Strona główna > Kontakt

Kontakt

 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 
 
Tel. 22 / 711 90 00 | Fax: 22 / 711 90 02
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 (budynek dawnego Ambulatorium Chirurgii Urazowej)
Tel. 22 888-29-20 lub 22 888-29-21
 
 
REGON: 142013120 | NIP: 123-11-94-950
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (RODO) - e-mail: iod@stocer.pl

Świadczenia zdrowotne w ramach NFZ

Szpital im. prof. M. Weissa
ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny otwarcia

Rejestracja poradni urazowo-ortopedycznej

(WEJŚCIE B)

tel 22 - 711 90 25 

 


przychodnia@stocer.pl (na wiadomości odpowiadamy w ciągu trzech dni)

pon. - pt. 8.30-15.35

Rejestracja poradni rehabilitacyjnej

(WEJŚCIE B)

22 - 711 90 56

 

rejestracja@stocer.pl (na wiadomości odpowiadamy w ciągu trzech dni)

pon. - pt. 8.00-15.35

Urazowa Izba Przyjęć (gabinet lekarski, bez możliwości rejestracji)

(WEJŚCIE C)

22 - 711 90 24 czynne      całodobowo

Rejestracja poradni urazowo-ortopedycznej (kręgosłupy)

(WEJŚCIE B)

22 - 711 90 26

rejestracja@stocer.pl (na wiadomości odpowiadamy w ciągu trzech dni)

pon. - pt. 8.00-16.00

Planowa Izba Przyjęć

(WEJŚCIE C)

22 - 711 90 92

pon. - pt. 8.00-16.00

niedz. 9.00 - 13.00

Urazy kręgosłupa 22 - 711 90 20 pon. - pt. 8.00-16.00
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek I 22 - 711 90 15 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek II - pododdział rehabilitacji neurologicznej 22 - 711 90 16 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek III 22 - 711 90 21 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji Ortopedycznej 22 - 711 90 18 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Intensywnej Terapii 22 - 711 90 19 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Neuroortopedii 22 - 711 90 20 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Urazowo - Ortopedyczny 22 - 711 90 43 pon. - pt. 8.00-15.35
Zakład Rehabilitacji Leczniczej 22 - 711 90 46 pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacji Dziennej 22 - 711 90 52 pon. - pt. 8.00-15.35
Pracownia RTG, USG 22 - 711 90 23 pon. - pt. 8.00-15.35
Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa

 

Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny otwarcia
Sekretariat Dyrektora

22 82 22 535

sekretariat-barska@stocer.pl

pon. - pt. 7.30-15.05
Izba Przyjęć

22 579 53 33  

lizba@stocer.pl

czynne      całodobowo
Poradnia Chirurgii Ogólnej 22 579 52 67

przychodnia-barska@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

22 579 53 79

22 57 95 382

przychodnia-barska@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Kontrola
poszpitalna (ortopedyczna)

22 57 95 369

przychodnia-barska@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

22 579 52 29

22 823 44 51

interna@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

22 579 52 22

22 579 53 84

chirurgia@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Zakład Diagnostyki Obrazowej

22 579 52 78

radiologia@stocer.pl

pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

22 579 53 80

22 579 52 41

ortopedia@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii

22 579 52 58

22 579 52 59

oit@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

22 579 52 28

22 579 53 30

endoskopia@stocer.pl

pon. - pt. 7.00-14.35
Rejestracja Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

22 579 52 83

rejestracja.endoskopia@stocer.pl

pon. - pt. 7.15-14.15.
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków

Komórka organizacyjna

Dane
kontaktowe

Godziny otwarcia

Sekretariat Zarządu

22 770 94 98

22 770 94 99

sekretariat@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Dyrektor Medyczny

22 770 93 90

22 770 94 99

sekretariat@szpk.pl

pon. - pt. 8.30-16.05

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

22 770 94 96

pon. - pt. 7.00-14.35

Izba Przyjęć

22 770 94 44

22 770 93 23

izba@szpk.pl

czynne      całodobowo

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

22 770 93 50

 przychodnia@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-19.00

Oddział chorób wewnętrznych

22 770 93 95

odz2@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Oddział diabetologiczny

22 770 93 95

odz2@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Oddział gastroenterologiczny

22 770 93 75

odz2@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Oddział kardiologiczny

22 770 94 07

kardiologia@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

22 770 94 07

kardiologia@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

22 770 94 51

odz2@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Oddział chirurgiczny ogólny z pododdziałem ortopedyczno-urazowym

22 770 94 24

chirurgia@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Oddział urologiczny

22 770 94 24

chirurgia@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Oddział neurologiczny

22 770 94 64

neurologia@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Oddział udarowy

22 770 94 64

neurologia@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Blok operacyjny

22 770 94 40

blok@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Centralna sterylizacja

22 770 94 42

pon. - pt. 7.30-15.05

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)

22 770 93 31

rtg@szpk.pl

pon. - pt. 8.00-19.00

Pracownia tomografii komputerowej

22 770 93 31

rtg@szpk.pl

pon. - pt. 8.00-19.00

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG)

