Strona główna > Usługi > Komercyjne > CENNIK SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

CENNIK SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

I. Ceny świadczeń wykonywanych w oddziałach szpitalnych

Pacjenci nieubezpieczeni przyjęci w trybie nagłym

Nazwa oddziału Cena brutto
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Gastroenterologii Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ
Oddział Rehabilitacyjny Osobodzień Zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ

 

II. Ceny świadczeń wykonywanych w Oddziale Rehabilitacyjnym

Rodzaj świadczeń  Cena brutto 
Pobyt na Oddziale:  
Osobodzień - w tym: badanie lekarskie i opieka podczas pobytu, badanie fizjoterapeutyczne i opieka podczas pobytu, średnio 5 zabiegów  w tym: ćw. indywidualne wg met. fizjoterapeutycznych - 30 min, ćw. indywidualne z przyborami - 45 min, indywidualny trening chodu - 30 min, 2 zabiegi fizykane. Pozostałe zabiegi wg cennika po zleceniu przez lekarza. 250,00 zł
Konsultacja lekarska 150,00 zł
Konsultacja fizjoterapeuty 100,00 zł
Kinezyterapia  
Rodzaj świadczeń  Cena brutto 
Ćwiczenia indywidualne wg met. Fizjoterapeutycznych – 30 min  60,00 zł
Ćwiczenia w Terapii Master - 30 min 25,00 zł
Półpodwieszenie -15 min 15,00 zł
Ćwiczenia na cykloergometrze/bieżni - 15 min 15,00 zł
Ćwiczenia indywidualne z przyborami - 45 min 40,00 zł
Ćwiczenia manualne + zestaw ćwiczeń - 30 min 30,00 zł
Szyna CPM kolano - 25 min 20,00 zł
Szyna CPM nadgarstek 10-15 min 15,00 zł
Artromot S bark - 25 min  30,00 zł
Indywidualny trening chodu - 30 min 50,00 zł
Fizykoterapia  
Rodzaj świadczeń  Cena  brutto 
Diatermia  15,00 zł
Hydroterapia kończyn górnych -15 min 50,00 zł
Elektrostymulacja  15,00 zł
Galwanizacja 15,00 zł
Jonofereza 18,00 zł
Laser -pkt 17,00 zł
Laser skaner 15,00 zł
Krioterapia miejscowa - 1 odcinek 15,00 zł
Krioterapia miejscowa - 2 odcinki  25,00 zł
Terapia rozlużniająca powieź - mata Lyapko - 15 min 20,00 zł
Plastrowanie dynamiczne - 1 odcinek cena z plastrem 40,00 zł
Prądy diadynamiczne 15,00 zł
Prądy interferencyjne 15,00 zł
Prądy Kotz'a 15,00 zł
Prądy TENS 15,00 zł
Prądy Traberta 15,00 zł
Pole magnetyczne 15,00 zł
Sollux - naświetlania IR 10,00 zł
Masaż suchy kręgosłupa odcinek górny - 15 min 30,00 zł
Masaż suchy kręgosłupa odcinek dolny - 15 min 30,00 zł
Ultradźwięki miejscowe 15,00 zł
Ultrafonoforeza 17,00 zł
Podane ceny nie zawierają kosztu badań dodatkowych.

 

III. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Bohaterów Września

Fizykoterapia
Rodzaj świadczeń Czas trwania Cena brutto
Prądy diadynamiczne 12 minut 15,00 zł
Prądy interferencyjne 15 minut 15,00 zł
Prądy galwaniczne 15 minut 15,00 zł
Prądy Tens 15 minut 15,00 zł
Elektrostymulacje 15 minut 15,00 zł
Jonoforeza (z lekiem) 15 minut 20,00 zł
Fonoforeza 5 minut 20,00 zł
Ultradźwięki 5 minut 15,00 zł
Laser 6 minut 20,00 zł
Laser skaner 7 minut 15,00 zł
Pole magnetyczne 15 minut 15,00 zł
Terapuls 15 minut 20,00 zł
Sollux 15 minut 10,00 zł
Krioterapia miejscowa – jeden odcinek (azot) 3 minuty 20,00 zł
Krioterapia miejscowa – 2 odcinki (azot) 4 minuty 30,00 zł
Krioterapia miejscowa odcinka kręgosłupa (azot) 3 minuty 20,00 zł
Krioterapia miejscowa całego kręgosłupa (azot) 4 minuty 30,00 zł
Prądy Kotz'a 15 minut 15,00 zł
Kinezyterapia
Rodzaj świadczeń Czas trwania Cena brutto
Ćwiczenia indywidualne 30 minut 60,00 zł
Ćwiczenia instruktażowe 30 minut 60,00 zł
Ćwiczenia w UGUL-u 30 minut 15,00 zł
Ćwiczenia grupowe (8 osób) 30 minut 10,00 zł
Wyciąg  15 minut 15,00 zł
Ćwiczenia na cykloergometrze 20 minut 15,00 zł
Ćwiczenia na rotorze kkg 20 minut 15,00 zł
Ćwiczenia na rotorze kkd 30 minut 15,00 zł
Ćwiczenia manualne dłoni 30 minut 20,00 zł
Mobilizacje i manipulacje (indywidualna praca z pacjentem) 20-30 minut 80,00 zł
Ćwiczenia bierne; czynno-bierne (indywidualna praca z pacjentem) 20-25 minut 60,00 zł
Ćwiczenia izometryczne 15-20 minut 20,00 zł
Ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych 25-30 minut 80,00 zł
Ćwiczenia wspomagane 15-20 minut 15,00 zł
Masaże
Rodzaj świadczeń Czas trwania Cena brutto
Masaż suchy całościowy 60 minut 150,00 zł
Masaż suchy kręgosłupa i pleców 30 minut 60,00 zł
Masaż suchy 2-u odcinkowy 20 minut 45,00 zł
Masaż suchy częściowy 15 minut 30,00 zł
Masaż limfatyczny  BOA  20 minut 25,00 zł
- kończyny górne
- kończyny dolne
Masaż limfatyczny wyszczuplający BOA 60 minut 60,00 zł
Krioterapia ogólnoustrojowa
Rodzaj świadczeń Czas trwania Cena brutto
Porada lekarza rehabilitacji   150,00 zł
Konsultacja lekarska kwalfikująca do krioterapii ogóloustrojowej   100,00 zł
Pojedyńczy zabieg kroterapii ogóloustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii)   30,00 zł
Cykl 5 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii po każdym zabiegu)   140,00 zł
Cykl 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii po każdym zabiegu)   280,00 zł

 

IV. Ceny świadczeń wykonywanych w poradniach / pracowniach specjalistycznych

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rodzaj świadczeń  Cena brutto 
Konsultacja lekarska                  150,00 zł
EKG                   50,00 zł
ENEMA                   50,00 zł
Iniekcja domięśniowa                   20,00 zł
Iniekcja podskórna                   10,00 zł
Nacięcie ropnia                 150,00 zł
Pobranie krwi                   20,00 zł
Oczyszczenie rany                   50,00 zł
Szycie skóry, mięśni                 120,00 zł
Nakłucie stawu i punkcja                 200,00 zł
Znieczulenie nasiękowe                   40,00 zł
Opatrunek duży                   60,00 zł
Opatrunek mały / zdjęcie szwów                   30,00 zł
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka                   60,00 zł
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy                 120,00 zł
Założenie Desolta - miękki 50,00 zł
Założenie kołnierza szyjnego - miękki 50,00 zł
Zdjęcie gipsu 60,00 zł
Założenie longety gipsowej góra 60,00 zł
Założenie longety gipsowej dół 80,00 zł
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska i znieczulenie nasiękowe) 290,00 zł
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska , bez znieczulenia) 250,00 zł
Badanie histopatologiczne materiału pobranego w trakcie zabiegu chirurgicznego 110,00 zł
RTG, USG, Tomografia Komputerowa zgodnie z Cennikiem

