Strona główna > Usługi > Komercyjne > CENNIK SZPITALA KOLEJOWEGO im. dr med. Włodzimierza Roeflera

CENNIK SZPITALA KOLEJOWEGO im. dr med. Włodzimierza Roeflera

1.    Cennik za 1 dzień pobytu w oddziałach szpitala osób nieubezpieczonych, innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych oraz osób korzystających ze świadczeń odpłatnych
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym 300 zł
2 Sala dwuosobowa z węzłem sanitarnym 260 zł
3 Sala wieloosobowa ze wspólnym węzłem sanitarnym 220 zł
4 Sala intensywnego nadzoru 600 zł
5 Sala intensywnej terapii 5 600 zł
6 Pobyt dzienny do godziny 22.00 200 zł
*W odpłatności ryczałtowej wymienionej powyżej uwzględnione są koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty osobowe personelu.
**Przy wyliczeniu odpłatności, do ceny 1 dnia pobytu, pomnożonej przez ilość dni pobytu, należy dodać koszt leków, materiałów medycznych,  badań diagnostycznych, obrazowych, laboratoryjnych oraz zabiegów operacyjnych. Nie dotyczy to pobytu w Sali intensywnej terapii.
***Odpłatności wyżej wymienione dotyczą także osoby, która chce zostać w szpitalu dłużej, niż okres niezbędny określony przez lekarza prowadzącego.
**** Odpłatność za porady w ramach Przychodni Specjalistycznej ustalana jest na podstawie odrębnego cennika .
*****Zużyte leki i materiały medyczne będą rozliczane wg kosztów apteki. Zabiegi diagnostyczne i operacyjne będą rozliczane według właściwego cennika. Zabiegi operacyjne będą rozliczne według właściwego cennika.
     
2.    Cennik zabiegów ortopedycznych w ramach hospitalizacji
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1. Paluch koślawy 4 300
2. Palec młotkowaty 4 300
3. Odbarczenie nerwu obwodowego      (np. zespół cieśni nadgarstka) 3 000
4. Przykurcz Dupuytrena 3 000
5. Usunięcie zmian guzowatych 3 000
6. Artroskopia leczenia stawu kolanowego 2 860
7. Palec trzaskający ( strzelający) 3 000 zł
8. Usunięcie płytki ze śródręcza 3 000 zł
     
Cena nie zawiera:
• Opłat za wszczepy (cena do ustalenia podczas konsultacji lekarskiej)

Usługi dodatkowo płatne:
• Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym
• Indywidualna opieka pielęgniarska dedykowana
     
3.    Cennik zabiegów chirurgicznych w ramach hospitalizacji
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1. Guzki, polipy i inne zmiany patologiczne odbytu  (pobyt 1-dniowy) 660 zł
2. Przepuklina pachwinowa 3 796 zł
3. Wycięcie żylaków z saphenektomią 2 763 zł
4. Badanie histopatologiczne 100 zł
     
Usługi dodatkowo płatne:
·  Sala jednoosobowa z węzłem sanitarnym
·  Indywidualna opieka pielęgniarska dedykowana
     
4.    Cennik procedur urologicznych 
     
  Procedura* Cena brutto
1 Wprowadzenie cewnika Foleya do pęcherza moczowego 200 zł
2 Dylatacja zwężenia cewki moczowej 550 zł
3 Wytworzenie cystostomii nadłonowej punkcyjnej 1 100 zł
4 Wymiana drenu w cystostomii nadłonowej z wykorzystaniem zestawu typu Cystofix 800 zł
5 Wytworzenie nefrostomii jednostronnej w znieczuleniu miejscowym 1 650 zł
6 Wytworzenie nefrostomii obustronnej w znieczuleniu miejscowym 2 200 zł
7 Wymiana drenu w nefrostomii jednostronnej 550 zł
8 Wymiana drenu w nefrostomii obustronnej 800 zł
9 Cystoskopia w znieczuleniu miejscowym cystoskopem giętkim lub sztywnym 900 zł
10 Usunięcie cewnika moczowodowego JJ przy użyciu cystoskopu giętkiego/sztywnego 1 100 zł
12 Wprowadzenie/wymiana  cewnika moczowodowego jednostronnie 1 650 zł
13 Wprowadzenie/wymiana cewnika moczowodowego obustronnie 2 200 zł
14 Ostrzyknięcie dolnych dróg moczowych preparatem Botox  – 100 jednostek 3 850 zł
15 Ostrzyknięcie dolnych dróg moczowych preparatem Botox – 200 jednostek 4 600 zł
16 Leczenie kamicy nerkowej lub guza miedniczki nerkowej metodą RIRS (giętki ureteroskop+laser holmowy) 6 050 zł
17 Leczenie kamicy nerkowej metodą PCNL / mini PCNL 7 700 zł
18 Leczenie kamicy moczowodowej metodą URS z pozostawieniem cewnika moczowodowego 4 950 zł
19 Operacja guza nerki laparoskopowo 12 100 zł
20 Operacja wodonercza – plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego lub zespolenie moczowodu z pęcherzem moczowym laparoskopowo 12 100 zł
21 Przezcewkowa resekcja gruczolaka stercza 5 500 zł
22 Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego 4 950 zł
23 Operacja nietrzymania moczu u kobiet z użyciem taśmy TOT 6 600 zł
24 Operacja stulejki (obrzezanie) 1 650 zł
25 Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo 6 050 zł
26 Operacja wodniaka jądra jednostronnie 3 850 zł
27 Operacja wodniaka jądra obustronnie 4 950 zł
28 Usunięcie jądra 4 400 zł
     
