Strona główna > Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Izba Przyjęć Konstancin-Jeziorna

przez Elżbieta Jeleń

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Izbie Przyjęć
Szpitala im. prof. M. Weissa
Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.

Więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Izba Przyjęć Warszawa ul.Barska

przez Elżbieta Jeleń

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Izbie Przyjęć Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.

Więcej...

UWAGA! Przerwa w łączności telefonicznej

przez stocer

Uprzejmie informujemy, iż z powodu prac związanych z wymianą centrali telefonicznej w dniach 23 - 24 listopada 2017 r., nastąpi przerwa w łączności telefonicznej z komórkami organizacyjnymi zlokalizowanymi w obiektach w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

Wkładki ortopedyczne

przez stocer

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2017 r., wchodzi w życie nowy cennik wkładek ortopedycznych WIĘCEJ

Więcej...

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

przez stocer

Ministerstwo Zdrowia realizuje działania w zakresie ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przyłączyło się do antykorupcyjnej kampanii internetowej. Więcej informacji pod linkiem:
 
tl_files/1/KORUPCJA_TWITTE_1024x512.jpg

Więcej...

Najem wolnych powierzchni w budynku Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20

 

Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

 

 

Najem wolnych powierzchni w budynku Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny

                                   w  Warszawie , ul. Barska 16/20.

Więcej...

Plan połączenia

przez stocer

Informacja o planowanym połączeniu – udostępnienie Planu Połączenia Spółek

W związku z planowanym połączeniem Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (Spółki Przejmującej), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 337011, ze Spółką Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (Spółką Przejmowaną), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 518417, na podstawie art. 492 § 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,  Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., stosownie do art. 500 § 21 ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Więcej...

Umowa dotacji

przez stocer

tl_files/1/logoWFOSiGW.jpg

UMOWA DOTACJI

NR 1327/16/OA/D z dnia 30.11.2016

zwana dalej

"Umową"

na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul., Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymiana instalacji i grzejników dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 347.490,98 zł"

Więcej...

Najem udostępnionej części komina stalowego

przez stocer

OGŁOSZENIE oraz SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER ” Sp. z o.o. – Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

  Najem udostępnionej części komina stalowego

Więcej...