Strona główna > Aktualności

Aktualności

najem powierzchni - apteka

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:
Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 115,15 m² znajdującego się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Medycznego - Pruszków

przez admin

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą
w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Wierzejewskiego 12, niniejszym ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

Więcej...

Konstancin-Jeziorna - informacja o niszczeniu dokumentacji

przez admin

Konstancin-Jeziorna - ogłosznenie o niszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Więcej...

Ogłoszenie - najem powierzchni

przez admin

OGŁOSZENIE

 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

 

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 

 Najem powierzchni z przeznaczeniem pod instalację samoobsługowego automatu typu „vending” do dystrybucji ciepłych posiłków. 

 

Miejsce lokalizacji automatu:

  1. holl budynku głównego w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 ( I piętro).

Więcej...

Konkurs K- 39- 2022 - badania histopatologiczne

przez stocer

O G Ł O S Z E N I E
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
REGON 142013120, NIP 123-11-94-950
Podstawa prawna – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((tj. Dz.U 2018, poz. 2190 z późn. zm.) – dalej: u.dz.l.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – zwane dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenia zdrowotne pn.:
„Badania histopatologiczne”
dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie

Więcej...

Konkurs K- 34- 2022 - badania histopatologiczne

przez stocer

O G Ł O S Z E N I E
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
REGON 142013120, NIP 123-11-94-950
„Badania histopatologiczne”
dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie

Więcej...

Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki

przez stocer

Rada Nadzorcza
Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12
ogłasza Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.

Więcej...

Konkurs na najem powierzchni - gabinet stomatologiczny

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:
Dzierżawę lokalu użytkowego, składającego się z dziesięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 150,00 m²,

Więcej...

Konkurs - usługi pocztowe

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:


Najem lokalu o powierzchni 17,33 m² składającego się z 2 pomieszczeń znajdujących się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług pocztowych.
• umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
• cena wywoławcza czynszu w wysokości 47,29 PLN netto za 1 m2.
• wadium w wysokości 1.000,00 PLN

Więcej...

Konkurs - oferta na najem powierzchni -komora normobaryczna

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza konkurs ofert na:
Dzierżawę 50 m² powierzchni gruntu znajdującego się na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na posadowienie komory normobarycznej (nie związanej trwale z gruntem) oraz terenu zajętego na drogi komunikacyjne (pkt. III/4)
• umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
• cena wywoławcza czynszu w wysokości 50,00 PLN netto za 1 m2.
• wadium w wysokości 1.000,00 PLN

Więcej...