Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Wersja zwyk艂a
Strona g艂贸wna > O nas > Historia

Historia

I.  Historia Sp贸艂ki

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o., w roku 2011 przej臋艂o dzia艂alno艣膰 medyczn膮 Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa 鈥濻tocer鈥 SPZOZ w zwi膮zku z jego likwidacj膮 (Uchwa艂a Nr 31/10 Sejmiku Wojew贸dztwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 roku).

Historia Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa 鈥濻tocer鈥 SPZOZ rozpoczyna si臋 po drugiej wojnie 艣wiatowej, kiedy to do budynk贸w na terenie Konstancina przeniesiono, spalony w Powstaniu Warszawskim Szpital 艢w. Ducha. W 1946 roku w filii szpitala 艢w. Ducha w Konstancinie hospitalizowano stu chorych z uszkodzeniami narz膮du ruchu. Pacjentami szpitala byli doro艣li i dzieci. Wobec wzrastaj膮cej liczby pacjent贸w i wyst膮pienia nowych chor贸b konieczne by艂o zorganizowanie kompleksowego o艣rodka rehabilitacyjnego. W roku 1948 powo艂ano na bazie filii Szpitala 艢wi臋tego Ducha samodzielny szpital chirurgii kostnej, kt贸ry w 1949 roku przekszta艂cono w sto艂eczny o艣rodek rehabilitacji.

Lata 1949-1954

W tym okresie przystosowano istniej膮ce budynki do potrzeb lecznictwa rehabilitacyjnego. Wyposa偶ono je w konieczny sprz臋t i pomoce do prowadzenia zaj臋膰 rehabilitacyjnych z chorymi. Hospitalizowanym dzieciom zapewniono warunki do nauki. Powsta艂 oddzia艂 dla leczenia uraz贸w kr臋gos艂upa i rdzenia kr臋gowego, kt贸ry przej膮艂 kompleksowe lecznictwo grupy najci臋偶ej chorych. Liczba 艂贸偶ek powi臋kszy艂a si臋 do 160. Powsta艂a Przychodnia Przyszpitalna , kt贸ra obj臋艂a sta艂膮 kontrol膮 pacjent贸w. W takim kszta艂cie szpital spe艂nia艂 swoj膮 rol臋 w dziedzinie szeroko poj臋tej rehabilitacji dla Warszawy i Polski centralnej. W 1954 utworzono oddzia艂 operacyjny dla potrzeb chirurgii rekonstrukcyjnej.

Lata 1955-1959

Wystarczaj膮ce zaplecze 艂贸偶kowo-techniczne szpitala pozwoli艂o na rozpocz臋cie prac teoretyczno鈭抌adawczych na potrzeby rehabilitacji oraz prowadzenia dydaktyki. Powsta艂y nowe, oryginalne pracownie, zespo艂y badawcze i zespo艂y terapeutyczne (lekarze, terapeuci, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy). W tym okresie powsta艂 plan rozbudowy bazy Szpitala o nowe obiekty z uwzgl臋dnieniem istniej膮cych budynk贸w i urz膮dze艅. W 1959 r. rozpocz臋to budow臋 nowych obiekt贸w.

Lata 1959 -1998

W 1961 r., na bazie Szpitala powo艂ano Katedr臋 Rehabilitacji Warszawskiej Akademii Medycznej , kt贸ra obj臋艂a szkoleniem student贸w medycyny. W 1963 r. po oddaniu do u偶ytku cz臋艣ci nowych budynk贸w liczba 艂贸偶ek powi臋kszy艂a si臋 do 350, a w roku nast臋pnym do 450. Opr贸cz miejsc szpitalnych powsta艂y nowe baseny, sale terapeutyczne, sale gimnastyczne, nowoczesny blok operacyjny, pracownie i laboratoria oraz dzia艂 terapii zaj臋ciowej. Od 1964 r. Szpital dysponowa艂 200 艂贸偶kami szpitalnymi dla doros艂ych i 300 艂贸偶kami dla dzieci. W tym okresie zosta艂y opracowane zasady "amputacji fizjologicznej", uzupe艂nionej ide膮 bezpo艣redniego protezowania na stole operacyjnym.

Kompleksowe leczenie uraz贸w kr臋gos艂upa i rdzenia kr臋gowego znalaz艂o poczesne miejsce w pracach teoretycznych i praktyce klinicznej. Profesor M. Weiss wprowadzi艂 system spr臋偶yn Grucy do leczenia uraz贸w kr臋gos艂upa.

W 1965 r. powo艂any zosta艂 dzia艂 protetyczno-ortotyczny ze specjalistami w elektronice, technice i chemii co pozwoli艂o na stworzenie nowoczesnego sposobu protezowania pacjent贸w amputowanych.

Zakres udzielanych przez Szpital 艣wiadcze艅 zdrowotnych obejmowa艂:

 1. Leczenie ostrych i przewlek艂ych schorze艅 kr臋gos艂upa i rdzenia kr臋gowego,
 2. Rehabilitacja  uraz贸w narz膮du ruchu,
 3. Kompleksowa rehabilitacja amputowanych, g艂贸wnie w zakresie ko艅czyn dolnych,
 4. Leczenie powik艂a艅 u para- i tetraplegik贸w (infekcje uk艂adu moczowego i inne),
 5. Rehabilitacja dzieci z m贸zgowym pora偶eniem dzieci臋cym,
 6. Rehabilitacja dzieci z rozszczepem kr臋gos艂upa,
 7. Rehabilitacja dzieci po chorobie Heinego-Medina,
 8. Kompleksowa rehabilitacja i leczenie zmian zwyrodnieniowych kr臋gos艂upa i du偶ych staw贸w,
 9. Rehabilitacja dystrofii mi臋艣niowych,
 10. Rehabilitacja w geriatrii,
 11. Rehabilitacja wad postawy i bocznych skrzywie艅 kr臋gos艂upa,
 12. Rehabilitacja psychologiczna i spo艂eczna,
 13. Rehabilitacja zawodowa, w tym szkolenie zawodowe m艂odzie偶y.

