Strona główna > Aktualności

Ogłoszenie - najem powierzchni

przez admin

OGŁOSZENIE

 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

 

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 

 Najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków. 

 

Miejsce lokalizacji automatu:

  1. holl budynku głównego w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 ( I piętro).

 

  • umowa zostanie zawarta na okres jednego roku,
  • cena wywoławcza czynszu w wysokości 400,00 PLN netto za stanowisko pod automat,
  • wadium w wysokości 400,00 PLN

 

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 do dnia 20.06.2022r. do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa na najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków”. 

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ulicy Barskiej 16/20 w Sekcji Zamówień Publicznych lub Sali Konferencyjnej.
  2.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 lub w kasie w siedzibie Wynajmującego w Warszawie, ul. Barska 16/20 do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  3. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępnymi na stronie www.stocer.pl (zakładka-Aktualności) lub w Sekcji Zamówień Publicznych w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ulicy Barskiej 16/20 (III piętro) – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /22/  579-53-76.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Warszawa, dn. 10.06.2022 r.

Wróć