Strona główna > Aktualności

Aktualności

Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² - Barek

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:


I. Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² składającego się z 4 pomieszczeń znajdujących się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz punktu sprzedaży prasy i artykułów pierwszej potrzeby.

Więcej...

Najem obiektu - willi pod nazwą „Willa MON-REPOS”

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza konkurs ofert na:
Najem obiektu - willi pod nazwą „Willa MON-REPOS” w celu realizacji zdjęć do filmu - nieruchomość zlokalizowana na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.
• cena wywoławcza czynszu w wysokości netto 65.000,00 zł.

Więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego.

przez stocer

aproszenie Rektor i Senat Uczelni Łazarskiego - prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego,
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o, uczestniczyło w wydarzeniu Uczelni - Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

Więcej...

Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie

przez stocer

tl_files/1/Aktualnosci/Inwestycje/logo2.jpg

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie”.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt polega na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową są użytkownicy obiektu i mieszkańcy Miasta, którzy skorzystają z poprawy jakości powietrza.

Więcej...

najem powierzchni - apteka

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:
Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 115,15 m² znajdującego się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Medycznego - Pruszków

przez admin

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą
w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Wierzejewskiego 12, niniejszym ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

Więcej...

Konstancin-Jeziorna - informacja o niszczeniu dokumentacji

przez admin

Konstancin-Jeziorna - ogłosznenie o niszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Więcej...

Ogłoszenie - najem powierzchni

przez admin

OGŁOSZENIE

 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

 

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 

 Najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków. 

 

Miejsce lokalizacji automatu:

  1. holl budynku głównego w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 ( I piętro).

Więcej...

Konkurs K- 39- 2022 - badania histopatologiczne

przez stocer

O G Ł O S Z E N I E
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
REGON 142013120, NIP 123-11-94-950
Podstawa prawna – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((tj. Dz.U 2018, poz. 2190 z późn. zm.) – dalej: u.dz.l.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – zwane dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenia zdrowotne pn.:
„Badania histopatologiczne”
dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie

Więcej...