Okres od 1998 roku

Od grudnia 1998 r. Centrum Rehabilitacji przekszta艂ci艂o si臋 w Samodzielny Zesp贸艂 Publicznych Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej. W tym okresie Szpital posiada艂 18 oddzia艂贸w szpitalnych zlokalizowanych w Konstancinie-Jeziornie, Kr贸lewskiej G贸rze oraz w Warszawie. Od roku 2000 Dyrekcja Szpitala rozpocz臋艂a modernizacj臋 i remonty budynk贸w oraz zakupy nowoczesnego sprz臋tu medycznego.

Po 艣mierci prof. Mariana Weissa ogromny wk艂ad w kontynuacj臋 i dalszy rozw贸j STOCER mieli kolejni dyrektorzy szpitala: prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, dr n. med. Janusz Garlicki, mgr Waldemar Rybak, dr n. med. Pawe艂 Baranowski oraz in偶. Piotr Papaj.

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku na podstawie Uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Mazowieckiego dzia艂alno艣膰 Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" SPZOZ przej臋艂o Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.

 

Dniem 1 lipca 2016 r., nast膮pi艂o po艂膮czenie Sp贸艂ki pod firm膮 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. (STOCER) ze Sp贸艂k膮 pod firm膮 Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej 艣w. Anny Sp. z o.o. (MSCU) z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, 02-315 Warszawa.

Po艂膮czenie zosta艂o przeprowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu sp贸艂ek handlowych oraz

postanowienia um贸w STOCER i MSCU i by艂o elementem kompleksowego planu restrukturyzacji MSCU zaakceptowanym przez jedynego Wsp贸lnika 艂膮cz膮cych si臋 sp贸艂ek 鈥 Wojew贸dztwo Mazowieckie. Celem po艂膮czenia ww. Sp贸艂ek z uwagi na charakter prowadzonej przez nie dzia艂alno艣ci 鈥 jako podmiot贸w leczniczych- by艂o utworzenie na Mazowszu podmiotu o najwi臋kszych kompetencjach w obszarze traumatologii i ortopedii (w szczeg贸lno艣ci urazy kr臋gos艂upa) oraz szeroki zakres synergii i oszcz臋dno艣ci.

 

W wyniku po艂膮czenia Sp贸艂ka Przejmuj膮ca (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.), z dniem po艂膮czenia wst膮pi艂a we wszystkie prawa i obowi膮zki Sp贸艂ki Przejmowanej, przej臋艂a jej dotychczasow膮 dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 oraz pracownik贸w. Sp贸艂ka Przejmowana (Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej 艣w. Anny Sp. z o.o.) zosta艂a rozwi膮zana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania po艂膮czenia i wykre艣lona z rejestru przedsi臋biorc贸w.

 

II. Historia Mazowieckiego Szpitala Chirurgii Urazowej 艣w. Anny Sp. z o.o.

Szpital zosta艂 powo艂any do 偶ycia 1 maja 1952 roku. Pocz膮tkowo profil szpitala by艂 ograniczony jedynie do chirurgii urazowej, z czasem by艂 rozszerzany o nowe specjalno艣ci. Przez pierwsze lata dzia艂alno艣ci najwi臋ksz膮 bol膮czk膮 szpitala by艂a bardzo szczup艂a baza lokalowa, niewystarczaj膮ca do realizacji wszystkich postawionych przed Szpitalem zada艅.

W grudniu 1957 roku przydzielono Szpitalowi kolejne budynki w celu rozszerzenia dzia艂alno艣ci. Po pracach adaptacyjnych, w roku 1963 otwarto kolejne oddzia艂y szpitala: oddzia艂 chirurgii og贸lnej, oddzia艂 neurochirurgii, oddzia艂 wewn臋trzny oraz pododdzia艂 rehabilitacji. W roku 1973 powstaje Oddzia艂 Anestezjologii z pierwszymi 艂贸偶kami reanimacyjnymi w Izbie Przyj臋膰. Intensywna dzia艂alno艣膰 lecznicza Szpitala skutkowa艂a wyrobieniem dobrej pozycji na mapie szpitali Warszawy. W mi臋dzyczasie cz臋艣膰 oddzia艂贸w wraz z personelem by艂a przenoszona do szpitali klinicznych w Warszawie.

W roku 1993 szpital wzbogaca si臋 o Stacj臋 Dializ oraz nowoczesny tomograf komputerowy i angiograf. W lutym 1994 roku szpital uzyskuje status Wojew贸dzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej.   W zwi膮zku z trudno艣ciami w zakresie pozyskania specjalist贸w postanowiono  zamkn膮膰 Stacj臋 Dializ z dniem 30 maja 2012 roku.

Z dniem 1 grudnia 2015 r. w trybie art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej, zosta艂o dokonane przekszta艂cenie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮.