Izba Przyjęć

Pacjenci nieubezpieczeni przyjęci w trybie nagłym

Rodzaj świadczeń Cena brutto
Porada lekarska / badanie w Izbie Przyjęć 150,00 zł
Opieka pielęgniarki 60,00 zł
Cewnikowanie pęcherza 120,00 zł
EKG 50,00 zł
ENEMA 50,00 zł
Założenie wenflonu 20,00 zł
Iniekcja domięśniowa 20,00 zł
Iniekcja dożylna 30,00 zł
Iniekcja podskórna 10,00 zł
8 Kardiowersja / defibrylacja - elektroterapia 500,00 zł
Monitorowanie EKG 50,00 zł
Monitorowanie saturacji 10,00 zł
Nacięcie ropnia 150,00 zł
Nakłucie tętnicy (do gazometrii) 50,00 zł
Podłączenie kroplówki (bez leków) 1 butelka 30,00 zł
Płukanie żołądka 200,00 zł
Podłączenie nebulizatora + lek 20,00 zł
Podłączenie kroplówki (z lekami) 1 butelka 50,00 zł
Pobranie krwi 20,00 zł
Pomiar RR 10,00 zł
Pomiar temperatury 10,00 zł
Pomiar poziomu cukru (test paskowy) 10,00 zł
Tlenoterapia (za 1 godzinę) 20,00 zł
Oczyszczenie rany 50,00 zł
Szycie skóry, mięśni 120,00 zł
Opanowanie krwotoku 100,00 zł
Podanie AT 50,00 zł
Nakłucie stawu i punkcja 200,00 zł
Znieczulenie nasiękowe 40,00 zł
Opatrunek duży 60,00 zł
Opatrunek mały 30,00 zł
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka 60,00 zł
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy 120,00 zł
Założenie Desolta - miękki 50,00 zł
Założenie kołnierza szyjnego - miękki 50,00 zł
Zdjęcie gipsu 60,00 zł
Nastawienie zwichnięcia / złamania 300,00 zł
Założenie longety gipsowej góra 60,00 zł
Założenie longety gipsowej dół 80,00 zł
RTG, USG, Tomografia Komputerowa zgodnie z Cennikiem
Toaleta pacjenta 50,00 zł
Toaleta pacjenta+ dezynfekcja 100,00 zł