Strona główna > O nas > Informacja o dotacjach rok 2017

Informacja o dotacjach rok 2017

Inwestycja dot. Szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

„Naprawa tomografu komputerowego”. realizowanego na podstawie Umowy Nr 163/UMWM/10/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 30 października 2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 826.560,00 zł

826.560,00 zł (dotacja) + 34.440,00 zł (wkład własny) = 861.000,00 zł

Data wytworzenia: 30/10/2017 11:58
Osoba wytwarzająca: admin

Inwestycja dot. Szpitala W Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:

„Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.” realizowanego na podstawie Umowy Nr 85/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27 lipca 2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.800.000,00 zł

1.797.397,53 zł (dotacja) + 89.398,37 zł (wkład własny) = 1.886.795,90 zł

Data wytworzenia: 27/07/2017 11:48
Osoba wytwarzająca: admin

Inwestycja dot. Szpitala W Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.” realizowanego na podstawie Umowy Nr 87/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27 lipca 2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.000.000,00 zł

1.000.000,00 zł (dotacja) + 181.962,85 zł (wkład własny) = 1.181.962,85 zł

Data wytworzenia: 27/07/2017 11:25
Osoba wytwarzająca: admin

Inwestycja dot. Szpitala W Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”, realizowanego na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16 marca 2017r , Aneks nr 1/2017 z dnia 14 września 2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

Data wytworzenia: 16/03/2017 11:28
Osoba wytwarzająca: admin

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej” realizowanego na podstawie Umowy Nr 13/UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 10 lutego 2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 670.000,00 zł

670.000,00 zł (dotacja) + 50.814,29 zł (wkład własny) = 720.814,29 zł

Data wytworzenia: 10/02/2017 11:55
Osoba wytwarzająca: admin