Strona główna > Aktualności

Otwarcie dwóch oddziałów

przez admin

W dnu 15 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie dwóch oddziałów w szpitalu
im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. Pani Ewa Kopacz była premier RP, która w trakcie swojego urzędowania podjęła decyzję o wsparciu finansowym tego remontu z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów w kwocie 5 mln zł oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który również przekazał na inwestycję kwotę 1,25 mln zł, Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Waldemar Kuliński, Monika Sokulska dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim, Jacek Kozłowski były Wojewoda Mazowiecki oraz Zarząd, Dyrekcja, pracownicy i pacjenci Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”.

Dzięki otrzymanym środkom z budżetu centralnego i budżetu województwa mazowieckiego wyremontowano oddział rehabilitacji oraz oddział ortopedyczny, a także zakupiono nowoczesne urządzenia diagnostyczne (m.in.: jezdny aparat RTG z ramieniem C zintegrowany z systemem PACS/RIS, stacjonarny cyfrowy aparat RTG, mobilne cyfrowe aparaty RTG i USG,  wieża do endoskopii kręgosłupa).

Ta modernizacja oznacza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., poprawienie standardu na stanowisku pracy lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów ale przede wszystkim zapewnienie godnych warunków hospitalizacji dla pacjentów, którzy mogą się poczuć komfortowo, co zdecydowanie przyspiesza proces rekonwalescencji.

Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego pozwoli naszej kadrze specjalistów poprawić skuteczność pracy w niesieniu pomocy zarówno pacjentom dorosłym jak i dzieciom.

Szpital zapewnia kompleksowe, wysokospecjalistyczne usługi rehabilitacyjne i ortopedyczne. Wykonuje wiele skomplikowanych zabiegów, których nie podejmują się inne placówki medyczne
w kraju.

 

GALERIA

ZMIENIAMY SIĘ

 

Wróć