*Wycena procedur urologicznych wykonywanych na warunkach komercyjnych w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Cena obejmuje koszt wynagrodzenia personelu oraz zużytego sprzętu oraz pracy bloku operacyjnego. Nie obejmuje kosztu hospitalizacji, badań nie objętych rutynowym postępowaniem, leczenia powikłań.”
     
5.    Cennik konsultacji w Przychodni Specjalistycznej
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Konsultacja chirurgiczna 120 zł
2 Konsultacja diabetologiczna 120 zł
3 Konsultacja endokrynologiczna 150 zł
4 Konsultacja gastrologiczna 120 zł
5 Konsultacja ginekologiczna 120 zł
6 USG Transvaginalne 100 zł
7 Konsultacja ginekologiczna + USG Transvaginalne 150 zł
8 Konsultacja internistyczna 120 zł
9 Konsultacja kardiologiczna 120 zł
10 Konsultacja laryngologiczna 120 zł
11 Konsultacja nefrologiczna 120 zł
12 Konsultacja neurologiczna 120 zł
13 Konsultacja okulistyczna 120 zł
14 Konsultacja ortopedyczna 120 zł
15 Konsultacja pulmonologiczna 120 zł
16 Konsultacja urologiczna 120 zł
17 Drobny zabieg chirurgiczny 180 zł
18 Iniekcja 50 zł
     
6.    Cennik Diagnostyki Kardiologicznej
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 EKG bez opisu 40 zł
2 EKG z opisem 60 zł
3 EKG wysiłkowe 160 zł
4 HOLTER EKG 160 zł
5 HOLTER ABPM (ciśnienie tętnicze) 160 zł
6 Spirometria + opis 60 zł
7 Echokardiografia 180 zł
     
     
7.    Cennik Diagnostyki Neurologicznej Pracownia EMG oraz Pracownia EEG
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych 70 zł
2 Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych 60 zł
3 Badanie EMG ilościowe jednego mięśnia 100 zł
4 Próba ischemiczna (tężyczkowa) 200 zł
5 Badanie EMG jakościowe jednego mięśnia 50 zł
6 Próba miasteniczna z 2 mięśni 250 zł
7 Badanie EEG 110 zł

 

8.    Cennik zabiegów w Poradni Rehabilitacyjnej
       
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Porada lekarska 170 zł
2 LECZENIE SKOLIOZ, Ćwiczenia lecznicze * 150 zł 45 min
Lp. Zabiegi fizykalne* cena za zabieg cena za 10 zabiegów
1 Magnetoterapia – pole magnetyczne niskiej częstotliwości 15 zł 140 zł.
2 Laseroterapia – laser punktowy lub skaner 15 zł. 140 zł.
3 Sonoterapia – ultradźwięki i fonoforeza 20 zł 190 zł.
4 Solux – światłolecznictwo 15 zł. 120 zł.
5 Elektroterapia (galwanizacja; jonizacja; prądy diadynamiczne; prądy inferencyjne; prądy TENS; elektrostymulacja) 15 zł. 140 zł.
6 Krioterapia (czas wg zaleceń) 18 zł. 170 zł.
7 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn górnych (czas wg zaleceń) 30 zł. 290 zł.
8 Hydroterapia – masaż wirowy kończyn dolnych (czas wg zaleceń) 30 zł. 290 zł.
9 Masaż leczniczy*    
10 Masaż częściowy 30 min. 100 zł  
11 Masaż częściowy 15 min. 50 zł  
12 Ćwiczenia lecznicze*    
13 Ćwiczenia w odciążeniu typu UGUL 15 min. 15 zł  
14 Ćwiczenia na sali gimnastycznej / instruktaż fizjoterapeuty 30 min. 70 zł  
15 Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą  metodami neurorehabilitacji
Dorośli 45 min. 90 zł  
30 min. 70 zł  
60 min. 110zł  
16 Ćwiczenia grupowe 30 min. 30 zł / os.  
  Konsultacja fizjoterapeutyczna z instruktażem
17 Dorośli 60 min. 160 zł  
18 Dzieci 60 min. 160 zł  
  Kinesio taping
19 Mała aplikacja +koszt taśmy 30 zł  
20 Duża aplikacja +koszt taśmy 40 zł  
21 Rehabilitacja środowiskowa (wizyty domowe)    
22 Porada lekarska 170 zł  
23 Ćwiczenia i zabiegi w domu 60 min. 10 wizyt 60 min.
180 zł 1 600 zł
  *) PROMOCJE
  PAKIETY PROMOCYJNE
24 Pakiet 1  
5 dni = 2 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń indywidualnych z terapeutą      490
10 dni = 2 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń indywidualnych z terapeutą     950
25 Pakiet 2  
5dni = 3 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na Sali gimnastycznej                570
10 dni = 3 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali gimnastycznej            1100
26 Pakiet 3  
10 dni = 1 zabieg dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali gimnastycznej                800 
  Pakiet 4    
  10 dni = 3 zabiegi fizykoterapii dziennie    420
  Pakiet 5    
  10 dni = 4 zabiegi fizykoterapii dziennie    600
  * zabiegi w pakietach promocyjnych nie dotyczą zabiegów krioterapii i hydroterapii. W przypadku pakietów z tymi zabiegami jest taki pakiet indywidualnie wyceniany.
Masaże
27 10 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż 450 zł
28 5 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż 240 zł
29 10 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż 900 zł
30 5 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż 440 zł

 

9.    Cennik badań Diagnostyki Endoskopowej
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Gastroskopia testem urazowym 200 zł
2 Kolonoskopia 340 zł
3 Polypektomia 400 zł
4 Inne zabiegi endoskopowe 300 zł
5 Sigmoidoskopia 200 zł
6 Badania hist.-pat. wycinki 100 zł
     
10.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Rentgenodiagnostyki (badania płatne)
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Klatka piersiowa PA 55 zł
2 Klatka piersiowa - zdjęcie boczne 55 zł
3 Klatka piersiowa zdjęcie PA i boczne 90 zł
4 Przeglądowe jamy brzusznej 55 zł
5 Jama brzuszna na stojąco i leżąco 90 zł
6 Czaszka (1projekcja) 65 zł
7 Czaszka (zdjęcie PA, boczne i Orleya) 95 zł
8 Celowane na siodło tureckie 40 zł
9 Nosogardło 55 zł
10 Zatoki/ Twarzoczaszka (2) 55 zł
11 Kość nosowa 40 zł
12 Kręgosłup szyjny (zdjęcie boczne) 50 zł
13 Kręgosłup szyjny (2 projekcje) 70 zł
14 Kręgosłup szyjny (zdjęcia czynnościowe) 80 zł
15 Kręgosłup piersiowy (2 projekcje) 75 zł
16 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (2 projekcje) 75 zł
17 Stawy krzyżowo-biodrowe (2 zdjęcia skośne) 80 zł
18 Stawy biodrowe (miednica) 70 zł
19 Staw biodrowy Pa + osiowe 80 zł
20 Żebra + zdjęcia klatki piersiowej (po urazie) 85 zł
21 Mostek 55 zł
22 Obojczyk 55 zł
23 Staw barkowy 60 zł
24 Stawy barkowe 80 zł
25 Staw barkowy Pa i osiowe 80 zł
26 Staw łokciowy 60 zł
27 Stawy łokciowe 80 zł
28 Kość ramienna (2 projekcje) 75 zł
29 Przedramię (2 projekcje) 60 zł
30 Stopa (2 projekcje) 55 zł
31 Stopy (2 projekcje) 70 zł
32 Dłoń (2 projekcje) 55 zł
33 Dłonie (2 projekcje) 65 zł
34 Kręgosłup L-S Pa (na stająco) 70 zł
35 Palec (2 projekcje) 65 zł
36 Łopatka 65 zł
37 Kość udowa (2 projekcje) 70 zł
38 Staw kolanowy (2 projekcje) 70 zł
39 Stawy kolanowe (2 projekcje) 80 zł
40 Rzepka - zdjęcia Pa i osiowe 55 zł
41 Podudzie (2 projekcje) 60 zł
42 Staw skokowy (2 projekcje) 60 zł
43 Stawy skokowe (2 projekcje) 70 zł
44 Kość piętowa (zdjęcia boczne) 50 zł
45 Kości piętowe (zdjęcie boczne) 60 zł
46 Kość piętowa (zdjęcie boczne i osiowe) 60 zł
47 Miednica 60 zł
48 Zdjęcia dodatkowe duże 20 zł
49 Zdjęcia dodatkowe małe 15 zł
     
11.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Ultrasonografii (badania płatne)
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 USG jamy brzusznej 120 zł
2 USG tarczycy 120 zł
3 USG węzłów chłonnych 120 zł
4 USG szyi 120 zł
5 USG sutków  120 zł
6 USG prostaty 120 zł
7 USG ginekologiczne transvaginalne 120 zł
8 USG jąder 120 zł
9 Przepływy szyjne 140 zł
10 Przepływy przez naczynia kończyn dolnych 140 zł
11 USG stawu barkowego 120 zł
12 USG nadgarstka 100 zł
13 USG ścięgien 120 zł
14 USG stopy 100 zł
15 Echokardiografia 140 zł
16 Echokardiografia przezprzełykowa 250 zł
17 USG tętnic nerkowych 140 zł
     
