Strona główna > Aktualności

Najem lokalu użytkowego

przez stocer

Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

OGŁOSZENIE

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

 

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 

Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 115,15 m² znajdującego się  w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,

  • umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy (począwszy od dnia 1.08.2019r)
  • cena wywoławcza czynszu w wysokości 90,00 PLN netto za 1m²
  • wadium w wysokości 1.000,00 PLN
  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki) Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 26.07.2019 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
  2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2019 r. o godzinie 12:20 w siedzibie Wynajmującego w Dziale Handlowym.
  3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Milenium S.A. nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 lub gotówka w kasie w siedzibie Wynajmującego do dnia 26.07.2019r. do godz.12:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępnymi na stronie www.stocer.pl w zakładce: Aktualności lub Zamówienia publiczne – Aktualne postepowania, a także w Dziale Handlowym w siedzibie Wynajmującego – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /22/  711-90-48

Konstancin – Jeziorna 18.07.2019r.

Wróć