Strona główna > Usługi > Komercyjne > Dorośli > Ortopedia dorośli

Ortopedia dorośli

KONSULTACJE LEKARSKIE W KOMERCYJNEJ PORADNI ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEJ

Lp. Rodzaj świadczeń cena brutto
1 Porada lekarza rehabilitacji medycznej w warunkach domowych 250 zł
2 Konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej
200 zł
3 Konsultacja lekarza ortopedy 200 zł

Kontakt do Poradni Ortopedycznej: 609 555 309

 

 

CENNIK SZPITALNY DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH PRZYJĘTYCH W TRYBIE NAGŁYM
Lp. Rodzaj świadczeń cena brutto
1 Za punkt z katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązującego na dany rok kalendarzowy w zakresie procedur urazowo – ortopedycznych dla pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ
2 Osobodzień w zakresie rehabilitacji stacjonarnej narządu ruchu
(z wyłączeniem zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej)
zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ
3 Osobodzień w zakresie rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej
(z wyłączeniem zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej)
zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ
4 Porada lekarza specjalisty w ramach Izby Przyjęć 100,00 zł
5 Porada lekarza specjalisty w ramach kontroli pourazowej 100,00 zł

 

 

OPERACJE KRĘGOSŁUPA

Świadczymy odpłatne usługi medyczne dla Pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa. Opiekę medyczną zapewnia doświadczony zespół lekarski posiadający wieloletnią praktykę w leczeniu tego rodzaju schorzeń. Pacjentom zapewniamy hospitalizację w salach jednoosobowych o najwyższym standardzie. Poniżej podajemy orientacyjne ceny zabiegów - do ceny zabiegu należy doliczyć koszty dodatkowe: implantu, protezy, leków oraz kosztów związanych z salą i opieką pielęgniarską ustalanych indywidualnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod nr tel. tel./fax. 22 - 711 90 20

 

odcinek

procedura

koszt zabiegu

 
 

odcinek szyjny

usunięcie dysku w odcinku szyjnym 1 poziom

12 000,00

 

laminektomia odbarczająca w odcinku szyjnym

12 000,00

 

usunięcie trzonu w odcinku szyjnym

14 000,00

 

urazy zęba obrotnika (zespolenie przednie)

12 000,00

 

urazy zęba obrotnika (zespolenie tylne)

14 000,00

 

usunięcie dysku w odcinku szyjnym, z wszczepieniem protezy ruchomej

12 000,00

 

odcinek piersiowo-lędźwiowy

usunicie dysku w odcinku piersiowym  1 poziom / dostęp przedni

14 000,00

 

usunicie dysku w odcinku piersiowym  1poziom / dostęp tylny

14 000,00

 

usunicie dysku w odcinku  lędźwiowym -mikrodysektomia

12 000,00

 

usunięcie dysku w odcinku  lędźwiowym / dostęp przedni

12 000,00

 

usunięcie dysku w odcinku  lędźwiowym / dostęp boczny

12 000,00

 

zaawansowane spondylozy lędźwiowe i kręgozmyki / dostęp tylny

20 000,00

 

nowotwory

usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek szyjny

12 000,00

 

usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek piersiowy i lędźwiowy

12 000,00

 

usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek piersiowy i lędźwiowy-radykalny 360

12 000,00

 

 

kyfoskoliozy

12 000,00

 

 

kyfoplastyka -jeden poziom

10 000,00

 

 

 

OPERACJE ORTOPEDYCZNE

Świadczymy odpłatne operacje ortopedyczne dla Pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Poniżej podajemy orientacyjne ceny zabiegów - do ceny zabiegu należy doliczyć koszty dodatkowe: implantu, protezy, leków oraz kosztów związanych z salą i opieką pielęgniarską ustalanych indywidualnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia terminu konsultacji należy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00 pod nr tel. tel. 22 - 711 90 43.

 

Rodzaj operacji

cena

Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, częściowa kolana

7 500,00

Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego

7 500,00

Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki

3 000,00

Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowa, bipolarna biodra

8 000,00

Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra

10 000,00

Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego

17 000,00

Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa

15 000,00

Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita

25 000,00

Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym"

10 000,00

Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy

15 000,00

Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych

12 500,00

Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących

5 500,00

Artroskopia lecznicza

3 500,00

Artroskopia diagnostyczno - lecznicza

2 000,00

Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

15 000,00

Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

6 000,00

Średnie zabiegi na kończynie dolnej

2 500,00

Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna

12 000,00

Duże zabiegi na kończynie górnej

6 000,00

Średnie zabiegi na kończynie górnej

2 500,00

Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw

22 000,00

Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw

15 000,00

Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej

6 000,00

Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej

5 000,00

Mniejsze złamania lub zwichnięcia

2 000,00

Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni

5 000,00

Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa

2 500,00

Amputacje rozległe i duże

7 000,00

Mniejsze amputacje

2 500,00

Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni

10 000,00

Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej

4 000,00

Średnie zabiegi na tkankach miękkich

2 500,00

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

1 500,00

Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej

4 000,00

Choroby infekcyjne kości i stawów

4 000,00

Choroby niezapalne kości i stawów

3 000,00

Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż.

10 000,00