Strona główna > Aktualności

Połączenie Spółek

przez stocer

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. niniejszym informuje, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Spółki pod firmą Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) ze Spółką pod firmą  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (Spółką Przejmującą), czego odzwierciedleniem jest Dział 6 Rubryka 4 aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

 Na skutek połączenia, stosownie do art. 494 § 1 ksh Spółka Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z dniem połączenia, tj. z dniem 1 lipca 2016 r., wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o.

Wróć