Strona główna > O nas > Dokumentacja medyczna - udostępnianie

Dokumentacja medyczna - udostępnianie

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. informuje, że zostanie zniszczona niearchiwalna indywidualna dokumentacja medyczna Pacjentów Spółki hospitalizowanych w okresie od 1994 r. do 1995 r. oraz indywidualna dokumentacja medyczna Pacjentów leczonych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej w okresie od 1996 r. do 1997 r.

W związku z powyższym do dnia 15 października 2018 r., Pacjenci mogą odebrać osobiście oryginały dokumentacji medycznych dotyczącej leczenia z tego okresu. W tym celu prosimy zgłosić się do Działu Dokumentacji Medycznej przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin Jeziorna.

Osoby zainteresowane odebraniem dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji Medycznej pod numerem tel. 22 711 90 70.

Dział Dokumentacji Medycznej - Szpital im. prof. M.Weissa Konstancin-Jeziorna

Telefony:
22 711 90 08
22 711 90 70

e-mail: dokumentacja@stocer.pl

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej PDF

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej WORD

 

Dział Dokumentacji Medycznej - Szpital Chirurgii Urazowej św.Anny Warszawa

Telefon:
22 579 53 78

e-mail: statystyka-barska@stocer.pl

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej PDF - Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej WORD - Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY Z 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

 

  1. Ustala się następujące opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej:

1)      Sporządzenie kopii zdjęć RTG, CT lub MR na elektronicznym nośniku danych w wysokości  2,56 zł. brutto (za jeden nośnik).

2)      Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – za jedną stronę 12,79 zł. brutto

3)      Kserokopia formatu A4 jednostronna – 0,44 zł. brutto

4)      Kserokopia formatu A4 dwustronna – 0,89 zł. brutto

5)      Kserokopia formatu A3 jednostronna – 0,89 zł. brutto

6)      Kserokopia formatu A3 dwustronna – 1,76 zł. brutto

Data wytworzenia: 15/02/2015 14:23
Osoba wytwarzająca: stocer