12.    Cennik Badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Tomografii Komputerowej (badania płatne)
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 TK mózgu 300 zł
2 TK mózgu z kontrastem 400 zł
3 TK twarzoczaszki/zatok przynosowych 300 zł
4 TK twarzoczaszki z kontrastem 400 zł
5 TK oczodołów 300 zł
6 TK oczodołów z kontrastem 400 zł
7 TK szyi 350 zł
8 TK szyi z kontrastem 450 zł
9 TK krtani - badanie wielofazowe 500 zł
10 HRCT klatki piersiowej 350 zł
11 TK klatki piersiowej bez kontrastu 350 zł
12 TK klatki piersiowej z kontrastem 450 zł
13 TK jamy brzusznej 400 zł
14 TK jamy brzusznej z kontrastem - dwufazowe 500 zł
15 TK jamy brzusznej z kontrastem - wielofazowa 550 zł
16 TK jamy brzusznej i miednicy malej z kontrastem 650 zł
17 TK miednicy 350 zł
18 Tk miednicy z kontrastem 450 zł
19 TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 550 zł
20 TK kości i stawów 400 zł
21 TK kości, stawów, tkanek miękkich z kontrastem 470 zł
22 TK kręgosłupa szyjnego 350 zł
23 TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem 420 zł
24 TK kręgosłupa piersiowego 350 zł
25 TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem 420 zł
26 TK kręgosłupa lędźwiowego 400 zł
27 TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 470 zł
28 Angio TK tt. mózgowych z kontrastem 550 zł
29 Angio TK tt. dogłowowych z kontrastem 550 zł
30 Angio TK aorty piersiowej z kontrastem 600 zł
31 Angio TK tt. płucnych (zatorowość) 600 zł
32 Angio TK aorty brzusznej z kontrastem 600 zł
33 Angio TK całej aorty z kontrastem 800 zł
34 Angio TK tt. kończyn dolnych z kontrastem 850 zł
35 Kolonoskopia TK 1 000 zł
36 Wykonanie rekonstrukcji 3D plus zapis na CD 50 zł
37 Wykonanie dodatkowej dokumentacji na kliszy (1szt.) 20 zł
38 Wykonanie duplikatu badania na płycie 8 zł

 

