Oddziały szpitalne

                                                                                                        Pacjenci nieubezpieczeni przyjęci w trybie nagłym    
     
Nazwa oddziału Cena brutto
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Gastroenterologii Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Rehabilitacyjny Osobodzień Zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ
     
     
Nazwa oddziału Świadczenie/usługa Cena brutto
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Doba hotelowa 400,00 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Doba hotelowa 400,00 zł
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Gastroenterologii Doba hotelowa 400,00 zł
Oddział Rehabilitacyjny Doba hotelowa 250,00 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Doba hotelowa 600,00 zł
     
     
     
 Pacjenci komercyjni przyjęci na zabiegi planowe
     
Nazwa oddziału Cena brutto
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Gastroenterologii Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x 70 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x 70 zł
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x 70 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x 70 zł
Oddział Rehabilitacyjny Osobodzień 250,00