Strona główna > Aktualności

Plan połączenia spółek.

przez stocer

W związku z planowanym połączeniem Spółki Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 585004, ze Spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (Spółką Przejmującą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 337011, na podstawie art. 492 § 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., stosownie do art. 500 § 2 (1)ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 22 marca 2016 r.

Piotr Papaj - Prezes Zarządu

Jan Orgelbrand - Członek Zarządu

 

Więcej

 

Wróć