Strona główna > Aktualności

Konkurs na wykonywanie badań RM 0,3 i 1,5 Tesla - bez kontrastu

przez stocer

OGŁOSZENIE oraz SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji  „ STOCER ” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, Ul. Wierzejewskiego 12

REGON 142013120,  NIP 123-11-94-950

Podstawa prawna – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER ” Sp. z o.o. – zwana dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenie zdrowotne pn.:

„Badanie rezonansu magnetycznego 0,3T i 1,5 T

(Rodzaje badań: RM – stawy oraz kości)

zwanego dalej "zamówieniem", którego szczegółowy zakres opisany jest w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

Wróć