Strona główna > Aktualności

Inwestycje

przez admin

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Etap I dokumentacja”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 81/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 20.07.2017r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017 -  kwota dotacji w wysokości:  96.642,76 zł

96.642,76 zł (dotacje) + 976,19 zł (wkład własny) = 97.618,95 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren2.jpg

W ramach zdania wykonana została dokumentacja projektowa (wraz z opracowaniami niezbędnymi do jej sporządzenia) konieczna do wykonania prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej terenu Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie, poprawy stanu technicznego infrastruktury Szpitala i utrzymania budynków oraz pełnego wykorzystania budowanej przez powiat pruszkowski sieci komunalnej kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane usunięciem istniejących kolizji i połączeń kanałów ściekowych i deszczowych na terenie Szpitala, udrożnienie kanałów zatopionych oraz budowę sieci na obszarach pozbawionych kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ich  do istniejącej sieci oraz planowanej w realizacji Powiatu budowy 4 przyłączy studni na terenie Szpitala.

Wróć