Strona główna > Aktualności

kasacja dokumentacji medycznej

przez Elżbieta Jeleń

kasacja dokumentacji medycznej

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie
z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odbędzie się kasacja dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Konstancinie-Jeziornie w Poradni Urazowo-Ortopedycznej w latach 1996-1997 oraz w Szpitalu im. Prof. M. Weissa w latach 1994-1995.

W związku z powyższym prosimy Pacjentów zainteresowanych odbiorem swojej dokumentacji z w/w okresu o pilny kontakt z Działem Dokumentacji Medycznej
tel. (22) 711 90 08 lub drogą elektroniczną: dokumentacja@stocer.pl

Dokumentację będzie można odbierać do dnia 10 lutego 2020r.

Wróć