Strona główna > O nas > Misja i polityka jakości

Misja i polityka jakości

Z przyjemnością informujemy, że Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. w dniu 14 marca 2019 r., otrzymało Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat

 

 Polityka Jakości

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. dąży do zapewnienia Pacjentom profesjonalnych, bezpiecznych i satysfakcjonujących usług medycznych.

Hasło Jakości

„Z nami w stronę zdrowia”

 W celu realizacji Polityki Jakości:

 1. Zapewniamy specjalistyczną diagnostykę, leczenie i opiekę realizowaną przez wysoko wykwalifikowany personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wysokiej jakości materiałów medycznych,
 2. wykorzystujemy skuteczne i bezpieczne zasady leczenia, oparte na współczesnej wiedzy medycznej oraz dostępnych nowoczesnych metodach leczniczych,
 3. Świadczymy profesjonalną i życzliwą opiekę oraz stosujemy holistyczne podejście do każdego pacjenta,
 4. Monitorujemy jakość udzielanych świadczeń i dbamy o zadowolenie pacjentów,
 5. Utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

 Cele strategiczne Spółki:

 1. utrzymanie pozycji ogólnopolskiego lidera na rynku kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu (w tym w szczególności urazów i schorzeń kręgosłupa),
 2. ucyfrowienie i informatyzacja Spółki - wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,
 3. rozwój usług komercyjnych – rozszerzenie oferty usług komercyjnych  oraz doskonalenie organizacji udzielania świadczeń odpłatnych,
 4. poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i obsługi pacjenta oraz warunków lokalowo sprzętowych (inwestycje i remonty),
 5. wypracowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako profesjonalnego, nowoczesnego i przyjaznego pacjentowi podmiotu leczniczego (wykorzystywanie strony internetowej, profil facebook),
 6. dostosowanie zadań i organizacji Spółki do nowej sytuacji wynikającej ze zmian w systemie organizacji ochrony zdrowia,
 7. wykorzystanie efektu synergii oraz optymalizacja oszczędności z tytułu połączenia spółek w obszarze medycznym oraz administracyjnym,
 8. rozbudowa i modernizacja Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie,
 9. uzyskanie akredytacji medycznej Ministra Zdrowia.