Strona główna > Aktualności

Najem lokalu użytkowego

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 Najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków. 

Miejsce lokalizacji automatu:

  1. holl budynku głównego w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 ( I piętro).
  • umowa zostanie zawarta na okres jednego roku,
  • cena wywoławcza czynszu w wysokości 400,00 PLN netto za stanowisko pod automat,
  • wadium w wysokości 400,00 PLN

Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 do dnia 22.07.2020 r. do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa na najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków”. 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ulicy Barskiej 16/20 w Sekcji Zamówień Publicznych lub Sali Konferencyjnej.
  2.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 lub w kasie w siedzibie Wynajmującego w Warszawie, ul. Barska 16/20 do dnia 22.07.2020 r. do godz. 11:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  3. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępnymi na stronie www.stocer.pl (zakładka-Aktualności) lub w Sekcji Zamówień Publicznych w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ulicy Barskiej 16/20 – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /22/  579-53-76.

Wróć