Strona główna > Aktualności

Informacja z otwarcia ofert - najem powierzchni - automaty do napojów i przekąsek.

przez stocer

  1. budynek główny Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, budynek Ambulatorium Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.
  2. hol budynku Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42.
  3. budynek Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1,
  4. budynek Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20,
  5. budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy al. Bohaterów Września 7.

 

Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane w/w. lokalizacje - ze wskazaniem posadowienia uzgodnionego z Użytkownikiem.

 

UWAGA: dot. lokalizacji przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie tj. punkt 2 – zawartość automatów zgodna z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi żywienia uczniów.

 

Wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

V24 Spółka o ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Kom.

Ul. Przedzialniana nr 6H

15-688 Białystok

Zaoferowana kwota czynszu wynosi:

Kwota netto za jedno stanowisko:   480,00 zł

Kwota brutto za jedno stanowisko: 590,40 zł

Łącznie 5 stanowisk: 2.400,00 zł netto, 2.952,00 zł brutto

Wybraną ofertę uznano za nieważną – nie spełnia warunków zawartych w Specyfikacji - Zleceniodawca w specyfikacji

oraz ogłoszeniu określił, iżkwota minimalna czynszu wynosi 711,00 PLN netto za 1m² (jeden automat)

wynajętej powierzchni.

 

Oferta nr 2

P.P.H.U. „CUBUŚ” Sebastian Wolski

Ul Północna 2

05-822 Milanówek

Zaoferowana kwota czynszu wynosi:

Kwota netto za jedno stanowisko:   711,00 zł

Kwota brutto za jedno stanowisko: 874,53 zł

Łącznie 10 stanowisk: 7 110,00 zł netto, 8 7545,30 zł brutto

Ad. 3.budynek Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1 – (4 automaty – 2 x napoje zimne i przekąski, 2 x napoje gorące).

Ad. 4. budynek Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 –

       (4 automaty- 2 x napoje zimne i przekąski, 2 x napoje gorące).

Ad. 5.budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy al. Bohaterów Września 7 -  (2 automaty- 1 x napoje zimne i przekąski, 1 x napoje gorące)

 

Oferta nr 3

MESSI Hubert Szekalski

Ul. Przemysłowa 3/1

16-010 Wasilków

Zaoferowana kwota czynszu wynosi:

Kwota netto za jedno stanowisko:   805,00 zł

Kwota brutto za jedno stanowisko: 990,15 zł

Łącznie 6 stanowisk: 4 830,00 zł netto, 5 940,00 zł brutto

Ad. 1. budynek główny Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 -          (1 m2 – 1 szt. automatów) budynek Ambulatorium Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.

Ad. 2. hol budynku Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

           (1 m2 – 1 szt. automatów)

Ad. 3.budynek Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1 – (3 m2 – 3 szt. automatów).

Ad. 4. budynek Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 –

       (1 m2 – 1 szt. automatów).

Ad. 5.budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy al. Bohaterów Września 7 -

Wróć