Strona główna > Usługi > Komercyjne > CENNIK SZPITALA KOLEJOWEGO im. dr med. Włodzimierza Roeflera

CENNIK SZPITALA KOLEJOWEGO im. dr med. Włodzimierza Roeflera

1.    Cennik za 1 dzień pobytu w oddziałach szpitala osób nieubezpieczonych, innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych oraz osób korzystających ze świadczeń odpłatnych

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym 300 zł
2 Sala dwuosobowa z węzłem sanitarnym 260 zł
3 Sala wieloosobowa ze wspólnym węzłem sanitarnym 220 zł
4 Sala intensywnego nadzoru 600 zł
5 Sala intensywnej terapii 5 600 zł
6 Pobyt dzienny do godziny 22.00 200 zł
*W odpłatności ryczałtowej wymienionej powyżej uwzględnione są koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty osobowe personelu.
**Przy wyliczeniu odpłatności, do ceny 1 dnia pobytu, pomnożonej przez ilość dni pobytu, należy dodać koszt leków, materiałów medycznych,  badań diagnostycznych, obrazowych, laboratoryjnych oraz zabiegów operacyjnych. Nie dotyczy to pobytu w Sali intensywnej terapii.
***Odpłatności wyżej wymienione dotyczą także osoby, która chce zostać w szpitalu dłużej, niż okres niezbędny określony przez lekarza prowadzącego.
**** Odpłatność za porady w ramach Przychodni Specjalistycznej ustalana jest na podstawie odrębnego cennika .
*****Zużyte leki i materiały medyczne będą rozliczane wg kosztów apteki. Zabiegi diagnostyczne i operacyjne będą rozliczane według właściwego cennika. Zabiegi operacyjne będą rozliczne według właściwego cennika.

 

2. Cennik zabiegów ortopedycznych w ramach hospitalizacji

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1. Paluch koślawy 4 300
2. Palec młotkowaty 4 300
3. Odbarczenie nerwu obwodowego      (np. zespół cieśni nadgarstka) 3 000
4. Przykurcz Dupuytrena 3 000
5. Usunięcie zmian guzowatych 3 000
6. Artroskopia leczenia stawu kolanowego 2 860
7. Palec trzaskający ( strzelający) 3 000 zł
8. Usunięcie płytki ze śródręcza 3 000 zł

Cena nie zawiera:
• Opłat za wszczepy (cena do ustalenia podczas konsultacji lekarskiej)

Usługi dodatkowo płatne:
• Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym
• Indywidualna opieka pielęgniarska dedykowana

 

3.    Cennik zabiegów chirurgicznych w ramach hospitalizacji

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1. Guzki, polipy i inne zmiany patologiczne odbytu  (pobyt 1-dniowy) 660 zł
2. Przepuklina pachwinowa 3 796 zł
3. Wycięcie żylaków z saphenektomią 2 763 zł
4. Badanie histopatologiczne 100 zł
Usługi dodatkowo płatne:
·        Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym
·        Indywidualna opieka pielęgniarska dedykowana

 

4.    Cennik procedur urologicznych 

  Procedura* Cena brutto
1 Wprowadzenie cewnika Foleya do pęcherza moczowego 150 zł
2 Dylatacja zwężenia cewki moczowej 500 zł
3 Wytworzenie cystostomii nadłonowej punkcyjnej 1 000 zł
4 Wymiana drenu w cystostomii nadłonowej z wykorzystaniem zestawu typu Cystofix 700 zł
5 Wytworzenie nefrostomii jednostronnej w znieczuleniu miejscowym 1 500 zł
6 Wytworzenie nefrostomii obustronnej w znieczuleniu miejscowym 2 000 zł
7 Wymiana drenu w nefrostomii jednostronnej 500 zł
8 Wymiana drenu w nefrostomii obustronnej 700 zł
9 Cystoskopia w znieczuleniu miejscowym cystoskopem giętkim lub sztywnym 800 zł
10 Usunięcie cewnika moczowodowego JJ przy użyciu cystoskopu giętkiego/sztywnego 1 000 zł
12 Wprowadzenie/wymiana  cewnika moczowodowego jednostronnie 1 500 zł
13 Wprowadzenie/wymiana cewnika moczowodowego obustronnie 2 000 zł
14 Ostrzyknięcie dolnych dróg moczowych preparatem Botox  – 100 jednostek 3 500 zł
15 Ostrzyknięcie dolnych dróg moczowych preparatem Botox – 200 jednostek 4 200 zł
16 Leczenie kamicy nerkowej lub guza miedniczki nerkowej metodą RIRS (giętki ureteroskop+laser holmowy) 5 500 zł
17 Leczenie kamicy nerkowej metodą PCNL / mini PCNL 7 000 zł
18 Leczenie kamicy moczowodowej metodą URS z pozostawieniem cewnika moczowodowego 4 500 zł
19 Operacja guza nerki laparoskopowo 11 000,00
20 Operacja wodonercza – plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego lub zespolenie moczowodu z pęcherzem moczowym laparoskopowo 11 000 zł
21 Przezcewkowa resekcja gruczolaka stercza 5 000 zł
22 Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego 4 500 zł
23 Operacja nietrzymania moczu u kobiet z użyciem taśmy TOT 6 000 zł
24 Operacja stulejki (obrzezanie) 1 500 zł
25 Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo 5 500 zł
26 Operacja wodniaka jądra jednostronnie 3 500 zł
27 Operacja wodniaka jądra obustronnie 4 500 zł
28 Usunięcie jądra 4 000 zł

*Wycena procedur urologicznych wykonywanych na warunkach komercyjnych w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Cena obejmuje koszt wynagrodzenia personelu oraz zużytego sprzętu oraz pracy bloku operacyjnego. Nie obejmuje kosztu hospitalizacji, badań nie objętych rutynowym postępowaniem, leczenia powikłań.”

 

5.    Cennik konsultacji w Przychodni Specjalistycznej

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Konsultacja chirurgiczna 120 zł
2 Konsultacja diabetologiczna 120 zł
3 Konsultacja endokrynologiczna 150 zł
4 Konsultacja gastrologiczna 120 zł
5 Konsultacja ginekologiczna 120 zł
6 USG Transvaginalne 100 zł
7 Konsultacja ginekologiczna + USG Transvaginalne 150 zł
8 Konsultacja internistyczna 120 zł
9 Konsultacja kardiologiczna 120 zł
10 Konsultacja laryngologiczna 120 zł
11 Konsultacja nefrologiczna 120 zł
12 Konsultacja neurologiczna 120 zł
13 Konsultacja okulistyczna 120 zł
14 Konsultacja ortopedyczna 120 zł
15 Konsultacja pulmonologiczna 120 zł
16 Konsultacja urologiczna 120 zł
17 Drobny zabieg chirurgiczny 180 zł
18 Iniekcja 50 zł

 

6.    Cennik Diagnostyki Kardiologicznej

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 EKG bez opisu 30 zł
2 EKG z opisem 50 zł
3 EKG wysiłkowe 150 zł
4 HOLTER EKG 150 zł
5 HOLTER ABPM (ciśnienie tętnicze) 150 zł
6 Spirometria + opis 50 zł
7 Echokardiografia 150 zł

 

7.    Cennik Diagnostyki Neurologicznej Pracownia EMG oraz Pracownia EEG

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych 70 zł
2 Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych 60 zł
3 Badanie EMG ilościowe jednego mięśnia 60 zł
4 Próba ischemiczna (tężyczkowa) 150 zł
5 Badanie EMG jakościowe jednego mięśnia 35 zł
6 Wzrokowe potencjały wywołane 120 zł
7 Badanie EEG 110 zł
8 Badanie EEG * 140 zł

*odbiór wyniku w dniu wykonania badania

 

8.    Cennik zabiegów w Poradni Rehabilitacyjnej

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Porada lekarska 100 zł
2 LECZENIE SKOLIOZ, Ćwiczenia lecznicze * 100 zł 45 min
Lp. Zabiegi fizykalne* cena za zabieg cena za 10 zabiegów
1 Magnetoterapia – pole magnetyczne niskiej częstotliwości 12 zł 110 zł
2 Laseroterapia – laser punktowy lub skaner 12 zł 110 zł
3 Sonoterapia – ultradźwięki i fonoforeza 10 zł 80 zł
4 Solux – światłolecznictwo 10 zł 80 zł
5 Elektroterapia (galwanizacja; jonizacja; prądy diadynamiczne; prądy inferencyjne; prądy TENS; elektrostymulacja) 12 zł 110 zł
6 Krioterapia (czas wg zaleceń) 14 zł 130 zł
7 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn górnych (czas wg zaleceń) 15 zł 140 zł
8 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn dolnych (czas wg zaleceń) 15 zł 140 zł
9 Masaż leczniczy*    
10 Masaż częściowy 30 min. 60 zł  
11 Masaż częściowy 15 min. 30 zł  
12 Ćwiczenia lecznicze*    
13 Ćwiczenia w odciążeniu typu UGUL 15 min. 12 zł  
14 Ćwiczenia na sali gimnastycznej / instruktaż fizjoterapeuty 30 min. 50 zł  
15 Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą  metodami neurorehabilitacji
Dorośli 45 min. 90 zł  
30 min. 70 zł  
60 min. 110zł  
16 Ćwiczenia grupowe 30 min. 20 zł / os.  
  Konsultacja fizjoterapeutyczna z instruktażem
17 Dorośli 60 min. 100 zł  
18 Dzieci 60 min. 100 zł  
  Kinesio taping
19 Mała aplikacja +koszt taśmy 20 zł  
20 Duża aplikacja +koszt taśmy 30 zł  
21 Rehabilitacja środowiskowa (wizyty domowe)    
22 Porada lekarska 100 zł  
23 Ćwiczenia i zabiegi w domu 60 min. 10 wizyt 60 min.
100 zł 900 zł
  *) PROMOCJE
  PAKIETY PROMOCYJNE
24 Pakiet ROZSZERZONY 390 zł
10 dni = 2 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali gimnastycznej przez 10 dni
lub 30 min. ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą z zastosowaniem terapii manualnej przez 5 dni
25 Pakiet ZŁOTY 410 zł
10 dni = 3 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali gimnastycznej przez 10 dni
lub 30 min. ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą z zastosowaniem terapii manualnej przez 5 dni
26 Pakiet PODSTAWOWY 300 zł
10 dni = 1 zabieg dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali gimnastycznej przez 10 dni
  * zabiegi w pakietach promocyjnych nie dotyczą zabiegów krioterapii i hydroterapii. W przypadku pakietów z tymi zabiegami jest taki pakiet indywidualnie wyceniany.
Masaże
27 10 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż 270 zł  
28 5 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż 140 zł  
29 10 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż 540 zł  
30 5 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż 270 zł  
Masaże + zabiegi
31 Pakiet PODSTAWOWY 280 zł
5 masaży częściowych,(15 min./jeden masaż) + 2 zabiegi (każdy 5 razy)    
32 Pakiet ROZSZERZONY 355 zł
5 masaży częściowych,(15 min./jeden masaż) + 3 zabiegi (każdy 5 razy)    

 

9.    Cennik badań Diagnostyki Endoskopowej

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Gastroskopia 180 zł
2 Kolonoskopia 240 zł
3 Polypektomia 400 zł
4 Inne zabiegi endoskopowe 300 zł
5 Sigmoidoskopia 180 zł
6 Badania hist.-pat. wycinki 80 zł

 

10.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Rentgenodiagnostyki (badania płatne)

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Klatka piersiowa PA 45 zł
2 Klatka piersiowa - zdjęcie boczne 35 zł
3 Klatka piersiowa PA z barytem 50 zł
4 Klatka piersiowa zdjęcie boczne z barytem 40 zł
5 Klatka piersiowa zdjęcie PA i boczne 70 zł
6 Skopia narządów klatki piersiowej 20 zł
7 Badanie przełyku 50 zł
8 Badania żołądka i dwunastnicy 140 zł
9 Badanie jelita cienkiego-pasaż 120 zł
10 Badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy 150 zł
11 Przeglądowe jamy brzusznej 45 zł
12 Jama brzuszna na stojąco i leżąco 60 zł
13 Czaszka (2 projekcje) 50 zł
14 Czaszka (zdjęcie PA, boczne i Orleya) 70 zł
15 Celowane na siodło tureckie 30 zł
16 Nosogardło 40 zł
17 Zatoki 35 zł
18 Kość nosowa 25 zł
19 Kręgosłup szyjny (zdjęcie boczne) 35 zł
20 Kręgosłup szyjny (2 projekcje) 50 zł
21 Kręgosłup szyjny (zdjęcia czynnościowe) 70 zł
22 Kręgosłup piersiowy (2 projekcje) 50 zł
23 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (2 projekcje) 65 zł
24 Stawy krzyżowo-biodrowe (2 zdjęcia skośne) 50 zł
25 Stawy biodrowe (miednica) 55 zł
26 Staw biodrowy Pa + osiowe 60 zł
27 Żebra + zdjęcia klatki piersiowej (po urazie) 70 zł
28 Mostek 35 zł
29 Obojczyk 30 zł
30 Staw barkowy 35 zł
31 Stawy barkowe 55 zł
32 Staw barkowy Pa i osiowe 55 zł
33 Staw łokciowy 40 zł
34 Stawy łokciowe 60 zł
35 Kość ramienna (2 projekcje) 45 zł
36 Przedramię (2 projekcje) 45 zł
37 Stopa (2 projekcje) 45 zł
38 Stopy (2 projekcje) 70 zł
39 Dłoń (2 projekcje) 45 zł
40 Dłonie 45 zł
41 Kręgosłup L-S Pa (na stająco) 50 zł
42 Palec (2 projekcje) 30 zł
43 Łopatka 40 zł
44 Kość udowa (2 projekcje) 50 zł
45 Staw kolanowy (2 projekcje) 50 zł
46 Stawy kolanowe (2 projekcje) 75 zł
47 Rzepka - zdjęcia Pa i osiowe 35 zł
48 Podudzie (2 projekcje) 50 zł
49 Staw skokowy (2 projekcje) 50 zł
50 Stawy skokowe (2 projekcje) 70 zł
51 Kość piętowa (zdjęcia boczne) 30 zł
52 Kości piętowe (zdjęcie boczne) 40 zł
53 Kość piętowa (zdjęcie boczne i osiowe) 40 zł
54 Miednica 50 zł
55 Zdjęcia dodatkowe duże 15 zł
56 Zdjęcia dodatkowe małe 10 zł

 

11.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Ultrasonografii (badania płatne)

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 USG jamy brzusznej 70 zł
2 USG tarczycy 90 zł
3 USG węzłów chłonnych 90 zł
4 USG szyi 90 zł
5 USG sutków  90 zł
6 USG prostaty 90 zł
7 USG ginekologiczne transvaginalne 100 zł
8 USG jąder 100 zł
9 Przepływy szyjne 120 zł
10 Przepływy przez naczynia kończyn dolnych 100 zł
11 USG stawu kolanowego 120 zł
12 USG stawu barkowego 120 zł
13 USG nadgarstka 100 zł
14 USG ścięgien 120 zł
15 USG stopy 100 zł
16 USG ręki 100 zł
17 Echokardiografia 120 zł
18 Echokardiografia przezprzełykowa 250 zł
19 USG tętnic nerkowych 80 zł

 

12.    Cennik Badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Tomografii Komputerowej (badania płatne)

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 TK mózgu 300 zł
2 TK mózgu z kontrastem 400 zł
3 TK twarzoczaszki/zatok przynosowych 300 zł
4 TK twarzoczaszki z kontrastem 400 zł
5 TK oczodołów 300 zł
6 TK oczodołów z kontrastem 400 zł
7 TK szyi 350 zł
8 TK szyi z kontrastem 450 zł
9 TK krtani - badanie wielofazowe 500 zł
10 HRCT klatki piersiowej 350 zł
11 TK klatki piersiowej bez kontrastu 350 zł
12 TK klatki piersiowej z kontrastem 450 zł
13 TK jamy brzusznej 400 zł
14 TK jamy brzusznej z kontrastem - dwufazowe 500 zł
15 TK jamy brzusznej z kontrastem - wielofazowa 550 zł
16 TK jamy brzusznej i miednicy malej z kontrastem 650 zł
17 TK miednicy 350 zł
18 Tk miednicy z kontrastem 450 zł
19 TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 550 zł
20 TK kości i stawów 400 zł
21 TK kości, stawów, tkanek miękkich z kontrastem 470 zł
22 TK kręgosłupa szyjnego 350 zł
23 TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem 420 zł
24 TK kręgosłupa piersiowego 350 zł
25 TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem 420 zł
26 TK kręgosłupa lędźwiowego 400 zł
27 TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 470 zł
28 Angio TK tt. mózgowych z kontrastem 550 zł
29 Angio TK tt. dogłowowych z kontrastem 550 zł
30 Angio TK aorty piersiowej z kontrastem 600 zł
31 Angio TK tt. płucnych (zatorowość) 600 zł
32 Angio TK aorty brzusznej z kontrastem 600 zł
33 Angio TK całej aorty z kontrastem 800 zł
34 Angio TK tt. kończyn dolnych z kontrastem 850 zł
35 Kolonoskopia TK 1 000 zł
36 Wykonanie rekonstrukcji 3D plus zapis na CD 50 zł
37 Wykonanie dodatkowej dokumentacji na kliszy (1szt.) 20 zł
38 Wykonanie duplikatu badania na płycie 8 zł

 

13.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (badania płatne)

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
Testy w kierunku COVID-19 oraz  grypy A i B
1 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S / ilościowo  IgM, IgG - krew żylna/ 80 zł
2 Test antygenowy /jakościowy, wymaz z nosogardzieli/ 80 zł
3 Grypa A i B antygeny/jakoścowy, wymaz z górnych dróg oddechowych 40 zł
Badania mikrobiologiczne
4 Posiew moczu + antybiogram 25 zł
5 Wymaz z nosa/ ucha/oka/ gardła + antybiogram 30 zł
6 Plwocina posiew  + antybiogram 30 zł
7 Wymaz z rany /tlenowce/ + antybiogram 30 zł
8 Wymaz z rany /tlenowce i beztlenowce/ +  antybiogram 40 zł
9 Wymaz z pochwy/ odbytu w kier.  GBS 25 zł
10 Wymaz z pochwy / szyjki macicy  -  posiew ogólny 40 zł
11 Mocz/kał/wymazy w kierunku grzybów drożdżopodobnych /bez mykogramu/ 30 zł
12 Płyn z jamy ciała /tlenowce + beztlenowce/+ antybiogram 40 zł
13 Sporal 25 zł
14 Posiew krwi /tlenowce + beztlenowce/ + podłoża + antybiogram 60 zł
15 Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella (SS) 25 zł
16 Posiew kału w kierunku Campylobacter 65 zł
17 Badanie przesiewowe/wymaz z odbytu w kierunku CPE 25 zł
18 Badanie na obecność  nużeńca (preparat bezpośredni)/Nużyca (demodekoza) 20 zł
Pakiety badań
19 Pakiet badań podstawowych (morfologia, mocz badanie ogólne, OB, sód, potas, lipidogram, kreatynina, glukoza, ALT) 55 zł
20 Pakiet tarczycowy podstawowy (TSH, FT3, FT4) 36 zł
21 Pakiet tarczycowy rozszerzony (TSH, FT3, FT4, p/c anty - TPO, p/c anty - TG) 76 zł
22 Pakiet cukrzycowy (glukoza, hemoglobina glikowana, kreatynina) 29 zł
23 Pakiet ryzyka miażdżycy (lipidogram, glukoza, sód, potas, kreatynina, białko CRP) 38 zł
24 Pakiet wątrobowy podstawowy (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP) 26 zł
25 Pakiet wątrobowy rozszerzony (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP, albumina, białko CRP, anty HCV, AgHBs) 70 zł
26 Pakiet anemii (morfologia, rozmaz mikroskopowy, OB, retikulocyty, żelazo, TIBC, kwas foliowy, witamina B12, krew utajona w kale) 81 zł
27 Pakiet krzepnięcia krwi (wskaźnik protrombinowy + INR + fibrynogen + APTT ) 20 zł
28 Pakiet nerkowy (mocz badanie ogólne, sód, potas, mocznik, kreatynina, kwas moczowy) 30 zł
29 Pakiet kostny (wapń, ALP, fosfor nieorganiczny, albumina, witamina 25OH D3) 57 zł
30 Pakiet prostata (PSA całkowite, PSA wolne, index PSAwolny/PSAcałkowite) 50 zł
31 Pakiet dyskomfortu brzusznego (morfologia, mocz badanie ogólne, białko CRP, amylaza, lipaza, mocznik, kreatynina, AST, ALT, GGTP, ALP, Helicobacter pylori – antygen w kale, kał  na pasożyty, lamblie – antygen w kale, krew utajona w kale)  137 zł
Badanie moczu
32 Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu 10 zł
33 Białko w moczu 6 zł
34 Cukier w moczu 5 zł
35 Mikroalbuminuria w moczu 25 zł
36 Mocz środki uzależniające (narkotyki: morfina, kokaina, kannabinole, amfetamina) 30 zł
37 Barbiturany, benzodiazepiny w moczu 25 zł
Morfologia krwi
38 Morfologia krwi  ( hematokryt, hemoglobina, erytrocyty, leukocytoza,płytki krwi, rozdział 3 lub 5-Diff) 10 zł
39 Retikulocyty 10 zł
40 Rozmaz mikroskopowy krwi 8 zł
41 Wymaz z nosa na eozynofile 12 zł
42 OB 6 zł
  Krzepnięcie krwi  
43 Wskaźnik protrombinowy + INR 10 zł
44 Fibrynogen 10 zł
45 APTT 10 zł
46 D-dimer ( met. immunoturbidymetryczna) 29 zł
47 Antytrombina III 50 zł
48 Białko C, aktywność 55 zł
49 Białko S wolne 80 zł
Badanie kału
50 Kał na pasożyty 8 zł
51 Kał na antygen lamblii 20 zł
52 Kał na antygen Helicobacter pylori 20 zł
53 Kał na krew utajoną ( bez diety ) 8 zł
54 Kał na toksyny + GDH Clostridium difficile 50 zł
55 Kał na Rotawirusy i Adenowirusy (antygen) 18 zł
56 Kał – kalprotektyna  80 zł
Podstawowe badania biochemiczne
57 Albuminy 6 zł
58 Alfa amylaza ( diastaza ) w surowicy lub w moczu 7 zł
59 ALP / fosfataza alkaliczna / 7 zł
60 Amoniak 25 zł
61 Białko całkowite 6 zł
62 Białko CRP ( ilościowo ) 10 zł
63 Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram) 20 zł
64 Białko monoklonalne (immunofiksacja) 110 zł
65 Bilirubina bezpośrednia 8 zł
66 Bilirubina całkowita 6 zł
67 Cholesterol 7 zł
68 Cholesterol + HDL+LDL( wyliczany )+TG ( lipidogram) 15 zł
69 Cholesterol HDL ( direct ), met. bezpośrednia 8 zł
70 Cholesterol LDL ( direct ), met. bezpośrednia 8 zł
71 Chrom w moczu 100 zł
72 CK /kinaza kreatynowa lub kinaza fosfokreatynowa (CPK) / 7 zł
73 CK–MB /aktywność / 7 zł
74 Cynk 50 zł
75 Elektrolity / Na+ i K+ / w surowicy lub moczu 9 zł
76 Elektrolity Cl w surowicy lub moczu 7 zł
77 Elektrolity K+ w surowicy lub moczu 7 zł
78 Elektrolity Na+ w surowicy lub moczu 7 zł
79 Etanol 15 zł
80 Fosfataza alkaliczna z frakcjami 48 zł
81 Fosforany nieorganiczne w surowicy lub moczu 7 zł
82 Gazometria 30 zł
83 GGTP /g- glutamylotranspeptydaza,GTP/ 7 zł
84 Glukoza 6 zł
85 GOT / AST / 6 zł
86 GPT / ALT / 6 zł
87 Kadm w moczu 70 zł
88 Kadm we krwi 50 zł
89 Klirens kreatyniny 14 zł
90 Kreatynina w surowicy lub moczu + GFR  7 zł
91 Kwas moczowy w surowicy lub moczu 6 zł
92 Kwasy żółciowe całkowite 60 zł
93 LDH 7 zł
94 Lipaza 12 zł
95 Lit 18 zł
96 Magnez w surowicy lub moczu 7 zł
97 Miedź w moczu 35 zł
98 Miedź w surowicy 30 zł
99 Mleczany 15 zł
100 Mocznik w surowicy lub moczu 6 zł
101 Osmolalność /oznaczana 25 zł
102 Osmolalność /wyliczana 25 zł
103 Ołów w moczu 55 zł
104 Ołów we krwi 55 zł
105 Rtęć w moczu 130 zł
106 TIBC 12 zł
107 Triglicerydy (TG) 6 zł
108 Wapń całkowity w surowicy lub moczu 6 zł
109 Wapń zjonizowany 12 zł
110 Żelazo 7 zł
111 Krzywa wchłaniania żelaza / 5 pkt. / 35 zł
Diagnostyka cukrzycy
112 Glukoza 6 zł
113 Glukoza na czczo + 2 godz. po obciążeniu 12 zł
114 HbA1c ( hemoglobina glikowana A1c ) 23 zł
115 C- peptyd 27 zł
116 Insulina 23 zł
Diagnostyka chorób tarczycy
117 TSH 15 zł
118 FT4 / wolna tyroksyna / 15 zł
119 FT3 / wolna trójjodotyronina / 18 zł
120 P/ciała anty-TPO  / przeciwciała przeciw peroksydazie 25 zł
121 P/ciała anty -TG /przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 25 zł
122 T4 / tyroksyna / 15 zł
123 T3 / trójjodotyronina / 17 zł
124 P/ciała przeciw receptorom TSH 55 zł
125 Tyreoglobulina / TG / 25 zł
Diagnostyka chorób serca
126 Troponina T 25 zł
127 NT pro-BNP 60 zł
128 Mioglobina 50 zł
Diagnostyka anemii
129 Witamina B12 20 zł
130 Kwas foliowy 20 zł
131 Ferrytyna 20 zł
132 Transferyna 30 zł
133 Erytropoetyna  25 zł
Hormony płciowe
134 HCG-beta ilościowo 25 zł
135 17-OH progesteron 18 zł
136 AMH 80 zł
137 Androstendion 18 zł
138 DHEA / dehydroepiandrosteron / 25 zł
139 DHEA SO4 / siarczan DHEA / 18 zł
140 Estradiol 18 zł
141 Estriol  wolny 18 zł
142 LH 25 zł
143 Makroprolaktyna 26 zł
144 Progesteron 28 zł
145 Prolaktyna 60 zł
146 SHBG globulina wiążąca hormony płciowe 25 zł
147 Testosteron 25 zł
148 Testosteron wolny 25 zł
Pozostałe hormony i metabolity
149 17-hydroksykortykoidy w moczu 55 zł
150 17-ketosterydy w moczu 45 zł
151 ACTH 25 zł
152 Aktywność reninowa osocza 90 zł
153 ALA + koproporfiryny w moczu 65 zł
154 Aldosteron 25 zł
155 Alfa1 antytrypsyna 95 zł
156 C- telcopeptyd I kolagenu ICTP 70 zł
157 Ceruloplazmina 50 zł
158 Chromogranina A 140 zł
159 FSH 18 zł
160 Gastryna 70 zł
161 Homocysteina 45 zł
162 Hormon wzrostu/GH/ 22 zł
163 IGF-1 /Somatomedyna 35 zł
164 Kalcytonina 30 zł
164 Koproporfiryny w moczu 50 zł
165 Kortyzol 22 zł
166 Kortyzol w moczu dobowym 22 zł
167 Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu 60 zł
168 Kwas wanilinomigdałowy 65 zł
169 Metoksykatecholaminy w moczu 85 zł
170 Osteokalcyna 45 zł
171 Parathormon / PTH/ 22 zł
172 Witamina 25 OH D3 45 zł
173 Witamina B6 115 zł
Markery nowotworowe
174 AFP / a-fetoproteina / 25 zł
175 Ca 72.4 35 zł
176 CA-125 / OM-MA / 25 zł
177 CA-15.3 / BR-MA / 25 zł
178 CA-19.9 / GI-MA / 25 zł
179 CEA 22 zł
180 Cyfra 21-1 55 zł
181 HE4 90 zł
182 NSE 55 zł
183 PSA wolny /fPSA/ 40 zł
184 S 100 55 zł
185 SCC – Ag 25 zł
186 ß2- mikroglobulina 30 zł
187 Test Roma /Ca125, HE4/ 130 zł
188 Total PSA 23 zł
189 TPS 60 zł
Testy serologiczne
190 ASO / latex,  półilościowo / 8 zł
191 Odczyn Waalera-Rosego /jakościowo/ 7 zł
192 RF /latex, jakościowo/ 8 zł
193 WR 10 zł
Serologia grup krwi
194 Grupa krwi + Rh 30 zł
195 Alloprzeciwciała odpornościowe /badanie przeglądowe/ 22 zł
196 Odczyn Coombsa bezpośredni BTA 20 zł
Białka specyficzne
197 C-3 składnik dopełniacza 45 zł
198 C-4 składnik dopełniacza 45 zł
199 IgA 20 zł
200 IgM 20 zł
201 IgG 20 zł
202 IgA + IgG + IgM / łącznie / 60 zł
203 IgE całkowite 25 zł
204 Jedna podklasa immunoglobulin IgG 100 zł
205 Cztery podklasy IgG 1- 4 /łącznie/ 290 zł
206 Łańcuchy lekkie lambda w surowicy lub moczu 45 zł
207 Łańcuchy lekkie kappa w surowicy lub moczu 45 zł
208 Łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy lub moczu 60 zł
Badanie poziomu leków
209 Cyklosporyna A 110 zł
210 Digoksyna 25 zł
211 Fenytoina 45 zł
212 Karbamazepina 40 zł
213 Kwas walproinowy /Depakina/ 40 zł
214 Wankomycyna 85 zł
Diagnostyka infekcji
215 Ab HBs /przeciwciała anty Hbs/ 29 zł
216 Ag HBs /antygen Hbs/ 20 zł
217 Bąblowica met. Western Blot 310 zł
218 Borelioza IgG 32 zł
219 Borelioza IgG /met. Western Blot/ 95 zł
220 Borelioza IgM 35 zł
221 Borelioza IgM /met. Western Blot / 95 zł
222 Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo 37 zł
223 Chlamydia pneumoniae IgM 42 zł
224 Chlamydia trachomatis IgA 130 zł
225 Chlamydia trachomatis IgG ilościowo 37 zł
226 Chlamydia Trachomatis IgM ilościowo 37 zł
227 CMV IgG /cytomegalia IgG/ 25 zł
228 CMV IgG-awidność 88 zł
229 CMV IgM / cytomegalia Ig M / 30 zł
230 EBV IgG / mononukleoza IgG / 35 zł
231 EBV IgM / mononukleoza IgM / 35 zł
232 Glista ludzka IgE P1 30 zł
233 HBe antygen 45 zł
234 HCV - RNA jakościowo /metoda PCR / 120 zł
235 HCV Ab 29 zł
236 Helicobacter pylori IgG /test ilościowy IgG/ 30 zł
237 HIV Ab/Ag Combo/tylko ze skierowaniem od lekarza/ 30 zł
238 HSV IgG /wirus opryszczki/ 57 zł
239 HSV IgM /wirus opryszczki/ 67 zł
240 Krztusiec Ig M 50 zł
241 Krztusiec IgA 50 zł
242 Krztusiec IgG 50 zł
243 Mycoplazma pneumoniae IgG 40 zł
244 Mycoplazma pneumoniae IgM 40 zł
245 Odra IgG 40 zł
246 Odra IgM 40 zł
247 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 90 zł
248 Ospa /Varicella zoster virus/ IgG 90 zł
249 P/ciała p. Pneumocistis carini IgG i IgM łącznie 130 zł
250 P/ciała p. wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG 95 zł
251 P/ciała p. wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM 95 zł
252 Prokalcytonina 70 zł
253 Przeciwciała anty HAV IgM 50 zł
254 Przeciwciała anty HAV total 50 zł
255 Przeciwciała anty HBc całkowite 32 zł
256 Przeciwciała anty HBc IgM 35 zł
257 Przeciwciała anty Hbe 46 zł
258 Przeciwciała bąblowcowe 70 zł
259 Przeciwciała p/grypie typ A  IgG 60 zł
260 Przeciwciała p/grypie typ A IgM 60 zł
261 Przeciwciała p/grypie typ B  IgG 60 zł
262 Przeciwciała p/grypie typ B  IgM 60 zł
263 Przeciwciała przeciwko Yersinia /IgG, IgM, IgA łącznie/ 140 zł
264 Różyczka IgG 22 zł
265 Różyczka IgM 25 zł
266 Świnka IgG 35 zł
267 Świnka IgM 35 zł
268 Tasiemiec IgG met.ELISA 35 zł
269 Toxocaroza canis – przeciwciała IgG 30 zł
270 Toxoplazma IgG-awidność 65 zł
271 Toxoplazmoza IgA 35 zł
272 Toxoplazmoza IgG 30 zł
273 Toxoplazmoza IgM 30 zł
Autoimmunologia
274 Antykoagulant tocznia 90 zł
275 Badanie surowicy w kierunku DH / Dermatitis herpeliformis / 88 zł
276 DGP - p/c p. deamidowanej gliadynie 90 zł
277 Panel neuroimmunologiczny(p. -Hu, -Yo,-Ri, -amfifizyna, 280 zł
278 Panel wątrobowy pełny przeciwciała: NA, ASMA,AMA, anty-LKM 120 zł
279 Przeciwciała anty CCP 90 zł
280 Przeciwciała anty GAD 85 zł
281 Przeciwciała anty-LKM /IIF/ 70 zł
282 Przeciwciała antyaktynowe 60 zł
283 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG  /ELISA/ 60 zł
284 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM /ELISA/ 100 zł
285 Przeciwciała antykardiolipinowe IgM /ELISA/ 60 zł
286 Przeciwciała gliadynowe /AGA / IgA /IIF/ 60 zł
287 Przeciwciała gliadynowe /AGA/ IgG /IIF 60 zł
288 Przeciwciała gliadynowe /AGA/ IgG i IgA 120 zł
289 Przeciwciała IgA - EmA 65 zł
290 Przeciwciała IgG - EmA 65 zł
291 Przeciwciała LC-1 (cytoplazmatyczny antygen wątroby) 110 zł
292 Przeciwciała LC-1 / przeciwko cytoplazmatycznemu antygenowi wątroby 105 zł
293 Przeciwciała mitochondrialne / AMA /,typu M2/ IIF/ 45 zł
294 Przeciwciała pemphigus/ pemphigoid /IIF/ 88 zł
295 Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazy neutrofilów ANCA /p. mieloperoksydazie pANCA i  p. proteinazie3 cANCA/ 70 zł
296 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych / antyGMB / /IIF/ 90 zł
297 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych / antyGMB / i błonie pęcherzyków płucnych Syndroma / / IIF /Goodpastures 88 zł
298 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea i przeciw komórkom okładzinowym żołądka 75 zł
299 Przeciwciała przeciw endomysium , retikulinie i gliadynie w klasie IgA / IIF / 70 zł
300 Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG EmA / IIF / 60 zł
301 Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG i IgA EmA / łącznie/ / IIF / 100 zł
302 Przeciwciała przeciw endomysium IgA 50 zł
303 Przeciwciała przeciw endomysium IgA i IgG 80 zł
304 Przeciwciała przeciw endomysium IgG 50 zł
305 Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG / IIF / 70 zł
306 Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG i IgA łącznie 120 zł
307 Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgA EmA /IIF/ 60 zł
308 Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym /IIF/ 70 zł
309 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka / APCA / /IIF/ 65 zł
310 Przeciwciała przeciw korze nadnerczy /IIF/ 95 zł
311 Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim / ASMA / /IIF/ 70 zł
312 Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym 100 zł
313 Przeciwciała przeciw mięśniówce serca /IIF 90 zł
314 Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny 130 zł
315 Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgA i IgG łącznie 140 zł
316 Przeciwciała przeciw transglutaminazie TGA IgG 90 zł
317 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tk. TGA IgA 90 zł
318 Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym / cukrzyca / 100 zł
319 Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie Ig IgM 85 zł
320 Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie IgG i IgM Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie IgG i IgM 165 zł
321 Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie IgG Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie IgG Przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie IgG 85 zł
322 Przeciwciała przeciwjądrowe / min. histonowe, Ku, i rib. P-Protein /, / ANA3 /immunoblot/ 110 zł
323 Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne – test przesiewowy / ANA 1 / 45 zł
324 Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne [ ds.DNA,nRNP, Sm, SS-A/Ro/,SS-B /La/, Sci-70, Jo-1, PM-Sci, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza-I, PCNA, mitochondrialne, rybosomalne] [ ANA 2 ], / IIF / 100 zł
Alergia - IgE specyficzne
               Jajko
325 F1 białko jaja 30 zł
326 F75 żółtko jaja 30 zł
327 F275 jajko całe 30 zł
Produkty mleczne i ser
328 F2 mleko krowie 30 zł
329 F76 alfa laktoalbumina 30 zł
330 F77beta laktoglobulina 30 zł
331 F78 kazeina 30 zł
332 F81 ser cheddar 30 zł
333 F360 jogurt 30 zł
Produkty mączne
334 F4 pszenica 30 zł
