Badania Laboratoryjne

Rodzaj świadczenia Cena brutto 
Morfologia  6,65 zł
Rozmaz manualnie 3,33 zł
Retikulocyty 4,74 zł
OB.  3,80 zł
APTT 6,68 zł
PT 6,68 zł
Fibrynogen 9,48 zł
Mocz badanie ogólne 6,65 zł
Kał na pasożyty 1 oznaczenie 7,11 zł
Krew utajona w kale 11,25 zł
ALAT 6,17 zł
ASPAT 6,17 zł
Amoniak  16,59 zł
Amylaza 5,69 zł
Fosfataza zasadowa 5,69 zł
Fosfataza kwaśna 6,27 zł
CK 11,85 zł
Białko całkowite 5,22 zł
Bialko Bence-Jonesa met. Immunofiksacji  105,20 zł
Białko C 37,91 zł
Białko S 52,85 zł
Proteinogram 18,96 zł
Albuminy  4,74 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu 4,74 zł
Białko całkowite w moczu  4,74 zł
Bilirubina całkowita 5,69 zł
Bilirubina - frakcje 11,37 zł
Cholesterol całkowity 5,69 zł
Cholesterol HDL 5,69 zł
Cholesterol LDL- metoda bezpośrednia 5,69 zł
TG 9,00 zł
Lipidogram 18,48 zł
Glukoza 4,74 zł
C- peptyd 21,32 zł
HBA1-C 15,17 zł
Insulina  12,80 zł
Mocznik 5,69 zł
Kreatynina 5,69 zł
Kwas moczowy 5,69 zł
Sód 5,22 zł
Potas 5,22 zł
Wapń całkowity 5,69 zł
Wapń zjonizowany  11,85 zł
Magnez 9,00 zł
Fosfor 5,69 zł
Chlor  5,22 zł
Żelazo 7,59 zł
TIBC 9,48 zł
PSA(jakościowo) 11,85 zł
CEA 14,60 zł
CA19-9 24,44 zł
CA15-3 24,44 zł
CA-125 24,44 zł
AFP 19,52 zł
WR 10,43 zł
Gazometria 21,32 zł
Osmolalność osocza 13,28 zł
CK-MB 14,22 zł
hs Troponina I 26,06 zł
NT- proBNP 85,79 zł
mleczany 16,59 zł
Test etanolowy 18,96 zł
Badanie szpiku 68,85 zł
17-hydroksykortykoidy w moczu 42,63 zł
ACTH 16,59 zł
ANCA 43,19 zł
AMA 30,80 zł
ANA 37,50 zł
Anty-HBS ilościowo 17,54 zł
ASO ilościowo 9,48 zł
Borelioza IgG 21,32 zł
Borelioza IgM 21,32 zł
CMV IgM  21,32 zł
CMV  IgG 21,32 zł
CRP - ilościowo 9,48 zł
Anty-CPP 38,30 zł
Prokalcytonina 69,54 zł
D-Dimery 23,69 zł
EBV IgG 25,11 zł
EBV IgM 24,71 zł
Estradiol 15,65 zł
Ferrytyna 19,91 zł
FT 3 13,28 zł
FT 4 13,28 zł
p/ ciała przeciwko receptorom TSH(Trab) 33,17 zł
Gamma GT 8,06 zł
HBs antygen 9,48 zł
HCG - beta ilościowo 15,17 zł
Hemoglobina glikowana HbA1c  15,17 zł
HIV Ag/Ab 16,59 zł
IgA 9,48 zł
IgG 9,48 zł
IgM 9,48 zł
IgE 14,22 zł
Kortyzol 15,00 zł
Kortyzol w moczu (zbiórka dobowa) 25,68 zł
Kwas foliowy 21,32 zł
LH 15,65 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG 21,32 zł
Mykoplazma pneumoniae IgM 21,32 zł
Odczyn lateksowy 9,48 zł
Odczyn Waaler-Rose jakościowo 8,54 zł
Antykoagulant toczniowy  37,91 zł
P/ciała anty-HCV 17,54 zł
P/ciała anty-TG 16,59 zł
P/ciała anty-TPO 16,59 zł
p/ ciała antyfosfolipidowe 47,37 zł
Parathormon (intact) 18,00 zł
Progesteron 15,65 zł
Prolaktyna 15,65 zł
Przeciwciała anty Hbc IgM 23,69 zł
PSA(ilościowo) 11,85 zł
T3 9,48 zł
T4 9,48 zł
Testosteron 13,28 zł
Toxoplazma IgG ilościowo 18,00 zł
Toxoplazma IgM  18,96 zł
TSH 3 generacja 12,33 zł
Witamina B12 21,32 zł
Witamina D3 30,80 zł
Rotawirusy: Adeno, Astro, Noro, Rota w kale 76,38 zł
Grypa A i B szybkie testy 28,43 zł
RSV- szybki test 21,50 zł
Badanie ogólne płynów ustrojowych 30,56 zł
   
