Strona główna > Inwestycje

Inwestycje

2019

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

 Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie ( I piętro)

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 183/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 20 września 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       135 800,00  zł (współczynnik 0,97)

135 800,00 zł (dotacja) + 4 200,00 zł (wkład własny) = 140 000,00 zł

 

 Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I  dokumentacja

Projekt realizowanego na podstawie Umowy Nr 179/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 17 września 2019r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019 -  kwota dotacji w wysokości:     19 400,00 zł (współczynnik 0,97)

19 400,00 zł (dotacja) + 600,00 zł (wkład własny) = 20 000,00 zł

2020 -  kwota dotacji w wysokości:     271 600,00 zł (współczynnik 0,97)

271 600,00 zł (dotacja) + 8 400,00 zł (wkład własny) = 280 000,00 zł

 

 Zakup serwera dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 166/UMWM/08/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 03 września 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       194 000,00  zł (współczynnik 0,97)

194 000,00 zł (dotacja) + 6 000,00 zł (wkład własny) = 200 000,00 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2019/166-2019/serwerownia_1.jpg

 

 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 157/UMWM/07/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 29 lipca 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       5.000.000,00 zł (współczynnik 0,97)

5 000 000,00 zł (dotacja) + 179 446,08 zł (wkład własny) = 5 179 446,08 zł

 tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/WP_20191217_09_59_33_Pro.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/WP_20191217_10_03_06_Pro (1).jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/WP_20191217_10_16_13_Pro.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/WP_20191217_12_28_35_Pro.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/157_2019-5.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/157_2019-6.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/157_2019-7.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/157-2019/157_2019-8.jpg

 

„Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER. Sp. z o. o.”

Inwestycja dot. Szpitali: w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 90/UMWM/04/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 30 kwietnia 2019r , ze zmianami, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       4 522 539,00  zł (współczynnik 0,97)

4 522 539,00 zł (dotacja) + 139 872,34 zł (wkład własny) = 4 662 411,34 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-1.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-2.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-3.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-4.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-5.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-6.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-7.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90-2019-8.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-9.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-10.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2019/90-2019/90_2019-11.jpg

 

„Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 ”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 77/UMWM/03/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 29 marca 2019r , , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019 -  kwota dotacji w wysokości:     121 250,00 zł (współczynnik 0,97)

121 250,00 zł (dotacja) + 3 750,008 zł (wkład własny) = 125 000,00 zł

 

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie"

 Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16 marca 2017r , ze zmianami, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł (współczynnik 0,95)

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

2018-   kwota dotacji w wysokości:       37 818,76 zł (współczynnik 0,95)

37 818,76 zł (dotacja) + 1.990,48 zł (wkład własny) = 39 809,24 zł

2019-   kwota dotacji w wysokości:       2 684 082,18 zł (współczynnik 0,95)

2 684 082,18 zł (dotacja) + 141 267,48 zł (wkład własny) = 2 825 349,66 zł

 

2018

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

 

"Zakup napędów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12"

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 181/UMWM/09/2018/NW-I-I/D z dnia 16.10.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  226.495,00 zł (współczynnik 0,97)

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/181-2018/181-2018-1.jpg

 

"Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 i w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 115/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 18.07.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  2.949.943,00 zł (współczynnik 0,97)

Zakres rzeczowy zadania pn. „Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego 
Centrum Rehabilitacji  Stocer Sp. z o.o.” realizowanego w roku 2018.
      1. Napędy ortopedyczne do chirurgii ortopedycznej i urazowej 3 szt.
      2. Wieża artroskopowa  1 szt.
      3.Respirator 5 szt.
      4.Ekran do podglądu zdjęć RTG 2 szt.
      5. Łóżko ortopedyczne przeznaczone dla pacjentów z bardzo dużą nadwagą 4 szt.

