Strona główna > Aktualności

Najem udostępnionej części komina stalowego; Najem udostępnionej części dachu budynku

przez stocer

  1. "Najem udostępnionej części komina stalowego znajdującego się na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz 15 m² powierzchni gruntu do wykorzystania na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
  2. Najem udostępnionej części dachu budynku położonego przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie oraz 10 m² powierzchni gruntu przyległego do budynku do wykorzystania na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej"

Wróć