13.    Cennik badań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (badania płatne)
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
Testy w kierunku COVID-19 oraz  grypy A i B
1 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S / ilościowo  IgM, IgG - krew żylna/ 80 zł
2 Test antygenowy /jakościowy, wymaz z nosogardzieli/ 80 zł
3 Grypa A i B antygeny/jakoścowy, wymaz z górnych dróg oddechowych 40 zł
Badania mikrobiologiczne
4 Posiew moczu + antybiogram 35 zł
5 Plwocina posiew  + antybiogram 35 zł
6 Wymaz z nosa/ ucha/oka/gardła/rany/pochwy, itp. + antybiogram - tlenowo 35 zł
7 Wymaz z nosa/ ucha/oka/gardła/rany/pochwy, itp. + antybiogram - beztlenowo 30 zł
8 Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych/bez mykogramu/ 30 zł
9 Wymaz z pochwy/ odbytu w kier.  GBS 30 zł
10 Posiew krwi - tlenowo i beztlenowo 80 zł
11 Wskazniki biologiczne 25 zł
12 Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella (SS) 30 zł
13 Posiew kału w kierunku Campylobacter 60 zł
14 Badanie przesiewowe w kierunku CPE (bakterii wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL) 30 zł
15 Badanie na obecność  nużeńca (preparat bezpośredni)/Nużyca (demodekoza) 30 zł
Pakiety badań
16 Pakiet badań podstawowych (morfologia, mocz badanie ogólne, OB, sód, potas, lipidogram, kreatynina, glukoza, ALT, AST) 76 zł
17 Pakiet tarczycowy podstawowy (TSH, FT3, FT4) 44 zł
18 Pakiet tarczycowy rozszerzony (TSH, FT3, FT4, p/c anty - TPO, p/c anty - TG) 84 zł
19 Pakiet cukrzycowy (glukoza, hemoglobina glikowana, kreatynina) 34 zł
20 Pakiet ryzyka miażdżycy (lipidogram, glukoza, sód, potas, kreatynina, białko CRP) 52 zł
21 Pakiet wątrobowy podstawowy (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP) 34 zł
22 Pakiet wątrobowy rozszerzony (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP, albumina, białko CRP, anty HCV, AgHBs) 91 zł
23 Pakiet anemii (morfologia, rozmaz mikroskopowy, OB, retikulocyty, żelazo, TIBC, kwas foliowy, witamina B12, krew utajona w kale) 108 zł
24 Pakiet krzepnięcia krwi (wskaźnik protrombinowy + INR + fibrynogen + APTT ) 29 zł
25 Pakiet nerkowy (mocz badanie ogólne, sód, potas, mocznik, kreatynina, kwas moczowy) 49 zł
26 Pakiet kostny (wapń, ALP, fosfor nieorganiczny, albumina, witamina 25OH D3) 64 zł
27 Pakiet prostata (PSA całkowite, PSA wolne, index PSAwolny/PSAcałkowite) 68 zł
28 Pakiet dyskomfortu brzusznego (morfologia, mocz badanie ogólne, białko CRP, amylaza, lipaza, mocznik, kreatynina, AST, ALT, GGTP, ALP, Helicobacter pylori – antygen w kale, kał  na pasożyty, lamblie – antygen w kale, krew utajona w kale)  149 zł
Badania z analityki ogólnej
29 Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu 15 zł
30 Białko w DZM 10 zł
31 Glukoza w DZM 10 zł
32 Albuminaw moczu/ DZM 10 zł
33 Narkotyki w moczu (panel) 30 zł
34 ACR (Wskaźnik albumina/ kreatynina w moczu) 25 zł
35 Kał na pasożyty 12 zł
36 Kał na antygen lamblii 22 zł
37 Kał na antygen Helicobacter pylori 20 zł
38 Kał na krew utajona (bez diety) 15 zł
39 Kał na toksyny +GDHClostridium difficile 50 zł
40 Kał na Rotawirusyi Adenowirusy (antygen) 20 zł.
41 Kał - kalprotektyna 80 zł
Badanie Hematologiczne
42 Morfologia krwi / z rozmazem WBC/(5-Diff) 15 zł
43 Retikulocyty - metoda automatyczna 18 zł
44 Rozmaz mikroskopowy krwi 12 zł
45 OB. 8 zł
  Badanie Koagulologiczne  
46 Wskaźnik protrombinowy + INR 12 zł
47 APTT 12 zł
48 Fibrynogen 12 zł
49 D-dimer ( met. immunoturbidymetryczna) 30 zł
Podstawowe badania biochemiczne
50 Albuminy 8 zł
51 Amylaza ( diastaza ) w surowicy lub w moczu 9 zł
52 ALP / fosfataza alkaliczna / 9 zł
53 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 30 zł
54 Białko całkowite 8 zł
55 Białko CRP ( ilościowo ) 15 zł
56 Bilirubina bezpośrednia 8 zł
57 Bilirubina całkowita 8 zł
58 Cholesterol 9 zł
59 Cholesterol + HDL+LDL( wyliczany )+TG ( lipidogram) 20 zł
60 Cholesterol HDL ( direct ), met. bezpośrednia 9 zł
61 CK /kinaza kreatynowa/ lub kinaza fosfokreatynowa (CPK) 9 zł
62 Cynk 50 zł
63 Elektrolity / Na+ i K+ / w surowicy lub moczu/ DZM 12 zł
64 Elektrolity Cl w surowicy lub moczu /DZM 8 zł
65 Elektrolity K+ w surowicy lub moczu/ DZM 8 zł
66 Elektrolity Na+ w surowicy lub moczu / DZM 8 zł
67 Etanol 20 zł
68 Fosforany nieorganiczne w surowicy lub moczu/ DZM 9 zł
69 Gazometria 30 zł
70 GGTP /g- glutamylotranspeptydaza,GTP/ 9 zł
71 Glukoza 8 zł
72 GOT / AST / 8 zł
73 GPT / ALT / 8 zł
74 Klirens kreatyniny 16 zł
75 Kreatynina w surowicy lub moczu /DZM+ GFR  9 zł
76 Kwas moczowy w surowicy lub moczu/DZM 9 zł
77 Kwasy żółciowe całkowite 40 zł
78 LDH 9 zł
79 Lipaza 12 zł
80 Magnez w surowicy lub moczu/ DZM 9 zł
81 Ceruloplazmina 50 zł
82 Mocznik w surowicy lub moczu/DZM 8 zł
83 Proteinogram (elektroforeza białek) 20 zł