      6. Podnośnik dla pacjentów z wysoką nadwagą  - szt. 4
      7.Apart do znieczulania ogólnego 2 szt.
      8.Stół operacyjny z przystawką ortopedyczna wyciągową 1 szt.
      9.Pozycjoner do zabiegów wykonywanych na stawie kolanowym 1 szt.
    10.Apara do operacji w niedokrwieniu 1 szt.
    11.Lodówka do przechowywania krwi 1 szt.
    12.Zamrażarka do przechowywania osocza 1 szt.
    13.Łóżka szpitalne 10 szt.
    14.Wózek do transportu chorych  leżących 2 szt.
    15.Szynę CPM ORTOFLEX L1 do biernej mobilizacji kończyny dolnej 3 szt.
    16.Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 3 szt.
    17.Wieża laparoskopowo-endoskopowa w standardzie full HD lub wyższym (insuflator, sterownik kamery,
          monitor, źródło światła, wózek, kamera endoskopowa, kamera laparoskopowa) wraz z dwoma
          cyfrowymi ureterorenoskopami i wideorejestratorem 1 szt.
    18.Optyka laparoskopowa 30 stopni 2 szt.
    19.Laser holmowy o mocy minimum 60 W wraz z kompletem włókien 1 szt.
    20.Giętki ureterorenoskop optyczny z kompletem kleszczy 1 szt.
    21.Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) 1 szt.
    22.Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji (miniPCNL) 1 szt.
    23.Urządzenie do litotrypsji wykorzystujące połączenie efektu ultradźwiękowego i mechanicznego 1 szt.
    24.Ureterorenoskop sztywny wraz z kompletem kleszczy 1 szt.
    25.Resektoskop urologiczny monopolarny z opcją elektroresekji laserowej 2 szt.
    26.Cystoskop sztywny 2 szt.
    27.Uretrotom optyczny 1 szt.
    28. Cystoskop giętki z kompletem kleszczy 1 szt.

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-2.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-3.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-4.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-5.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/115-2018/115-2018-6.jpg

Wzrost bezpieczeństwa pacjenta, podwyższenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym

 

"Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

Projekt zrealizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 152/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 05.10.2017 roku, Aneks 1/2017 z dnia 08.12.2017r, Aneks 2/2018 z dnia 19.02.2018r zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 – kwota dotacji w wysokości: 191.594,48 zł. (współczynnik 0,96)

191.594,48 zł (dotacja) + 7.983,11 zł (wkład własny) = 199.577,59 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/152_2018-1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/152_2018-2.jpg

W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do uruchomienia Pracowni Endoskopowej, Rentgenodiagnostyki jak też Przychodni Specjalistycznej. Niniejsze zadanie trwale przyczyniło się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności.  Przebudowa pozwoliła na polepszenie warunków przebywających w pomieszczeniach Poradni oraz Przychodni  pacjentów, modernizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak też  personelu,  ponadto stan infrastruktury technicznej w szpitalu jest na dużo wyższym poziomie aniżeli przed modernizacją.

 

”Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”

Projekt zrealizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 64/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 17.04.2018 roku, Aneks 1/2018 z dnia 28.05.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 – kwota dotacji w wysokości: 3.648.000,00 zł. (współczynnik 0,97)

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew2.jpg   tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew3.jpg   tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew4.jpg 

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew5.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew6.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew7.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew8.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew9.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew10.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew11.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew12.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/wew13.jpg

Poprawa warunków pobytu pacjentów i personelu w obiektach Szpitala oraz ogólnego wizerunku Szpitala. Szpital swoim oddziaływaniem obejmuje powiat pruszkowski i jest jedyną tego typu jednostką o tak szerokim i kompleksowym zakresie oferowanej opieki zdrowotnej w powiecie. Realizacja inwestycji przyczyni się do utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług medycznych w Szpitalu. Realizacja inwestycji pozwoli również na pozytywne postrzeganie Szpitala, jako placówki oferującej dostęp do świadczeń medycznych w najwyższym standardzie dzięki poprawa warunków świadczenia usług medycznych.

