Strona główna > O nas > Firmy współpracujące

Firmy współpracujące

Dążąc do najwyższego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych uczestniczymy w kształceniu podyplomowym lekarzy - posiadamy miejsca akredytacyjne pozwalające na prowadzenie następujących specjalizacji oraz staży kierunkowych:

Nazwa Oddziału Specjalizacja Staż kierunkowy w ramach innych specjalności. liczba miejc specjalizacja liczba miejc staże
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie tak 0 9
w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu    
Oddział Urazowo-Ortopedyczny tak tak 8 4
Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii tak nie 6 0
w dziedzinie rehabilitacji medycznej    
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej tak tak - w ramach specjalizacji z: inne specjalności 23 4
tak - w ramach specjalizacji z: rehabilitacja medyczna.  Staż w ośrodku wysokospecjalistycznym 0 3
Oddział Wad Postawy, Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (ul.Długa 40/42) tak nie 6 0

 

Współpracujemy z wyższymi uczelniami medycznymi poprzez uczestniczenie w kształceniu studentów fizjoterapii (na podstawie umów Spółka prowadzi ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji oraz AWF w Warszawie)

Spółka prowadzi również staże kierunkowe dla magistrów fizjoterapii wymagane w trakcie specjalizacji z zakresu fizjoterapii (umowa z AWF w Warszawie).

Pragnąc nieść pomoc najmłodszym potrzebującym współpracujemy m.in. z fundacjami, które działają na rzecz dzieci. Leczymy ich podopiecznych pomagając im powrócić do zdrowia lub też poprawić sprawność fizyczną i tym samym wpłynąć na ich lepsze samopoczucie i akceptację własnej osoby. Współpracujemy m.in. z:

  • Fundacją TVN nie jesteś sam,
  • Fundacją Polsat