 

 Poradnia Medycyny Pracy
Rodzaj świadczeń Cena brutto
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia na pierwszej wizycie 100,00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia na drugiej wizycie w tym: morfologia, cholesterol, glukoza, OB, badanie moczu, EKG 150,00 zł
Badanie lekarza laryngologa  100,00 zł
Badanie lekarza laryngologa z badaniem audiometrycznym  140,00 zł
Badanie lekarza okulisty 100,00 zł
Badanie lekarza neurologa 100,00 zł
Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych  80,00 zł
Badanie kierowców - prawo jazdy amatorskie kat. B 200,00 zł

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Rodzaj świadczeń Cena brutto
Gastroskopia diagnostyczna 200,00 zł
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego (biopsja + badania histopatologiczne) 110,00 zł
Nastrzykiwanie żylaków przełyku etoksysklerolem 2 200,00 zł
Podwiązanie żylaków przełyku 2 900,00 zł
Rozszerzanie zwężenia przełyku balonem 2 900,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna 400,00 zł
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego ( biopsja + badania histopatologiczne) 110,00 zł
Test diagnostyczny - helicobacter 35,00 zł
Znieczulenie do gastroskopii, konsultacja anestezjologiczna 220,00 zł
Znieczulenie do kolonoskopii, konsultacja anestezjologiczna 220,00 zł
Znieczulenie, gastroskopia + kolonoskopia, konsultacja anestezjologiczna 800,00 zł
Kolonoskopia zabiegowa ze znieczuleniem z lekarzem anestezjologiem - polipektomia przy użyciu diatermii chirurgicznej (pętla - 1 polip); każdy następny polip - 100 zł 800,00 zł

 

 Poradnia Leczenia Bólu
Rodzaj świadczeń Cena brutto
Konsultacja lekarska wstępna 80,00 zł
Konsultacja lekarska wstępna + zabieg 120,00 zł
Konsultacja kontrolna bez zabiegu akupunktury 60,00 zł
Zabieg kolejny akupunktury 60,00 zł
Zabieg Laseropunktury 50,00 zł
Zabieg Akupresury 50,00 zł
Zabieg Termopunktury (MOXY) 50,00 zł
Zabieg Farmakopunktury 50,00 zł
Mikropunktura 50,00 zł
Zabieg Laseroterapii 30,00 zł
Elektropunktura 50,00 zł
Tens 30,00 zł
Zabieg Bańką Chińską 20,00 zł
Masaż Bańką Chińską 35,00 zł
Elektrostymulacja w ramach kuracji antynikotynowej 70,00 zł
Zabieg Akupunktury + Elektrostymulacja  110,00 zł

 

V. Ceny świadczeń wykonywanych w Izbie Przyjęć

Rodzaj świadczeń Cena brutto
Porada lekarska / badanie w Izbie Przyjęć 150,00 zł
Opieka pielęgniarki 60,00 zł
Cewnikowanie pęcherza 120,00 zł
EKG 50,00 zł
ENEMA 50,00 zł
Założenie wenflonu 20,00 zł
Iniekcja domięśniowa 20,00 zł
Iniekcja dożylna 30,00 zł
Iniekcja podskórna 10,00 zł
8 Kardiowersja / defibrylacja - elektroterapia 500,00 zł
Monitorowanie EKG 50,00 zł
Monitorowanie saturacji 10,00 zł
Nacięcie ropnia 150,00 zł
Nakłucie tętnicy (do gazometrii) 50,00 zł
Podłączenie kroplówki (bez leków) 1 butelka 30,00 zł
Płukanie żołądka 200,00 zł
Podłączenie nebulizatora + lek 20,00 zł
Podłączenie kroplówki (z lekami) 1 butelka 50,00 zł
Pobranie krwi 20,00 zł
Pomiar RR 10,00 zł
Pomiar temperatury 10,00 zł
Pomiar poziomu cukru (test paskowy) 10,00 zł
Tlenoterapia (za 1 godzinę) 20,00 zł
Oczyszczenie rany 50,00 zł
Szycie skóry, mięśni 120,00 zł
Opanowanie krwotoku 100,00 zł
Podanie AT 50,00 zł
Nakłucie stawu i punkcja 200,00 zł
Znieczulenie nasiękowe 40,00 zł
Opatrunek duży 60,00 zł
Opatrunek mały 30,00 zł
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka 60,00 zł
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy 120,00 zł
Założenie Desolta - miękki 50,00 zł
Założenie kołnierza szyjnego - miękki 50,00 zł
Zdjęcie gipsu 60,00 zł
Nastawienie zwichnięcia / złamania 300,00 zł
Założenie longety gipsowej góra 60,00 zł
Założenie longety gipsowej dół 80,00 zł
RTG, USG, Tomografia Komputerowa zgodnie z Cennikiem
Toaleta pacjenta 50,00 zł
Toaleta pacjenta+ dezynfekcja 100,00 zł
Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w Szpitalu 