22 770 93 32

usg@szpk.pl

pon. - pt. 7.00-14.35

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

22 770 93 41

22 770 93 42

lab@szpk.pl

czynne całodobowo

Pracownia endoskopii

22 770 93 61

rejestracja

22 770 93 95

pon. 13.00-20.35

wt.-pt 7.00-14.35

Pracownia spirometrii

22 770 94 05

pon. - pt. 7.00-14.35

Pracownia echokardiografii i echokardiografii przezprzełykowej

22 770 94 05

 

pon. - pt. 7.30-15.05

Pracownia badań wysiłkowych

22 770 94 06

pon. - pt. 7.00-14.35

Pracownia badań Holtera EKG

22 770 94 06

pon. - pt. 7.00-14.35

Pracownia badań Holtera RR

22 770 94 05

pon. - pt. 7.00-14.35

Ośrodek rehabilitacji dziennej

22 770 93 66

rehabilitacja@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-18.00

Apteka szpitalna

22 770 93 76

apteka@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-15.05

Sekcja Dokumentacji Medycznej

22 770 93 54

archiwum@szpk.pl

pon. - pt. 7.30-14.35

Pracownik socjalny

22 770 94 71

m.kuzminska@szpk.pl

pon. - pt. 8.00-14.00

 

Pracownik socjalny

Magdalena Kuźmińska

 

Kto może zwrócić się o pomoc:

- pacjent przebywający na oddziale szpitala lub rodzina w imieniu pacjenta.

Jakie można uzyskać wsparcie ze strony pracownika socjalnego:

- wsparcie emocjonalne dla rodziny i pacjenta przebywającego w szpitalu,

- udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy,

- informacja na temat organizacji opieki dla pacjenta po wyjściu ze szpitala,

- informowanie o procedurach jakie występują w różnych instytucjach,

- kontakty z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz instytucjami,

- pomoc osobom bezdomnym (informowanie o możliwości umieszczenia w schroniskach, noclegowniach itp.),

- wystąpienie o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,

- informacja o procedurze pochówku,

- wszelka pomoc dotycząca spraw socjalnych pacjenta przebywającego w szpitalu.

Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Centrala

22 - 7564043
22 - 7564044
22 - 506 67 00

 
Poradnia Ośrodka 22 - 756 39 12 8.00 - 15.35
Izba Przyjęć 22 - 756 40 45 8.00 - 15.35
Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Dzieci i Młodzieży 22 - 754 60 59 8.00 - 15.35
Odcinek A - Ortopedyczno Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 22 - 756 34 92 8.00 - 15.35
Odcinek B – Rehabilitacji Kompleksowej dla Młodzieży 22 - 754 04 71 8.00 - 15.35
Odcinek C – Rehabilitacji Dzieci z Uszkodzeniem Splotu Ramiennego 22 - 754 61 11 8.00 - 15.35
Oddział Rehabilitacji dziennej 22 - 756 39 12 8.00 - 15.35
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
ul. Ożarowska 75a, 01-444 Warszawa
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Oddział Rehabilitacji dziennej 22 - 506 54 71
22 - 506 54 72
ozarowska@stocer.pl
8.00 - 15.35
Przychodnia Specajlistyczna 22 - 506 54 75 8.00 - 15.35
Dyżurka Pielęgniarek 22 - 506 54 77 8.00 - 15.35
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ul. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Centrala 22 823 40 78 8.00 - 15.35
Przychodnia Rehabilitacyjna 22 659 82 66 8.00 - 15.35

Świadczenia  zdrowotne komercyjne

Szpital im. prof. M. Weissa
ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Operacje kręgosłupa tel./fax. 22 - 711 90 20 8.00 - 16.00
Rehabilitacja stacjonarna 22 - 711 90 15 8.00 - 15.35
Zaopatrzenie Ortopedyczne  22 - 711 90 47
fax. 22 - 711 90 61
8.00 - 15.35
Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna 22 - 711-90-54
22 - 711-90-00 wew. 318
kom. 693-025-416
rehabilitacja@stocer.pl
8.00 - 15.35
Krioterapia ogólnoustrojowa
Pracownia RTG 22 - 711 90 00 w. 323
8.00 - 15.35
Poradnia Ortopedyczna
609 555 309
8.00 - 15.35
Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna
Metoda FED
22 - 756 40 43
22 - 756 39 12
kom. 781 005 090
15.30 - 20.00

Administracja

.

Administracja
Komórka organizacyjnaDane
kontaktowe
Godziny
otwarcia
Prezes Zarządu 22 - 711 90 27
fax. 22 711 90 02
e-mail stocer@stocer.pl
8.00 - 15.35
Dyrektor Medyczny 22 - 711 90 01
fax 22 - 711 90 58
8.00 - 15.35
Dyrektor Ekonomiczny 22 - 711 90 27
finanse@stocer.pl
8.00 - 15.35
Główny Księgowy 22 - 711 90 31
sekretariatdg@stocer.pl
8.00 - 15.35
Księgowość 22 - 711 90 32 8.00 - 15.35
Dział Informatyki 22 - 711 90 42 8.00 - 15.35
Dział Techniczno-Ekspoloatacyjny 22 - 711 90 38 8.00 - 15.35
Dział Kadr i Płac 22 - 711 90 34
kadry-place@stocer.pl
8.00 - 15.35
Dział Handlowy 22 - 711 90 48
inwestycje@stocer.pl
8.00 - 15.35
Dział Organizacyjny 22 - 711 90 00 wew. 384
jkedra@stocer.pl
8.00 - 15.35

Sprawdź, jak dojechać

Kliknij na mapę: