Strona główna > O nas > Dokumentacja medyczna - udostępnianie

Dokumentacja medyczna - udostępnianie

Dział Dokumentacji Medycznej

Telefony:
22 711 90 08
22 711 90 70

e-mail: dokumentacja@stocer.pl

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej PDF

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej WORD

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY Z 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

 

  1. Ustala się następujące opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej:

1)      Sporządzenie kopii zdjęć RTG, CT lub MR na elektronicznym nośniku danych w wysokości 1,37 zł netto plus 0,32 zł. VAT = 1,69 zł. brutto (za jeden nośnik).

2)      Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – za jedną stronę 6,86 zł netto plus 1,62 zł. VAT = 8,48 zł. brutto

3)      Kserokopia formatu A4 jednostronna – 0,24 zł netto + 0,06 zł. VAT = 0,30 zł. brutto

4)      Kserokopia formatu A4 dwustronna – 0,49 zł netto + 0,11 zł. VAT = 0,60 zł. brutto

5)      Kserokopia formatu A3 jednostronna – 0,49 zł netto + 0,11 zł. VAT = 0,60 zł. brutto

6)      Kserokopia formatu A3 dwustronna – 0,98 zł netto plus 0,22 zł. VAT = 1,20 zł. brutto

7)      Wysłanie faksu 0,81 zł netto + 0,19 zł. VAT = 1,00 zł. brutto za każdą stronę formatu A4

Data wytworzenia: 15/02/2015 14:23
Osoba wytwarzająca: stocer