84 TIBC 14 zł
85 Triglicerydy (TG) 8 zł
86 Wapń całkowity w surowicy lub moczu/DZM 8 zł
87 Wapń zjonizowany 14 zł
88 Żelazo 9 zł
89 Krzywa wchłaniania żelaza / 5 pkt. / 45 zł
Diagnostyka cukrzycy
90 Glukoza 8 zł
91 Glukoza na czczo + 2 godz. po obciążeniu 16 zł
92 HbA1c ( hemoglobina glikowana A1c ) 25 zł
93 C- peptyd 25 zł
94 Insulina 23 zł
95 P/ciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego IgG (anty-GAD) 60 zł
Diagnostyka chorób tarczycy
96 TSH 18 zł
97 FT4 / wolna tyroksyna / 18 zł
98 FT3 / wolna trójjodotyronina / 18 zł
99 P/ciała anty-TPO  / przeciwciała przeciw peroksydazie 25 zł
100 P/ciała anty -TG /przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 25 zł
101 P/ciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 55 zł
Diagnostyka chorób serca
102 Troponina T 25 zł
103 NT pro-BNP 65 zł
104 CK-MB/aktywność/ 9 zł
105 Mioglobina 45 zł
Diagnostyka anemii
106 Witamina B12 22 zł
107 Kwas foliowy 22 zł
108 Ferrytyna 25 zł
109 Transferyna 30 zł
110 Erytropoetyna  25 zł
111 Haptoglobina 35 zł
112 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) 65 zł
Hormony i Metabolity
113 HCG-beta ilościowo 25 zł
114 17-OH progesteron 22 zł
115 AMH 75 zł
116 Androstendion 25 zł
117 DHEA / dehydroepiandrosteron / 25 zł
118 DHEA SO4 / siarczan DHEA / 20 zł
119 Estradiol 20 zł
120 Estriol  wolny 32 zł
121 LH 20 zł
122 Makroprolaktyna 90 zł
123 Progesteron 20 zł
124 Prolaktyna 20 zł
125 SHBG globulina wiążąca hormony płciowe 22 zł
126 Testosteron 20 zł
127 Testosteron wolny 32 zł
128 17-hydroksykortykoidy w DZM 55 zł
129 17-ketosterydy w DZM 50 zł
130 ACTH 25 zł
131 Aktywność reninowa osocza (ARO) 90 zł
132 ALA +koproporfiryny w moczu 65 zł
133 Aldosteron 25 zł
134 FSH 20 zł
135 Gastryna 60 zł
136 Homocysteina 40 zł
137 Hormon wzrostu/GH/ 22 zł
138 IGF-1/ Somatomedyna 40 zł
139 Kalcytonina 30 zł
140 Koproporfiryny w moczu 50 zł
141 Kortyzol 22 zł
142 Kortyzol w moczu/ DZM 22 zł
143 Kwas wanilinomigdałowy 50 zł
144 Metoksykatecholaminy w moczu 120 zł
145 Parathormon /PTH/ 22 zł
146 Witamina 25 OH D3 45 zł
147 Witamina B6 115 zł
Markery nowotworowe
148 AFP / a-fetoproteina / 25 zł
149 Ca 72.4 35 zł
150 CA-125 25 zł
151 CA-15.3  25 zł
152 CA-19.9  25 zł
153 CEA 22 zł
154 Cyfra 21-1 55 zł
155 Chromogranina 50 zł
156 HE4 50 zł
157 TPS 60 zł
158 ß2- mikroglobulina 40 zł
159 Test Roma /Ca125, HE4/ 130 zł
160 Total PSA 25 zł
161 PSA wolny /fPSA/ 35 zł
Testy lateksowe
162 ASO / latex,  półilościowo / 10 zł
163 Odczyn Waalera-Rosego /jakościowo/ 10 zł
164 RF /latex, jakościowo/ 10 zł
165 WR 10 zł
Badania serologiczne
166 Grupa krwi + alloprzeciwciała odpornościowe* 35 zł
167 Alloprzeciwciała odpornościowe /badanie przeglądowe/* 25 zł
168 Odczyn Coombsa bezpośredni BTA 25 zł
169 Konsultacja Grupy Krwi w RCKiK  
  * Informujemy, że z uwagi na konieczność identyfikacji przeciwciał odpornościowych u pacjentów wykonujących badanie grupy krwi w razie ich wykrycia, zachodzi potrzeba informowania pacjenta              o zmianie kosztu badania o pozycję 165 i 6, które są kontynuacją procesu diagnostycznego.  
Białka specyficzne
170 C-3 składnik dopełniacza 45 zł
171 C-4 składnik dopełniacza 45 zł
172 IgA 20 zł
173 IgM 20 zł
174 IgG 20 zł
175 IgA + IgG + IgM / łącznie / 55 zł
176 IgE całkowite 25 zł
Badanie poziomu leków
177 Karbamazepina 40 zł
178 Kwas walproinowy /Depakina/ 40 zł
Diagnostyka infekcji
179 Ab HBs /przeciwciała anty Hbs/ 30 zł
180 Ag HBs /antygen Hbs/ 20 zł
181 Borelioza IgG 30 zł
182 Borelioza IgG /met. Western Blot/ 65 zł
183 Borelioza IgM 30 zł
184 Borelioza IgM /met. Western Blot / 65 zł
185 Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo 25 zł
186 Chlamydia pneumoniae IgM 35 zł
187 Chlamydia trachomatis IgA 35 zł
188 Chlamydia trachomatis IgG ilościowo 25 zł
189 Chlamydia Trachomatis IgM ilościowo 35 zł
190 CMV IgG /cytomegalia IgG/ 25 zł
191 CMV IgG-awidność 45 zł
192 CMV IgM / cytomegalia Ig M / 25 zł
193 EBV IgG / mononukleoza IgG / 35 zł
194 EBV IgM / mononukleoza IgM / 35 zł
195 Glista ludzka IgE P1 50 zł
196 HBe antygen 45 zł
197 HCV - RNA jakościowo /metoda PCR / 100 zł
198 HCV Ab 29 zł
199 Helicobacter pylori IgG /test ilościowy IgG/ 30 zł
200 HIV Ab/Ag Combo 30 zł
201 HSV IgG /wirus opryszczki/ 35 zł
202 HSV IgM /wirus opryszczki/ 35 zł
203 Interleukina 6 60 zł
204 Krztusiec Ig M 35 zł
205 Krztusiec IgA 35 zł
206 Krztusiec IgG 40 zł
207 Mycoplazma pneumoniae IgG 40 zł
208 Mycoplazma pneumoniae IgM 40 zł
209 Odra IgG 40 zł
210 Odra IgM 40 zł
211 Prokalcytonina 60 zł
212 Przeciwciała anty HAV IgM 45 zł
213 Przeciwciała anty HAV total 45 zł
214 Przeciwciała anty HBc całkowite 35 zł
215 Przeciwciała anty HBc IgM 35 zł
216 Przeciwciała anty Hbe 46 zł
217 Różyczka IgG 22 zł
