Strona główna > Aktualności

Najem powierzchni - stomatologia

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

 Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

Dzierżawa lokalu użytkowego, składającego się z dziesięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 150,00 m², położonego w budynku dawnej Administracji na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie  przy ul. Wierzejewskiego 12, z przeznaczeniem na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej – gabinetu stomatologicznego.

1.Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

2.Cena wywoławcza czynszu w wysokości: 32,00 zł netto za 1m²

   zajmowanej powierzchni lokalu,

3.Wadium w wysokości 1.000,00 PLN.

 

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 26.04.2019 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 12:20 w siedzibie Wynajmującego –budynek Zarządu Spółki (Dział Handlowy).
  3. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. lub przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 do dnia 26.04.2019r. do godz.12:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu stanowiącymi załącznik

      do niniejszego ogłoszenia (materiały dostępne na stronie www.stocer.pl, zakładka Aktualności)

      lub w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki) w siedzibie Wynajmującego – codziennie

      (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.

5.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

a/.w sprawach proceduralnych  (22)  711 90 48

b/.w sprawach merytorycznych (22)  711 90 38

 

 

Wróć