Strona główna > Aktualności

Konstancin-Jeziorna - informacja o niszczeniu dokumentacji

przez admin

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości

odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o. w roku 2001 (historie chorób szpitalnych) oraz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej i Izbie Przyjęć w roku 2001.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub drogą e-mailową: dokumentacia@stocer.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. 22 711 90 08.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, póz. 2069 z póź.zm.)

Wróć