 

VI. Ceny świadczeń wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej *

Badania Obrazowe  
Rodzaj świadczeń Cena brutto
 Badanie jelita cienkiego ( pasaż )  200,00 zł
 Badanie jelita grubego ( wlew z kontrastem )  280,00 zł
 Badanie przełyku  160,00 zł
 Badanie żołądka i dwunastnicy  160,00 zł
 Urografia  300,00 zł

 

 RTG   
Rodzaj świadczeń Cena brutto
 RTG klatki piersiowej PA  90,00 zł
 RTG klatki piersiowej - kontrola cewnika podobojczykowgo  115,00 zł
 RTG klatki piersiowej  boczne  90,00 zł
 RTG klatki piersiowej PA + boczne  120,00 zł
 RTG szczytów płuc  80,00 zł
 RTG czaszki  80,00 zł
 RTG podstawy czaszki  80,00 zł
 RTG zatok  90,00 zł
 RTG twarzoczaszki  80,00 zł
 RTG celowane na tarczycę   80,00 zł
 RTG żuchwy  80,00 zł
 RTG potylicy  80,00 zł
 RTG kości nosa  80,00 zł
 RTG stawu barkowego prawego / lewego  80,00 zł
 RTG stawów barkowych  95,00 zł
 RTG stawu mostkowo-obojczykowego  80,00 zł
 RTG łopatki  80,00 zł
 RTG mostka  80,00 zł
 RTG obojczyka  80,00 zł
 RTG kości ramiennej prawej / lewej  80,00 zł
 RTG kość ramienna (2 projekcje)  80,00 zł
 RTG kości ramiennych P+L  95,00 zł
 RTG kości przedramienia prawego / lewego  80,00 zł
 RTG kości przedramion porównawcze  95,00 zł
 RTG stawu łokciowego (2 projekcje)  85,00 zł
 RTG stawów łokciowych porównawcze  95,00 zł
 RTG nadgarstka prawy / lewy  80,00 zł
 RTG nadgarstków porównawcze  95,00 zł
 RTG dłoni (1 projekcja)  80,00 zł
 RTG dłoni (2 projekcje)  90,00 zł
 RTG palca  80,00 zł
 RTG palców  80,00 zł
 RTG celowane na kość łódeczkowatą (4 projekcje)  100,00 zł
 RTG celowane na kość grochowata  80,00 zł
 RTG żeber  90,00 zł
 RTG kręgosłupa AP + bok (skaning)  270,00 zł
 RTG kręgosłupa AP (skaning)  135,00 zł
 RTG kręgosłupa szyjnego / skosy  80,00 zł
 RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe)  80,00 zł
 RTG kręgosłupa piersiowego  80,00 zł
 RTG kręgosłupa lędźwiowego  80,00 zł
 RTG kości długich (skaning)  132,00 zł
 RTG kości krzyżowej  80,00 zł
 RTG kości ogonowej  80,00 zł
 RTG kości udowej prawej / lewej  85,00 zł
 RTG kości udowych  95,00 zł
 RTG podudzi  95,00 zł
 RTG podudzia prawego / lewego  80,00 zł
 RTG stawu kolanowego prawgo / lewego  80,00 zł
 RTG stawów kolanowych porównawcze  95,00 zł
 RTG osiowe rzepki  80,00 zł
 RTG stawów skokowych porównawcze  95,00 zł
 RTG stopy prawej / lewej  80,00 zł
 RTG stóp  95,00 zł
 RTG kości piętowej prawej / lewej  80,00 zł
 RTG kości piętowych   95,00 zł
 RTG stawu biodrowego lewego / prawego  80,00 zł
 RTG stawów biodrowych  95,00 zł
 RTG stawów krzyżowo- biodrowych   80,00 zł
 RTG jamy brzusznej  95,00 zł
 RTG miednicy  80,00 zł
 Koszt Kliszy Format 35x43 (w tym VAT 23 %)   25,00 zł
 Koszt Kliszy Format 26x36 (w tym VAT 23 %)  20,00 zł