218 Różyczka IgM 25 zł
219 Tasiemiec IgG met.ELISA 55 zł
220 Toxocaroza canis – przeciwciała IgG 75 zł
221 Toxoplazma IgG-awidność 65 zł
222 Toxoplazmoza IgA 35 zł
223 Toxoplazmoza IgG 30 zł
224 Toxoplazmoza IgM 30 zł
Autoimmunologia
225 Antykoagulant tocznia 90 zł
226 Badanie monoklonalne (immunofiksacja) w surowicy 110 zł
227 Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) 65 zł
228 Panel watrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met, immunobloting 88 zł
229 Przeciwciała anty CCP 50 zł
230 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG  /ELISA/ 60 zł
231 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM /ELISA/ 105 zł
232 Przeciwciała antykardiolipinowe IgM /ELISA/ 60 zł
233 Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA/pANCA i cANCA/IIF/ 55 zł
234 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 35 zł
235 PPJ (ANA2) met. IIF, typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 98 zł
236 PPJ (ANA3) met. Immunoblot-16 antygenów 98 zł
237 PPJ (ANA4) met. IIF i Immunoblot-16 antygenów 98 zł
238 P/c.p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 50 zł
239 P/c.p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 55 zł
240 Panel celiaka IgG(DGP IgG, tTG IgG, cz.wew.Castle"a) met. BLOT 65 zł
241 Panel celiaka IgA(DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT 80 zł
242 P/c.p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 50 zł
243 P/c.p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 50 zł
244 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA / IIF / 70 zł
245 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG  / IIF / 70 zł
246 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG i IgA   / łącznie/ / IIF / 125 zł
247 Przeciwciała przeciw endomysium IgA 50 zł
248 Przeciwciała przeciw endomysium IgA i IgG 94 zł
249 Przeciwciała przeciw endomysium IgG 52 zł
250 Przeciwciała przeciw transglutaminazie TGA IgG łącznie 88 zł
251 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tk. TGA IgA 50 zł
252 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tk. TGA IgG 45 zł
Alergia - IgE specyficzne
253 Jad pszczoły 30 zł
254 Jad osy 30 zł
255 Jad szerszenia 30 zł
256 PANEL POKARMOWY(21 alergenów): zawiera: białko jaja kurzego (f1), żółtko jaja kurzego (f75), mleko (f2), drożdże piekarskie (f45), mąka przenna (f4), mąka żytnia (f5), ryż (f9), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech  laskowy (f17), migdał (f20), jabłko (f49), kiwi (f84), morele (f237), pomidor (f25), marchew (f31), ziemniak (f35), seler (f85), dorsz (f3), krab (f23), CCD 130 zł
257 PANEL ODDECHOWY (21 alergenów). Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 alergenów oddechowych oraz sIgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi (CCD) alergenów glikoproteinowych. Panel obejmuje alergeny pyłku: tomki wonnej (g1), kubkówki pospolitej (g3), tymotki łąkowej (g6), żyta (g12); olchy (t2), brzozy (t3), leszczyny (t4), dębu (t7); ambrozji bylicolistnej (w1), bylicy (w6), babki lancetowatej (w9); roztocza: D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), łupież konia (e3); pleśni: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6) oraz CCD. 130 zł
258 PANEL ATOPOWY (21 parametrów). Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu 32 alergenów: 12 alergenów pojedynczych (mleka; kazeiny; α-laktoalbulminy; β-laktoglobuliny; surowiczej albuminy wołowej: ryżu; soi; banana; wieprzowiny; wołowiny; mięsa kurczaka; drożdży); 20 alergenów w mieszankach: (białka i żółtka jaja kurzego; mąki zbóż glutenowych; roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae ; pleśni: Cladosporium herbarum i Alternaria alternata; pyłku brzozy i dębu, olchy i leszczyny; pyłku 6 traw); IgE reagujących krzyżowo z alergenowymi determinantami węglowodanowymi (CCD) oraz IgE całkowitej. 130 zł
259 PANEL PEDIATRYCZNY (28 alergenów). Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu 28 alergenów pokarmowych i oddechowych oraz sIgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi (CCD) alergenów glikoproteinowych. Panel obejmuje mieszaninę pyłku tymotki łąkowej (g06) i żyta (g12); pyłki: brzozy (t03), bylicy (w06); roztocza: D.pteronyssinus (d01) i D.farinae (d02); naskórki: psa (e02), kota i łupież (e01), konia (e03); Cladosporum herbarium (m02), Aspergilllus fumigatus (m03), Alternaria alernata (m06); białko jaja kurzego (f01), żółtko jaja kurzego (f75), mleko krowie (f02), dorsza (f03), alfa-laktoalbuminę (f76), beta-laktoglobulinę (f77), kazeinę (f78), surowiczą albuminę wołową (e204), mąkę pszenną (f04), ryż (f09), soję (f14), orzech ziemny (f13), orzech leszczyny (f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49) oraz CCD. 130 zł

