki do pobrania:

151. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. podejmie współpracę z lekarzem specjalistą radiologiem z umiejętnością wykonywania badań USG (mile widziana znajomość USG Dopplera). Miejsce pracy: Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1.

Pliki do pobrania:

150. MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” SP. Z O.O. zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz lekarzy rezydentów do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii. Miejsce pracy: Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska 16/20 , 02-315 Warszawa

Pliki do pobrania:

148. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. zatrudni mgr fizjoterapii do pracy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1.

Pliki do pobrania:

147. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia niestacjonarnych dyżurów medycznych, tzw. dyżurów „pod telefonem” w Spółce Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. -Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w jednostce organizacyjnej Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie