Strona główna > Aktualności

Najem obiektu - willi pod nazwą „Willa MON-REPOS”

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12


Ogłasza konkurs ofert na:
Najem obiektu - willi pod nazwą „Willa MON-REPOS” w celu realizacji zdjęć do filmu - nieruchomość zlokalizowana na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.
• cena wywoławcza czynszu w wysokości netto 36.000,00 zł.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 08.02.2023 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Wynajmującego w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki).
3. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu dostępnymi w Dziale Handlowym w siedzibie Wynajmującego – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /22/ 711-90-48.
Konstancin – Jeziorna, 01.02.2022 r.

Wróć