 

14.    Cennik usług sterylizacyjnych
       
Lp. Nazwa pakietu Rozmiar Cena netto [zł]
około
Sterylizacja parowa
1 Pojedyncze małe narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 7,5cmx25cm 5,25 zł
2 Pojedyncze średnie narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia,   15cmx25cm 6,30 zł
3 Pojedyncze  duże narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia, 21cmx40cm 8,40 zł
4 Pakiet sprzętu medycznego  pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx40cmx 2,5cm 9,45 zł
5 Zestaw mały narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 30cmx15cmx5cm 13,65 zł
6 Zestaw średni narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 35cmx30cmx10cm 17,85 zł
7 Zestaw duży narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 60cmx30cmx 15cm 21,00 zł
8 Pakiet mały materiału opatrunkowego 20cmx15cm 4,20 zł
9 Pakiet średni materiału opatrunkowego 30cmx20cmx 5cm 5,25 zł
10 Pakiet duży materiału opatrunkowego 30cmx30cmx   10cm 7,35 zł
11 Pakiet sprzętu stomatologiczny  pakowane w mankiecie ,papier -folia 7,5cmx20cm 1,57 zł
12 Pakiet sprzętu stomatologiczny  pakowane w mankiecie , papier -folia 5cmx10cm 1,05 zł
13 Pakiet sprzętu medycznego np. 30cmx45cmx 5cm 14,70 zł
14 Pakiet sprzętu medycznego np. zestaw do szycia , pojedyncze większe narzędzia 20cmx35cmx 5cm 15,75 zł
15 Pojedyncze narzędzia np. pęseta, nożyczki, pean 14cmx28cmx 5cm 9,45 zł
16 Pakiet sprzętu medycznego np. cystoskop , światłowód, 30cmx60cmx 7cm 18,90 zł
  USŁUGA CITO plus pakiety   157,50 zł
       
Lp. Nazwa pakietu Rozmiar Cena netto [zł]
Sterylizacja gazowa /EO/
1 Pojedyncze małe narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 7,5cmx25cm 15,75 zł
2 Pojedyncze średnie narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx25cm 16,80 zł
3 Pojedyncze  duże narzędzie medyczne pakowane w mankiecie papier -folia, 21cmx40cm 18,90 zł
4 Pakiet sprzętu medycznego  pakowane w mankiecie papier -folia 15cmx40cmx 2,5cm 19,95 zł
5 Zestaw mały narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 30cmx15cmx 5cm 23,10 zł
6 Zestaw średni narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 35cmx30cmx 10cm 25,20 zł
7 Zestaw duży narzędzi medycznych pakowane w mankiecie papier -folia,  papier - papier 60cmx30cmx15cm 28,35 zł
8 Pakiet sprzętu medycznego np. reduktor komplet, mankiet do pomiaru RR 30cmx45cmx 5cm 25,20 zł
9 Pakiet sprzętu medycznego np. zestaw do szycia , pojedyncze większe narzędzia 20cmx35cmx 5cm 26,25 zł
10 Pojedyncze narzędzia np. penseta, nożyczki, pean 14cmx28cmx 5cm 19,95 zł
11 Pakiet sprzętu medycznego np. cystoskop , światłowód, 30cmx60cmx 7cm 29,40 zł
       
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  parowej w godzinach od. 7.00 – 13.00 / również godziny do uzgodnienia /
Odbiór materiału ze sterylizacji parowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia / również godziny do uzgodnienia /
Usługa na CITO sterylizacji  parowej w godzinach od. 8.00 – 14.30
Przyjmowanie materiału do sterylizacji  gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.00
Odbiór materiału ze sterylizacji gazowej w godzinach od. 7.00 – 14.15 następnego dnia
Rozmiar pakietu odbiegający od podanych – cena do uzgodnienia indywidualnie