Strona główna > O nas > Władze Spółki

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Marcin Hoffman - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej
Marian Zalewski - Członek Rady Nadzorczej
Izabela Stelmańska - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Prezes Zarządu - Piotr Zbigniew Papaj

Członek Zarządu -Ilona Nasiadka

Członek Zarządu - Jan Krzysztof Orgelbrand

Członek Zarządu- Jolanta Wiśniewska

Dyrekcja

Dyrektor Medyczny / Prokurent – dr n. med. Paweł Baranowski

Dyrektor Medyczny Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny / Prokurent lek. med. Elżbieta Kurmin-Gryz

Dyrektor Medyczny Szpitala Kolejowego im. dr. med. W. Roeflera lek. Łukasz Olendrzyński

Główny Księgowy / Prokurent – Agata Kołacz

Dyrektor Ekonomiczny / Prokurent - Leszek Średziński