Strona główna > Aktualności

Pracownik Socjalny

przez stocer

Magdalena Kuźmińska

Kontakt:

telefon: (22) 770 94 71

pokój 16 ( za rejestracją poradni specjalistycznych) w godzinach 8:00 – 14:00, od poniedziałku do piątku,

e-mail: m.kuzminska@szpk.pl

Kto może zwrócić się o pomoc:

- pacjent przebywający na oddziale szpitala lub rodzina w imieniu pacjenta.

Jakie można uzyskać wsparcie ze strony pracownika socjalnego:

- wsparcie emocjonalne dla rodziny i pacjenta przebywającego w szpitalu,

- udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy,

- informacja na temat organizacji opieki dla pacjenta po wyjściu ze szpitala,

- informowanie o procedurach jakie występują w różnych instytucjach,

- kontakty z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz instytucjami,

- pomoc osobom bezdomnym (informowanie o możliwości umieszczenia w schroniskach, noclegowniach itp.),

- wystąpienie o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,

- informacja o procedurze pochówku,

- wszelka pomoc dotycząca spraw socjalnych pacjenta przebywającego w szpitalu.

Wróć