Strona główna > Aktualności

Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² - Barek

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12


Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:


I. Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² składającego się z 4 pomieszczeń znajdujących się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz punktu sprzedaży prasy i artykułów pierwszej potrzeby.
II. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III. Cena minimalna czynszu w wysokości 33,00 PLN netto za 1 m² zajmowanej powierzchni
IV. Wymagana kwota wadium w wysokości 1.000,00 PLN
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 12.01.2023 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Wynajmującego w Dziale Handlowym lub w Sali konferencyjnej (budynek Zarządu Spółki).
3. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. lub przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12.00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia (materiały dostępne na stronie www.stocer.pl, zakładka Aktualności) lub w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki) w siedzibie Wynajmującego – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
5. Dodatkowe dokumenty – Specyfikację warunków udziału w Konkursie i informacje można uzyskać w Dziale Handlowym pod nr tel. 22-711-90-48
Konstancin-Jeziorna, 04.01.2023 r.

Wróć