 

Tomografia Komputerowa bez kontrastu
Rodzaj świadczeń Cena brutto
 Głowy  250,00 zł
 Klatki piersiowej  320,00 zł
 Jamy brzusznej  320,00 zł
 Jamy brzusznej + miednicy  400,00 zł
 Pozostałe w tym: 
 Szyja   300,00 zł
 Zatoki nosa  300,00 zł
 Uszy  300,00 zł
 Kręgosłup szyjny   300,00 zł
 Kręgosłup piersiowy   300,00 zł
 Kręgosłup lędźwiowy   300,00 zł
 Kości długie   300,00 zł

 

Tomografia Komputerowa z kontrastem
Rodzaj świadczeń Cena brutto
 Angiografia TK  470,00 zł
 Głowy  330,00 zł
 Klatki piersiowej  430,00 zł
 Jamy brzusznej  430,00 zł
 Jamy brzusznej + miednicy  540,00 zł
 Pozostałe w tym: 
 Szyja   410,00 zł
 Zatoki nosa  410,00 zł
 Uszy  410,00 zł
 Kręgosłup szyjny   410,00 zł
 Kręgosłup piersiowy   410,00 zł
 Kręgosłup lędźwiowy   410,00 zł
 Kości długie   410,00 zł
 Koszt Kliszy Format 35x43 (w tym VAT 23 %)  25,00 zł

 

 USG   
Rodzaj świadczeń Cena brutto
 Dopler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 130,00 zł
 Dopler tętnic kończyn górnych (2 kończyny) 130,00 zł
 Dopler tętnic szyjnych 110,00 zł
 Dopler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 130,00 zł
 Dopler żył kończyn górnych (2 kończyny) 130,00 zł
 Stawu barkowego  100,00 zł
 Stawów barkowych  160,00 zł
 Stawu kolanowego  100,00 zł
 Stawów kolanowych  160,00 zł
 Stawu łokciowego  100,00 zł
 Stawów łokciowych  160,00 zł
 Stawu nadgarstka  100,00 zł
 Stawów nadgarstka  160,00 zł
 Dłoni  100,00 zł
 Palca ręki  100,00 zł
 Palców rąk  160,00 zł
 Stawów ręki  100,00 zł
 Stawów rąk  160,00 zł
 Stawu skokowego  100,00 zł
 Stawów skokowych  160,00 zł
 Stóp  160,00 zł
 Stopy  100,00 zł
 Piersi  100,00 zł
 Sutka 80,00 zł
 Jamy brzusznej   80,00 zł
 Ścięgna Achillesa 100,00 zł
 Ślinianek 80,00 zł
 Tarczycy 80,00 zł
 Tkanki miękkiej i wskazaną okolicę 80,00 zł
 Układu moczowego 70,00 zł
 Węzłów chłonnych 120,00 zł