MIKROBIOLOGIA  
   
Rodzaj świadczenia Cena brutto
Posiew z dolnych dróg oddechowych  37,50 zł
Campylobacter – antygen w kale 61,59 zł
Kał – toksyna A + B Clostridium difficile 102,00 zł
Badanie epidemiologiczne VRE, MRSA 37,50 zł
Posiew mikrobiologiczny płynu z jam ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Badanie mikrobiol. krwi w kierunku tlenowym, beztlenowym w automatycznym systemie detekcji wzrostu drobnoustrojów 52,50 zł
Posiew krwi  z  worka  po przetoczeniu preparatów krwi (diagnostyka odczynu poprzetoczeniowego) 37,50 zł
Wymaz z owrzodzenia/ odleżyny w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew aspiratu/ wymazu z rany w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew asp./wymazu z ropnia w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew płynu stawowego w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Kał-posiew w kierunku Salmonella-Shigella 37,50 zł
Badanie mykologiczne  37,50 zł
Badanie w kierunku Mycobakterium  tuberculosis 67,50 zł
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy 22,50 zł
Szybka diagnostyka w kierunku gruźlicy metodą molekularną 405,00 zł
Posiew  cewników naczyniowych metoda ilościową i półilościową 37,50 zł
Badanie wymazu z górnych dróg oddechowych 37,50 zł
Badanie mikrobiologiczne płynu z jamy ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym  52,50 zł
Posiew ilościowy moczu 37,50 zł
Badanie wymazu z nosa ( MRSA) 37,50 zł
Badanie wymazu z nosa- posiew 37,50 zł
Posiew ze zmian skórnych  37,50 zł
Badanie wymazu z oka 37,50 zł
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 37,50 zł
Wymaz z pochwy 37,50 zł
Posiew materiału z przetoki 37,50 zł
Wymaz z rurki tracheostomijnej/intubacyjnej 37,50 zł
Posiew fragmentu tkanek/bioptatu/ punktatu 37,50 zł
Badanie wymazu z ucha  37,50 zł
Posiew żółci 37,50 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej 37,50 zł
Posiew cewnika moczowego 37,50 zł
Posiew kału w kierunku EHEC 37,50 zł
Posiew wymazu z odbytu CPE  37,50 zł
Posiew wymazu z odbytu w kierunku SS 37,50 zł
Posiew wymazu w kierunku VRE, MRSA 37,50 zł
Posiew wymazu z jamy otrzewnej 37,50 zł
Posiew wymazu z pęcherzyka żółciowego 37,50 zł
Posiew w kierunku grzybów pleśniowych 37,50 zł
Posiew ropy 37,50 zł
Posiew materiału śródoperacyjnego 37,50 zł
Posiew wymazu z torbieli 37,50 zł
Posiew tlenowo, beztlenowo z endoprotezy 52,50 zł
Badanie czystości powietrza met. sedymentacji 30,00 zł
Badanie czystości pow. szpitalnych met. odciskową 30,00 zł