 

”Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”

 

Projekt zrealizowany na podstawie umowy Nr 65/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 17.04.2018r, Aneks 1/2018 z dnia 12.06.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  586.214,40 zł (współczynnik 0,97)

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/65_2018_2.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/65_2018_3.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/65_2018_4.jpg

Zadanie ma na celu poprawę warunków udzielania świadczeń medycznych w ramach Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii, zlokalizowanych na parterze budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. W ramach zadania w Pracowniach zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, a także okładziny ścian i sufitów. Ze ścian i podług usunięte zostaną stara glazura i terakota, a w ich miejsce położona wykładzina PCV. Położone na nową mają zostać wszystkie tynki i farby oraz instalacja elektryczna i oświetlenie w technologii LED. Płytą na stelażu osłonięte zostaną elementy infrastruktury c.o. i c.w.u. Zainstalowane zostanie również klimatyzacja umożliwiająca pracę sprzętu medycznego w odpowiedniej temperaturze. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń to ≈ 32m2. Projekt obejmuje również zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w tym aparatu echokardiograficznego, mobilnego systemu do wykonywania badań EKG w czasie badania, pompy infuzyjnej, sprzętu do reanimacji oraz wyposażenia w postaci m.in. zestawu komputerowego, biurka, szafek medycznych, łóżek do badań.

 

"Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32-warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb pracowni TK w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

 

Projekt zrealizowany na podstawie umowy Nr 97/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 20.06.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  2.400.000,00 zł (współczynnik 0,97)

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/tk_2018_1.jpeg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/tk_2018_2.jpeg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/tk_2018_3.jpeg

 

tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/tk_2018_4.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2018/Pruszkow/tk_2018_5.jpg

 

Zwiększenie dostępności do specjalistycznych badań, poprawa warunków świadczenia usług medycznych. Poprawa warunków pobytu pacjentów i personelu w obiektach Szpitala oraz ogólnego wizerunku Szpitala. Szpital swoim oddziaływaniem obejmuje powiat pruszkowski i jest jedyną tego typu jednostką o tak szerokim i kompleksowym zakresie oferowanej opieki zdrowotnej w powiecie. Realizacja inwestycji przyczyni się do utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług medycznych w Szpitalu. Realizacja inwestycji pozwoli również na pozytywne postrzeganie Szpitala, jako placówki oferującej dostęp do świadczeń medycznych w najwyższym standardzie dzięki poprawie warunków świadczenia usług medycznych.

2017

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

”Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa szatni pracowniczej, oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej – etap dokumentacja w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 64/UMWM/10/2017/NW-I-I/D z dnia 24.11.2017 roku

2017 – kwota dotacji w wysokości: 161.412,43 zł.

161.412,43 zł (dotacja) + 6.725,52 zł (wkład własny) = 168.137,95 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren1.jpg   tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren2.jpg

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowy budynku szatni pracowniczej oraz utworzenia infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej.  Dokumentacja uwzględniała będzie przebudowę parteru budynku dla utworzenia w nim zespołu poradni specjalistycznych, adaptację poddasza na cele administracyjno-biurowe, urządzenie dojazdu do budynku bramą nr „3” wraz z parkingiem, budowę budynku szatni pracowniczej wraz z wymaganą infrastrukturą sanitarną oraz rozbiórkę budynku prosektorium w celu przygotowania powierzchni na utworzenie infrastruktury strefy wejściowej do Przychodni Specjalistycznej, zapewniającej odpowiednią ekspozycję obiektu, wyposażoną w elementy małej architektury

 

„Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 163/UMWM/10/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 30.10.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 826.560,00 zł

826.560,00 zł (dotacja) + 34.440,00 zł (wkład własny) = 861.000,00 zł

Zapewnienie szybkiej i sprawnej diagnostyki pacjentów.

 

”Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 152/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 05.10.2017 roku

2017 – kwota dotacji w wysokości:     3.990,83 zł.