335 F5 żyto 30 zł
336 F6 jęczmień 30 zł
337 F7 owies 30 zł
338 F8 kukurydza 30 zł
339 F9 ryż 30 zł
340 F11 gryka 30 zł
341 F14 soja 30 zł
342 F79 gluten 30 zł
Ryby
343 F3 dorsz 30 zł
344 F40 tuńczyk 30 zł
345 F24 krewetka 30 zł
Mięsa
346 F26 wieprzowina 30 zł
347 F27 wołowina 30 zł
348 F83 kurczak 30 zł
349 F88 baranina 30 zł
350 F284 indyk 30 zł
Owoce
351 F33 pomarańcza 30 zł
352 F44 truskawka 30 zł
353 F49 jabłko 30 zł
354 F92 banan 30 zł
355 F94 gruszka 30 zł
356 F84 kiwi 30 zł
357 F257 winogrona 30 zł
358 F237 morela 30 zł
Warzywa
359 F12 groch 30 zł
360 F15 fasola 30 zł
361 F25 pomidor 30 zł
362 F31 marchew 30 zł
363 F35 ziemniak 30 zł
364 F85 seler 30 zł
365 F86 pietruszka 30 zł
366 F244 ogórek 30 zł
367 F48 cebula 30 zł
Orzechy i nasiona
368 F13 orzech ziemny 30 zł
369 F17 orzech leszczyny 30 zł
370 F256 orzech włoski 30 zł
371 F 20 migdały 30 zł
Przyprawy
372 F89 musztarda 30 zł
373 F280 pieprz czarny 30 zł
374 S11 koperek 30 zł
375 F403 drożdże browarnicze 30 zł
  Używki  
376 F93 kakao 30 zł
377 F221 kawa 30 zł
378 F105 czekolada 30 zł
Trawy i zboża
379 G6 tymotka łąkowa 30 zł
380 G12 żyto/ pyłki 30 zł
381 G3 kupkówka pospolita 30 zł
382 G4 kostrzewa łąkowa 30 zł
Drzewa
383 T2 olcha 30 zł
384 T3 brzoza 30 zł
385 T4 leszczyna 30 zł
386 T12 wierzba 30 zł
387 T14 topola 30 zł
Kurz, roztocza i inne składniki kurzu
388 H3 mieszanka kurzu domowego 30 zł
389 D1 roztocze kurzu domowego 30 zł
390 D2 roztocze mączne 30 zł
391 D70 Acarus sira 30 zł
392 D71 Lepidoglyphus destructor 30 zł
393 D72 Tyrophagus putescientiae 30 zł
  Sierść i pierza  
394 16 karaluch -prusak 30 zł
395 E7 odchody gołębia 30 zł
396 E1 sierść kota 30 zł
397 E2 sierść psa 30 zł
398 E3 sierść konia 30 zł
399 E6 sierść świnki morskiej 30 zł
400 E78 pióra papużki falistej 30 zł
401 E81 naskórek owcy 30 zł
402 E82 naskórek królika 30 zł
403 E70 pióra gęsi 30 zł
404 E86 pióra kaczki 30 zł
405 E201 pióra kanarka 30 zł
406 E5 łupież psa 30 zł
Owady
407 I1 jad pszczoły 30 zł
408 I3 jad osy 30 zł
409 I71 jad komara 30 zł
410 I75 jad szerszenia 30 zł
411 1205 jad trzmiela 30 zł
Pleśnie
412 M1 Penicilium notatum 30 zł
413 M2 Cladosporium herbarum 30 zł
414 M3 Aspergillus fumigatus 30 zł
415 M6 Alternaria tenuis 30 zł
416 M5 Candida albicans 30 zł
417 M4 Mucor racemosus 30 zł
Chwasty
418 Bylica pospolita 30 zł
419 babka lancetowata 30 zł
420 komosa biała 30 zł
Tkaniny
421 K20 wełna 30 zł
422 O1 bawełna 30 zł
Leki
423 C204 amoxycylina 30 zł
Inne
424 F403 drożdże 30 zł
425 K82 latex 30 zł
426 P1 glista ludzka 30 zł
Zestawy alergenów
427 GP1 Trawy wcześnie kwitnące: kupkówka pospolita (G3), tymotka łąkowa (G6), życica trwała (G5),wiechlina łąkowa ((G8), kostrzewa wyniosła (G4). 40 zł
428 GP4 Trawy późno kwitnące: życica trwała (G5), żyto zwyczajne (G12), tymotka wonna (G1), trzcina pospolita (G7), kłosówka wełniana (G13). 40 zł
429 GP3 Panel traw 3 40 zł
430 TP9 Mieszanka drzew: olcha szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12). 40 zł
431 WP3 Mieszanka chwastów: bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoć pospolita (W12), babka lancetowata(W9), komosa biała (W10). 40 zł
432 MP1 Mieszanka pleśni: Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Candida albicans (M5). 40 zł
433 EP1 Mieszanka naskórków: psa (E5), kota (E1), konia (E3), krowy (E4). 40 zł
434 FP5 Panel dziecięcy żywność: dorsz (F3), bialko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4). 40 zł
435 EP7 Mieszanka pierza: kacze (E86), gęsie (E70), kurze i indycze 40 zł
436 FP2 Ryby, skorupiaki, owoce morza: dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk(F40). 40 zł
437 IgE specyficzne PANEL POKARMOWY(20 alergenów): orzech laskowy, ziemny, włoski, migdał, mleko, białko i żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. 130 zł
438 Panel pokarmowy: mąka i mięso(10 alergenów) 130 zł
439 Panel pokarmowy: nabiał i orzechy(10 alergenów) 130 zł
440 Panel pokarmowy:owoce (10 alergenów) 130 zł
441 Panel pokarmowy:warzywa (10 alergenów) 130 zł
442 Panel białka mleka DPA -Dx (6alergenów) 130 zł
443 Panel pediatryczny (28 alergenów) 130 zł
444 IgE specyficzne PANEL ODDECHOWY: pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, traw (mix), żyta, bylicy sp. babki lancetowatej, D. Farinae, D. pteronyssinuss, naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenuis. 130 zł
445 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 130 zł
446 Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 130 zł
447 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 130 zł
448 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 130 zł
449 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów(tymotka łąkowa, brzoza) 130 zł
450 Panel pediatryczny DPA-Dx 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 130 zł
451 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 130 zł
452 Panel atopowy (20 alergenów) 130 zł
453 IgE specyficzne PANEL MIESZANY: orzech ziemny, mleko, białko i żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp., D. Farinae, D. Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum. 130 zł

 

14.    Cennik usług sterylizacyjnych

Lp. Nazwa pakietu Rozmiar Cena netto [zł]
Sterylizacja gazowa /EO/
1 Pojedyncze małe narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 7,5cmx25cm 15,75 zł
2 Pojedyncze średnie narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx25cm 16,80 zł
3 Pojedyncze  duże narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia, 21cmx40cm 18,90 zł
4 Pakiet sprzętu medycznego  pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx40cmx 2,5cm 19,95 zł
5 Zestaw mały narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 30cmx15cmx 5cm 23,10 zł
6 Zestaw średni narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 35cmx30cmx 10cm 25,20 zł
7 Zestaw duży narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 60cmx30cmx15cm 28,35 zł
8 Pakiet sprzętu medycznego np. reduktor komplet, mankiet do pomiaru RR 30cmx45cmx 5cm 25,20 zł
9 Pakiet sprzętu medycznego np. zestaw do szycia , pojedyncze większe narzędzia 20cmx35cmx 5cm 26,25 zł
10 Pojedyncze narzędzia np. penseta, nożyczki, pean 14cmx28cmx 5cm 19,95 zł
11 Pakiet sprzętu medycznego np. cystoskop , światłowód, 30cmx60cmx 7cm 29,40 zł
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  parowej w godzinach od. 7.00 – 13.00 / również godziny do uzgodnienia /
Odbiór materiału ze sterylizacji parowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia / również godziny do uzgodnienia /
Usługa na CITO sterylizacji  parowej w godzinach od. 8.00 – 14.30
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.00
Odbiór materiału ze sterylizacji gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia

Rozmiar pakietu odbiegający od podanych – cena do uzgodnienia indywidualnie

 

15.    Cennik dla Pracowników Spółki

Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
  Zabiegi fizykalne* cena za zabieg
1 Magnetoterapia – pole magnetyczne niskiej częstotliwości 1 zł
2 Laseroterapia – laser punktowy lub skaner 1 zł
3 Sonoterapia – ultradźwięki i fonoforeza 1 zł
4 Solux – światłolecznictwo 1 zł
5 Elektroterapia (galwanizacja; jonizacja; prądy diadynamiczne; prądy inferencyjne; prądy TENS; elektrostymulacja) 1 zł
6 Krioterapia (czas wg zaleceń) 1 zł
7 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn górnych (czas wg zaleceń) 1 zł
8 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn dolnych (czas wg zaleceń) 1 zł
9 Badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne Ceny zgodne z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem 50% rabatu

 

16.    Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Lp.

Nazwa świadczenia

Cena [zł]

1

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 1 strona

8,00

2

Kopia dokumentacji medycznej – 1 strona

0,80

3

Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

8,00

 

 

17.    Cennik transportu sanitarnego

Lp.

Nazwa świadczenia

Cena [zł]

1

Przejazd środkiem transportu sanitarnego

1 km – 3 zł  + każda rozpoczęta godzina 25

 

18.   Cennik za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Cena [zł] netto

1

Za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok, rozpoczynającą się od 73 godziny, licząc od godziny śmierci pacjenta

100