Strona główna > Aktualności

Inwestycje

przez admin

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 13/UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 10.02.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 670.000,00 zł

670.000,00 zł (dotacja) + 50.814,29 zł (wkład własny) = 720.814,29 zł 

 

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej związane z koniecznością wydzielenia i oddymiania klatek, wykonaniem wewnętrznych ścian działowych wraz z montażem ślusarki oraz zmianą lokalizacji i wymiarów okien i drzwi w ścianie zewnętrznej, a także niezbędne roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego pacjentów oraz pracowników Szpitala. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 lipca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wróć