3.542,40 zł (dotacja) + 147,60 zł (wkład własny) = 3.690,00 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-endo1.jpg    tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-endo2.jpg

W ramach zadania wykonana została przez konsultanta technicznego dokumentacja przetargowa w tym opis przedmiotu zamówienia, kosztorys inwestorski wykonania modernizacji i adaptacji pomieszczeń w ramach Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Przychodni Specjalistycznej. Na bazie przygotowanej dokumentacji przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac ogólnobudowlanych dla tej inwestycji.

 

„Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 85/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27.07.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.800.000,00 zł

1.797.397,53 zł (dotacja) + 89.398,37 zł (wkład własny) = 1.886.795,90 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/barska/rtg1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2017/barska/rtg2.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/barska/usg.jpg

1. wzrost jakości świadczeń medycznych/ wykonywanych zabiegów i badań

2. wzrost liczby pacjentów poddanych specjalistycznym badaniom medycznym

3. skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania medyczne, diagnostykę i terapię

4. wzrost bezpieczeństwa pacjenta, podwyższenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości i efektywności

 

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 87/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27.07.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.000.000,00 zł

1.000.000,00 zł (dotacja) + 181.962,85 zł (wkład własny) = 1.181.962,85 zł

Wzrost bezpieczeństwa danych osobowych (dane wrażliwe) pacjentów

Wzrost poziomu jakości obsługi i satysfakcji pacjentów

 

”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Etap I dokumentacja”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 81/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 20.07.2017r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017 -  kwota dotacji w wysokości:  96.642,76 zł

96.642,76 zł (dotacje) + 976,19 zł (wkład własny) = 97.618,95 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren1.jpg   tl_files/dotacje-inwestycje/2017/pruszkow/PR-teren2.jpg

W ramach zdania wykonana została dokumentacja projektowa (wraz z opracowaniami niezbędnymi do jej sporządzenia) konieczna do wykonania prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej terenu Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie, poprawy stanu technicznego infrastruktury Szpitala i utrzymania budynków oraz pełnego wykorzystania budowanej przez powiat pruszkowski sieci komunalnej kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane usunięciem istniejących kolizji i połączeń kanałów ściekowych i deszczowych na terenie Szpitala, udrożnienie kanałów zatopionych oraz budowę sieci na obszarach pozbawionych kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ich  do istniejącej sieci oraz planowanej w realizacji Powiatu budowy 4 przyłączy studni na terenie Szpitala.

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16.03.2017r , Aneks nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/barska/b_dokum1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2017/barska/b_dokum2.jpg

Wykonanie koncepcji pozwoliło na wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji ( będzie stanowić Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. opis przedmiotu zamówienia)

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 13/UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 10.02.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 670.000,00 zł

670.000,00 zł (dotacja) + 50.814,29 zł (wkład własny) = 720.814,29 zł 

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/k-j/KJ-klataka1.jpg  tl_files/dotacje-inwestycje/2017/k-j/KJ-klatka3.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2017/k-j/KJ-klatka2.jpg

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej związane z koniecznością wydzielenia i oddymiania klatek, wykonaniem wewnętrznych ścian działowych wraz z montażem ślusarki oraz zmianą lokalizacji i wymiarów okien i drzwi w ścianie zewnętrznej, a także niezbędne roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego pacjentów oraz pracowników Szpitala. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 lipca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2016

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

 

”Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacja pomieszczeń w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

 

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 142/NW-I-I/D/16 z dnia 15.09.2016 roku- ze zmianami Aneks nr 1/2016 z dnia 14.10.2016r, Aneks nr 2/2016 z dnia 6.12.2016r zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2016 – kwota dotacji w wysokości: 1.870.000,00 zł.

1.870.000,00 zł (dotacja) + 169.118,00 zł (wkład własny) = 2.039.118,00 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2016/barska/b_rtg.jpeg

Cel działania:

Wzrost jakości świadczeń medycznych/ wykonywanych zabiegów i badań.

Wzrost liczby pacjentów poddawanych specjalistycznym badaniom medycznym

Skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania medyczne, diagnostykę  i terapię.

