Strona główna > O nas > Misja i polityka jakości

Misja i polityka jakości

Polityka Jakości

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. dąży do zapewnienia pacjentom z urazami oraz schorzeniami narządu ruchu powrotu do optymalnej sprawności lub poprawy funkcjonowania ruchowego oraz sprawności społecznej.

 W celu realizacji Polityki Jakości:

  1. zapewniamy specjalistyczną diagnostykę, leczenie i opiekę realizowaną przez wysoko wykwalifikowany personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wysokiej jakości materiałów medycznych,
  2. wykorzystujemy skuteczne i bezpieczne zasady leczenia, oparte na współczesnej wiedzy medycznej oraz dostępnych nowoczesnych metodach leczniczych,
  3. świadczymy profesjonalną i życzliwą opiekę oraz stosujemy holistyczne podejście do każdego pacjenta,
  4. monitorujemy jakość udzielanych świadczeń i dbamy o zadowolenie pacjentów,
  5. utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

 Cele strategiczne Spółki:

  1. utrzymanie pozycji ogólnopolskiego lidera na rynku kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu (w tym w szczególności urazów i schorzeń kręgosłupa),
  2. przeprowadzenie ucyfrowienia i informatyzacji Spółki - wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,
  3. rozwój usług komercyjnych – rozszerzenie oferty usług komercyjnych  oraz doskonalenie organizacji udzielania świadczeń odpłatnych,
  4. poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i obsługi pacjenta oraz warunków lokalowo sprzętowych (inwestycje i remonty),
  5. wypracowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako profesjonalnego, nowoczesnego i przyjaznego pacjentowi podmiotu leczniczego (wykorzystywanie strony internetowej, profil facebook).