Strona główna > Aktualności

Najem lokalu

przez stocer

Najem lokalu

Najem lokalu o powierzchni 17,33 m² składającego się z 2 pomieszczeń znajdujących się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług pocztowych.

  • umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
  • cena wywoławcza czynszu w wysokości 45,00 PLN netto za 1 m2.
  • wadium w wysokości 1.000,00 PLN

 

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 28.05.2019r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2019r. o godzinie 12:20 w siedzibie Wynajmującego w Sali konferencyjnej (budynek Zarządu Spółki).
  3. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. lub przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460  do dnia 28.05.2019 r. do godz. 12:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępnymi w Dziale Handlowym w siedzibie Wynajmującego – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /22/ 711-90-48.

Wróć