Opis działania:

zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego składającego się z: kolumny RTG z zawieszeniem sufitowym z pełną synchronizacją ruchów, dwóch detektorów cyfrowych w tym jednego przenośnego, generatora wysokiej częstotliwości, stołu pacjenta o kompaktowej konstrukcji z elektryczną regulacją wysokości przeznaczonego do pracy z detektorem cyfrowym, statywu do zdjęć odległościowych, oraz ucyfrowienie bezpośrednie posiadanych aparatów RTG

adaptacja pomieszczenia polegająca na dokonaniu wszelkich przeróbek w obecnym pomieszczeniu Pracowni RTG w takim zakresie aby dostarczony aparat RTG mógł prawidłowo pracować i spełniał wszelkie wymagania,

integracja z systemem informatycznym PACS/RIS, HIS zapewni  funkcjonalność automatycznego pobierania danych pacjenta z sieci szpitalnej oraz do uaktualniania statusu pacjenta w bazie po wykonaniu procedury.

 

„Termomodernizacje budynku przy ul. Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymianą instalacji i grzejników”

tl_files/dotacje-inwestycje/2016/logoWFOSiGW.jpg

Projekt realizowany na podstawie umowy 130/NW-I-I/D/16 z dnia 09 września 2016 roku - ze zmianami Aneks nr 1/2016 z dnia 10 listopada 2016r,, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2016- kwota dotacji uzyskanych z UM w wysokości: 449.350,00 zł

2016 – kwota dotacji uzyskanych z WFOŚiGW – 347.490,98 zł

2016 – wkład własny 65.713,72 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 862.554,70 zł 

tl_files/dotacje-inwestycje/2016/ozar_elewacja.jpg          tl_files/dotacje-inwestycje/2016/ozar_wezel.jpg

Modernizacja Oddziału pozwoliła na polepszenie poziomu udzielanych świadczeń, ponadto stan infrastruktury technicznej jest na dużo wyższym poziomie aniżeli przed remontem. Poprzedni system instalacji c.o.  był wyeksploatowany i wymagał natychmiastowej wymiany. Obecny system instalacji, docieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej pozwoli na znaczne oszczędności eksploatacyjne.

 

„Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedziba w Konstancinie-Jeziornie”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 18/NW-I-I/D/16 z dnia 24.02.2016 roku - ze zmianami Aneks nr 1/2016 z dnia 20.06.2016r, Aneks nr 2/2016 z dnia 17.08.2016r, Aneks nr 3/2016 z dnia 09.09.2016, Aneks nr 4/2016 z dnia 30.11.2016r zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2016 – kwota dotacji w wysokości: 3.998.302,75 zł.

3.998.302,75 zł (dotacja) + 210.436,99 zł (wkład własny) = 4.208.739,74 zł

 tl_files/dotacje-inwestycje/2016/k-j/KJ-glowny1.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2016/k-j/KJ-glowny2.jpg

tl_files/dotacje-inwestycje/2016/k-j/KJ-glowny3.jpg

Niniejsze zadanie  trwale przyczyniło się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności.  Przebudowa szpitala pozwoliła  na polepszenie warunków przebywających na oddziałach rehabilitacyjnych  pacjentów, modernizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak tez  personelu,  ponadto stan infrastruktury technicznej w szpitalu jest na dużo wyższym poziomie aniżeli przed modernizacją. Zwiększenie skuteczności procedur rehabilitacyjnych poprzez znaczącą poprawę warunków ich wykonywania, zmniejszenie ryzyka występowania powikłań leczenia oraz zdarzeń niepożądanych poprzez poprawę warunków wykonywania świadczeń oraz warunków sanitarnych oddziału, zwiększenie skuteczności oddziaływań rehabilitacyjnych poprzez znaczącą poprawę warunków socjalnych

2015

tl_files/dotacje-inwestycje/herb.jpgtl_files/dotacje-inwestycje/logo_mazowsze.jpg

Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna

Zadanie finansowane przez:

1.Budżet Państwa:             4.939.142,90 zł

2.Budżet Województwa:    1.234.461,04 zł

3.Środki własne:                   320.141,65 zł

Łącznie:                             6.493.745,59 zł

 W ramach projektu zrealizowano:

Pozycja nr 1 harmonogramu:

Przebudowa Oddziału Rehabilitacji – etap I (piwnica i parter), budynek główny szpitala, (pow. Użytkowa – 640,72 m2, ilość łóżek 31)

Koszt remontu: 2.443.167,32  zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2015/k-j/kj-reh1.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2015/k-j/kj-reh2.jpg

Pozycja nr 2 harmonogramu:

Przebudowa Oddziału Pooperacyjnego i Rekonstrukcji Ortopedycznej, budynek główny szpitala

(pow. Użytkowa – 313,52 m2, ilość łóżek 9)

Koszt remontu: 1.566.145,37 zł

tl_files/dotacje-inwestycje/2015/k-j/kj-va1.jpg tl_files/dotacje-inwestycje/2015/k-j/kj-va2.jpg

Pozycja nr 3 harmonogramu:

Zakup wyposażenia:

a/.stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG do radiografii wraz z adaptacją pomieszczenia

b/.  jezdnego aparatu RTG  z ramieniem C wraz z integracją z systemem PACS/RIS,

c/. jezdnego cyfrowego aparatu RTG do radiografii,

d/. cyfrowego aparatu, USG,

e/. wieży do endoskopii.

Łączna wartość zakupów: 2.484.433,00 zł

 

Cel zadania:

Zwiększenie skuteczności procedur rehabilitacyjnych poprzez znaczącą poprawę warunków ich wykonywania, zmniejszenie ryzyka występowania powikłań leczenia oraz zdarzeń niepożądanych poprzez poprawę warunków wykonywania świadczeń oraz warunków sanitarnych oddziału, zwiększenie skuteczności oddziaływań rehabilitacyjnych poprzez znaczącą poprawę warunków socjalnych dla chorych, wzrost jakości świadczeń medycznych wykonywanych zabiegów i badań, polepszenie jakości życia pacjentów.

 Opis wykonanych prac:

Wejście na oddział zostało zrealizowane bez zmian z holu głównego na parterze. Dodatkowo jest  możliwość przejścia do Ośrodka Zakładów Ortopedycznych tak jak obecnie. jednak dojście bezpośrednio odbywa się  przez oddział rehabilitacji lub na zewnątrz  łącznikiem. Sale łóżkowe pozostały   z niewielkimi zmianami . W każdej sali łóżkowej wykonano indywidualne węzły sanitarne obsługujące jedną lub dwie sale. Każdy z węzłów sanitarnych jest wyposażony  w  umywalkę, ubikację oraz natrysk i przystosowany  do obsługi osób niepełnosprawnych. W oddziale znajduje się  łazienka oddziałowa,  brudownik, magazyn czystej bielizny, kuchenka oddziałowa ze zmywalnią, pomieszczenie porządkowe. Wykonane zostały pokoje pielęgniarskie z pomieszczeniem przygotowawczym oraz zapleczem i pokój oddziałowej a także pomieszczenie socjalne i sanitariaty dla pracowników. Na Oddziale zlokalizowany jest gabinet diagnostyczno- zabiegowy, pokoje lekarskie, sekretariat z gabinetem ordynatora oraz przy pokoju pielęgniarskim po obu stronach znajdują się klimatyzowane sale wzmożonego nadzoru jedna 5- cio łóżkowa i jedna 4- ro łóżkowa. Jedna z sal od strony północnej pełni rolę izolatki  (sala ta zaopatrzona jest w śluzę umywalkowo- fartuchową). W centralnej części wydzielono wnękę na sprzęt ortopedyczny i wózki. . Prace remontowe obejmowały zakres robót z branży budowlanej, instalacji sanitarnych  z wentylacją i instalację elektryczną oraz SSP i DSO.