Strona główna > Aktualności

Konstancin-Jeziorna - informacja o niszczeniu dokumentacji

przez admin

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości

odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o. w roku 2000 (historie chorób szpitalnych) oraz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej w latach 1998-2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub drogą e-mailową: dokumentacia@stocer.pl w terminie do dnia 2 lipca 2021 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. 22 711 90 08.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, póz. 2069 z póź.zm.),

Wróć