 

Rodzaj świadczenia Cena brutto 
Morfologia  6,65 zł
Rozmaz manualnie 3,33 zł
Retikulocyty 4,74 zł
OB.  3,80 zł
APTT 6,68 zł
PT 6,68 zł
Fibrynogen 9,48 zł
Mocz badanie ogólne 6,65 zł
Kał na pasożyty 1 oznaczenie 7,11 zł
Krew utajona w kale 11,25 zł
ALAT 6,17 zł
ASPAT 6,17 zł
Amoniak  16,59 zł
Amylaza 5,69 zł
Fosfataza zasadowa 5,69 zł
Fosfataza kwaśna 6,27 zł
CK 11,85 zł
Białko całkowite 5,22 zł
Bialko Bence-Jonesa met. Immunofiksacji  105,20 zł
Białko C 37,91 zł
Białko S 52,85 zł
Proteinogram 18,96 zł
Albuminy  4,74 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu 4,74 zł
Białko całkowite w moczu  4,74 zł
Bilirubina całkowita 5,69 zł
Bilirubina - frakcje 11,37 zł
Cholesterol całkowity 5,69 zł
Cholesterol HDL 5,69 zł
Cholesterol LDL- metoda bezpośrednia 5,69 zł
TG 9,00 zł
Lipidogram 18,48 zł
Glukoza 4,74 zł
C- peptyd 21,32 zł
HBA1-C 15,17 zł
Insulina  12,80 zł
Mocznik 5,69 zł
Kreatynina 5,69 zł
Kwas moczowy 5,69 zł
Sód 5,22 zł
Potas 5,22 zł
Wapń całkowity 5,69 zł
Wapń zjonizowany  11,85 zł
Magnez 9,00 zł
Fosfor 5,69 zł
Chlor  5,22 zł
Żelazo 7,59 zł
TIBC 9,48 zł
PSA(jakościowo) 11,85 zł
CEA 14,60 zł
CA19-9 24,44 zł
CA15-3 24,44 zł
CA-125 24,44 zł
AFP 19,52 zł
WR 10,43 zł
Gazometria 21,32 zł
Osmolalność osocza 13,28 zł
CK-MB 14,22 zł
hs Troponina I 26,06 zł
NT- proBNP 85,79 zł
mleczany 16,59 zł
Test etanolowy 18,96 zł
Badanie szpiku 68,85 zł
17-hydroksykortykoidy w moczu 42,63 zł
ACTH 16,59 zł
ANCA 43,19 zł
AMA 30,80 zł
ANA 37,50 zł
Anty-HBS ilościowo 17,54 zł
ASO ilościowo 9,48 zł
Borelioza IgG 21,32 zł
Borelioza IgM 21,32 zł
CMV IgM  21,32 zł
CMV  IgG 21,32 zł
CRP - ilościowo 9,48 zł
Anty-CPP 38,30 zł
Prokalcytonina 69,54 zł
D-Dimery 23,69 zł
EBV IgG 25,11 zł
EBV IgM 24,71 zł
Estradiol 15,65 zł
Ferrytyna 19,91 zł
FT 3 13,28 zł
FT 4 13,28 zł
p/ ciała przeciwko receptorom TSH(Trab) 33,17 zł
Gamma GT 8,06 zł
HBs antygen 9,48 zł
HCG - beta ilościowo 15,17 zł
Hemoglobina glikowana HbA1c  15,17 zł
HIV Ag/Ab 16,59 zł
IgA 9,48 zł
IgG 9,48 zł
IgM 9,48 zł
IgE 14,22 zł
Kortyzol 15,00 zł
Kortyzol w moczu (zbiórka dobowa) 25,68 zł
Kwas foliowy 21,32 zł
LH 15,65 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG 21,32 zł
Mykoplazma pneumoniae IgM 21,32 zł
Odczyn lateksowy 9,48 zł
Odczyn Waaler-Rose jakościowo 8,54 zł
Antykoagulant toczniowy  37,91 zł
P/ciała anty-HCV 17,54 zł
P/ciała anty-TG 16,59 zł
P/ciała anty-TPO 16,59 zł
p/ ciała antyfosfolipidowe 47,37 zł
Parathormon (intact) 18,00 zł
Progesteron 15,65 zł
Prolaktyna 15,65 zł
Przeciwciała anty Hbc IgM 23,69 zł
PSA(ilościowo) 11,85 zł
T3 9,48 zł
T4 9,48 zł
Testosteron 13,28 zł
Toxoplazma IgG ilościowo 18,00 zł
Toxoplazma IgM  18,96 zł
TSH 3 generacja 12,33 zł
Witamina B12 21,32 zł
Witamina D3 30,80 zł
Rotawirusy: Adeno, Astro, Noro, Rota w kale 76,38 zł
Grypa A i B szybkie testy 28,43 zł
RSV- szybki test 21,50 zł
Badanie ogólne płynów ustrojowych 30,56 zł

