Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rodzaj świadczeń  Cena brutto 
Konsultacja lekarska                  150,00 zł
EKG                   50,00 zł
ENEMA                   50,00 zł
Iniekcja domięśniowa                   20,00 zł
Iniekcja podskórna                   10,00 zł
Nacięcie ropnia                 150,00 zł
Pobranie krwi                   20,00 zł
Oczyszczenie rany                   50,00 zł
Szycie skóry, mięśni                 120,00 zł
Nakłucie stawu i punkcja                 200,00 zł
Znieczulenie nasiękowe                   40,00 zł
Opatrunek duży                   60,00 zł
Opatrunek mały / zdjęcie szwów                   30,00 zł
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka                   60,00 zł
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy                 120,00 zł
Założenie Desolta - miękki 50,00 zł
Założenie kołnierza szyjnego - miękki 50,00 zł
Zdjęcie gipsu 60,00 zł
Założenie longety gipsowej góra 60,00 zł
Założenie longety gipsowej dół 80,00 zł
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska i znieczulenie nasiękowe) 290,00 zł
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska , bez znieczulenia) 250,00 zł
Badanie histopatologiczne materiału pobranego w trakcie zabiegu chirurgicznego 110,00 zł
RTG, USG, Tomografia Komputerowa zgodnie z Cennikiem