Podsumowanie

40-lecie Ośrodka Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" sp. z o. o.

W dniu 12 - 13 października 2013 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja:
Metoda FED w Polsce - bezinwazyjne leczenie skolioz.

Celem konferencji było:

1)                ukazanie najnowszych osiągnięć w leczeniu skolioz metodą FED,

2)                rozwój oraz optymalizacja metody FED w oparciu o aktualne doświadczenia,

3)                przedstawienie standardów postępowania stosowanych przez Ośrodek w Chylicach w leczeniu skolioz idiopatycznych,

4)                prezentacja osiągnięć Ośrodka w Chylicach – modernizacja warunków lokalowych oraz jakościowa zmiana procedur medycznych.

W konferencji między innymi brali udział: prof. Santos Sastre Fernández z Uniwersytetu w Barcelonie – twórca metody FED, prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński,  dr Helmut Diers z Niemiec, prof. dr hab. n. med Jan Haftek, prof. zw. dr. hab. n. med. Jerzy Kiwerski, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Nowak, dr inż. Grzegorz Śliwiński.

Patronatem naukowym konferencji  było Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Uniwersytet Techniczny  w Dreźnie.

Patronat honorowy objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

         Pierwszy dzień konferencji poświęcony był merytorycznym wystąpieniom, w którym brali udział zarówno goście honorowi jak i uczestnicy konferencji. W godzinach wieczornych odbył się uroczysty bankiet okolicznościowy.

Drugiego dnia konferencji odbyły się liczne warsztaty praktyczne, z których największą popularnością cieszyły się warsztaty prowadzone przez profesora Santosa Sastre oraz pracowników Ośrodka w Chylicach.

 

Materiały pokonferencyjne znajdują się w zakładce Wystąpienia