Strona główna > Aktualności

Aktualności

Inwestycje

przez admin

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16.03.2017r , Aneks nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

Więcej...

Inwestycje

przez admin

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 13/UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 10.02.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 670.000,00 zł

670.000,00 zł (dotacja) + 50.814,29 zł (wkład własny) = 720.814,29 zł 

Więcej...

Umowa dotacji

przez stocer

tl_files/1/logoWFOSiGW.jpg

UMOWA DOTACJI

NR 1327/16/OA/D z dnia 30.11.2016

zwana dalej

"Umową"

na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul., Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymiana instalacji i grzejników dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 347.490,98 zł"

Więcej...

Konkurs na wykonywanie badań RM 0,3 i 1,5 Tesla - bez kontrastu

przez stocer

OGŁOSZENIE oraz SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER ” Sp. z o.o. – zwana dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenie zdrowotne pn.:

„Badanie rezonansu magnetycznego 0,3T i 1,5 T

(Rodzaje badań: RM – stawy oraz kości)

zwanego dalej "zamówieniem", którego szczegółowy zakres opisany jest w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

Więcej...

Połączenie Spółek

przez stocer

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. niniejszym informuje, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Spółki pod firmą Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) ze Spółką pod firmą  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (Spółką Przejmującą).

Więcej...

Dni Konstancina

przez stocer

W dniach 18-19.06.2016 odbyły się uroczyste obchody Dni Konstancina podczas których Stocer prezentował na swoim stoisku ofertę usług medycznych.

Więcej...

Plan połączenia spółek.

przez stocer

W dniu 22 marca 2016 r. został uzgodniony plan połączenia spółek:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna oraz Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Więcej...

Otwarcie dwóch oddziałów

przez admin

W dnu 15 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie dwóch oddziałów w szpitalu
im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.

 

Więcej...

DARMOWE KOMPUTEROWE BADANIE STÓP

przez stocer

Z przyjemnością informujemy Państwa o bezpłatnych komputerowych badaniach stóp w następujących dniach:

Więcej...

Ortopedyczne wkladki narciarskie

przez admin

Wkładki ortopedyczne do butów narciarskich francuskiej firmy Sidas – Podiatech.

Więcej...