Badania EMG i EEG

7.    Cennik Diagnostyki Neurologicznej Pracownia EMG oraz Pracownia EEG
     
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
1 Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych 70 zł
2 Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych 60 zł
3 Badanie EMG ilościowe jednego mięśnia 100 zł
4 Próba ischemiczna (tężyczkowa) 200 zł
5 Badanie EMG jakościowe jednego mięśnia 50 zł
6 Próba miasteniczna z 2 mięśni 250 zł
7 Badanie EEG 110 zł