 

MIKROBIOLOGIA  
Rodzaj świadczenia Cena brutto
Posiew z dolnych dróg oddechowych  37,50 zł
Campylobacter – antygen w kale 61,59 zł
Kał – toksyna A + B Clostridium difficile 102,00 zł
Badanie epidemiologiczne VRE, MRSA 37,50 zł
Posiew mikrobiologiczny płynu z jam ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Badanie mikrobiol. krwi w kierunku tlenowym, beztlenowym w automatycznym systemie detekcji wzrostu drobnoustrojów 52,50 zł
Posiew krwi  z  worka  po przetoczeniu preparatów krwi (diagnostyka odczynu poprzetoczeniowego) 37,50 zł
Wymaz z owrzodzenia/ odleżyny w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew aspiratu/ wymazu z rany w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew asp./wymazu z ropnia w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew płynu stawowego w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Kał-posiew w kierunku Salmonella-Shigella 37,50 zł
Badanie mykologiczne  37,50 zł
Badanie w kierunku Mycobakterium  tuberculosis 67,50 zł
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy 22,50 zł
Szybka diagnostyka w kierunku gruźlicy metodą molekularną 405,00 zł
Posiew  cewników naczyniowych metoda ilościową i półilościową 37,50 zł
Badanie wymazu z górnych dróg oddechowych 37,50 zł
Badanie mikrobiologiczne płynu z jamy ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew ilościowy moczu 37,50 zł
Badanie wymazu z nosa ( MRSA) 37,50 zł
Badanie wymazu z nosa- posiew 37,50 zł
Posiew ze zmian skórnych  37,50 zł
Badanie wymazu z oka 37,50 zł
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 37,50 zł
Wymaz z pochwy 37,50 zł
Posiew materiału z przetoki 37,50 zł
Wymaz z rurki tracheostomijnej/intubacyjnej 37,50 zł
Posiew fragmentu tkanek/bioptatu/ punktatu 37,50 zł
Badanie wymazu z ucha  37,50 zł
Posiew żółci 37,50 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej 37,50 zł
Posiew cewnika moczowego 37,50 zł
Posiew kału w kierunku EHEC 37,50 zł
Posiew wymazu z odbytu CPE  37,50 zł
Posiew wymazu z odbytu w kierunku SS 37,50 zł
Posiew wymazu w kierunku VRE, MRSA 37,50 zł
Posiew wymazu z jamy otrzewnej 37,50 zł
Posiew wymazu z pęcherzyka żółciowego 37,50 zł
Posiew w kierunku grzybów pleśniowych 37,50 zł
Posiew ropy 37,50 zł
Posiew materiału śródoperacyjnego 37,50 zł
Posiew wymazu z torbieli 37,50 zł
Posiew tlenowo, beztlenowo z endoprotezy 52,50 zł
Badanie czystości powietrza met. sedymentacji 30,00 zł
Badanie czystości pow. szpitalnych met. odciskową 30,00 zł