Strona główna > Aktualności

Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie

przez stocer

 tl_files/1/Aktualnosci/Inwestycje/logo2.jpg

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie”.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt polega na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową są użytkownicy obiektu i mieszkańcy Miasta, którzy skorzystają z poprawy jakości powietrza.


Beneficjent:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

 

 Całkowita wartość projektu:  3 090 542,29 zł

Wysokość dofinansowania:   1 206 159,48 zł

Poziom dofinansowania: 80%

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022

 

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z budynku użyteczności publicznej dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej ww. budynku.

 

W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
 • poprawa atrakcyjności  miasta uzdrowiskowego Konstancina-Jeziorny oraz Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer”

Zakres rzeczowy:

W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na:

 • termomodernizacji ścian budynku i dachu  
 • wymiana drewnianych okien zewnętrznych
 • modernizacji instalacji ogrzewania
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

 

 Planowane efekty ekologiczne, zgodne z umową o dofinansowanie to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 2 366,46 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 171,51 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 45,19  MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -
  828 505,41 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  - 162,67 tony równoważnika CO2/rok

Wróć