Strona główna > Aktualności

UWAGA !!! Ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych

przez stocer

UWAGA !!!

w związku z zagrożeniem epidemicznym w Szpitalach Spółki wprowadza się następujące ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych  do odwołania

 

Szpital im. Prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie:

 

 • pacjentów z urazem ortopedycznym oraz objawami infekcji (gorączka kaszel, duszność, trudności w oddychaniu), prosimy o kontakt z sanepidem w Piasecznie nr tel. 22 756 46 20, 22 756 43 33 oraz Szpitalem w Warszawie przy ul. Wołoskiej (tel. 22 508.20.00)
 • odwołuje się planowe wizyty w w poradniach specjalistycznych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, ul. Długiej 40/42, w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, oraz pracowni USG
 • w poradni ortopedycznej przyjmowani będą wyłącznie pacjenci wymagający zdjęcia unieruchomienia (gipsu) i zmiany opatrunków
 • pacjenci wymagający zwolnień lekarskich oraz recept obsługiwani będą wyłącznie w trybie teleporady  poradnia w budynku głównym nr telefonu tel. 22 711 90 26, 56 oraz 609 555 309, 605 848 810,  lub e-mail rejestracja@stocer.pl poradnia w budynku ambulatorium  pod
  nr tel. 22 711 90 25 oraz 783 999 902,  lub e-mail przychodnia@stocer.pl
 • obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu na terenie szpitala  osób postronnych (towarzyszących pacjentowi) oraz zakaz odwiedzin pacjentów
 • Oddziały Rehabilitacji Dziennej oraz fizjoterapia ambulatoryjna w ośrodkach w Konstancinie Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, ul. Długiej 40/42 oraz w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a, są  zamknięte.

 

Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

 • Pacjentów z objawami infekcji (gorączka kaszel, duszność, trudności w oddychaniu), prosimy o kontakt z sanepidem w Warszawie  nr tel. 22 310 79 00 (ul. Jana Kochanowskiego 21) oraz Szpitalem w Warszawie przy ul. Wołoskiej tel. 22 508 20 00),
 • Wstrzymuje się zabiegi planowe w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • odwołuje się planowe wizyty w poradni rehabilitacyjnej oraz badania USG,
 • w Poradni Ortopedycznej przyjmowani będą wyłącznie pacjenci;

- wymagający kontroli poszpitalnej po leczeniu w tutejszym Oddziale Chirurgii Urazowo-ortopedycznej – po uprzednim zapisaniu   pod nr tel. 22 579 52 40,

- po ostrym dyżurze w tutejszej Izbie Przyjęć – rejestracja tel. 22 579 53 79,

 • obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu na terenie szpitala  osób postronnych (towarzyszących pacjentowi) oraz zakaz odwiedzin pacjentów
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz fizjoterapia ambulatoryjna przy ul. Bohaterów Września 7 w Warszawie zamknięte,

 

 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera

 

 • Pacjentów z objawami infekcji (gorączka kaszel, duszność, trudności w oddychaniu), prosimy o kontakt z sanepidem w Pruszkowie nr tel. 22 758 75 26 oraz Szpitalem w Warszawie przy ul. Wołoskiej tel. 22 508 20 00);
 • Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych nie będą obsługiwani;
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej jest zamknięty;.
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna przyjmuje e jedynie wizyty nagłe, pohospitalizacyjne, kontrolne po zabiegach operacyjnych.
 • przyjęcia planowe na oddziały szpitalne są ograniczone do diagnostyki i leczenia operacyjnego pacjentów z podejrzeniem/potwierdzeniem chorób onkologicznych. Sprawy dotyczące odwołania, przełożenia terminu wizyt/ hospitalizacji planowych proszę załatwiać  przez telefon: 22 770-93-50, lub e-mail: przychodnia@szpk.pl
 • obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu na terenie szpitala  osób postronnych (towarzyszących pacjentowi) oraz zakaz odwiedzin pacjentów, a także przemieszczania się pacjentów pomiędzy oddziałami.
 • W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin oraz zakaz samodzielnego przemieszczania się pacjentów pomiędzy oddziałami.

Wróć